Головна » Індивідуальний навчальний план

Оплата за проживання та навчання здійснюється через будь-яке відділення банку у день початку навчання і у день поселення у гуртожиток. За довідками звертатись до навчально-організаційного центру освітньої діяльності:

т. (0522) 24-66-08

Індивідуальний навчальний план

ПОРЯДОК ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ НА КУРСАХ У КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ «КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО» ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМ НАВЧАЛЬНИМ ПЛАНОМ

Орієнтовна тематика випускних робіт

Категорія педпрацівників
Тематика, проблематика курсів
Термін проведення КПК Тематика
 
Заступники директорів закладів загальної середньої освіти  з виховної роботи та педагоги-організатори.

Проблема: «Ціннісно орієнтована виховна система В.О. Сухомлинського та сучасні освітні акценти»

Науковий керівник, керівник курсів:
Гельбак А.М., Міцай Ю.В.

12.03-23.03 Завантажити
Учителі української мови і літератури.

Проблема: «Модернізація та технологізація уроку української мови і літератури»

Науковий керівник, керівник курсів:
Вікторіна О.М., Мінич Г.В.

12.03-23.03 Завантажити
Учителі, які викладають предмети «Захист Вітчизни» (для юнаківі дівчат) та «Фізична культура».

Проблема: «Шляхи вдосконалення фахової компетентності вчителя»

Науковий керівник, керівник курсів:
Жосан О.Е., Коробов М.Г.

12.03-23.03 Завантажити
Директори закладів дошкільної освіти.

Проблема: «Психолого-управлінські засади розвитку конкурентоздатності закладу дошкільної освіти»

Науковий керівник, керівник курсів:
Гагаріна Н.П., Тарапака Н.В.

12.03-23.03 Завантажити
Директори, завідувачі філій, заступники директорів з навчальної, навчально-виховної  роботи закладів загальної середньої освіти, які викладають предмети природничо-математичного циклу.

Проблема: «Управління розвитком інноваційних процесів у шкільній природничій освіті»

Науковий керівник, керівник курсів:
Корецька Л.В., Половенко О.В., Хлань Л.М.

12.03-30.03 Завантажити
Учителі, які викладають предмети освітньої галузі «Природознавство» (біологія, хімія, екологія і природознавство).

Проблема: «Проектування сучасного уроку в контексті формування ключових компетентностей учнів під час вивчення природничих дисциплін»

Науковий керівник, керівник курсів:
Федірко Ж.В., Богданова О.П., Ціперко Т.В.

12.03-30.03 Завантажити
Учителі англійської мови.

Проблема: «Компетентнісний підхід як методичне підґрунтя навчання іноземної мови в закладах загальної середньої освіти»

Науковий керівник, керівник курсів:
Кендюхова А.А., Коса І.Т.

26.03-06.04 Завантажити
Учителі закладів загальної середньої освіти, які навчають учнів з особливими освітніми потребами, асистенти вчителів.

Проблема: «Формування і розвиток ключових компетентностей учнів з особливими освітніми потребами»

Науковий керівник, керівник курсів:
Павлюх В.В., Червонець І.В.

26.03-06.04 Завантажити
Музичні керівники закладів дошкільної освіти.

Проблема: «Компетентісний підхід до здійснення художньо-естетичної діяльності в процесі реалізації Державного стандарту дошкільної освіти»

Науковий керівник, керівник курсів:
Тарапака Н.В., Гагаріна Н.П.

26.03-06.04 Завантажити
Практичні психологи та соціальні педагоги.

Проблема: «Соціально-психологічний супровід освітнього процесу в контексті розбудови Нової української школи»

Науковий керівник, керівник курсів:
Молчанова О.М., Чебоненко В.Ф.

02.04-13.04 Завантажити
Учителі трудового навчання, які викладають предмети освітньої галузі «Технології» (обслуговуючі види праці) та «Креслення».

Проблема: «Інформаційно-технологічний супровід сучасного уроку трудового навчання»

Науковий керівник, керівник курсів:
Буртовий С.В., Татаренко О.В.

02.04-13.04 Завантажити
Директори, завідувачі філій, заступники директорів з навчальної, навчально-виховної  роботи закладів загальної середньої освіти, які викладають у початкових класах.

Проблема: «Управління закладом освіти в умовах реформування початкової загальної освіти»

Науковий керівник, керівник курсів:
Корецька Л.В., Трубіна В.Г.

10.04-27.04 Завантажити
Учителі фізики,  математики, інформатики, астрономії.

Проблема: «Активізація творчого та інноваційного потенціалу школярів засобами STEM – освіти»

Науковий керівник, керівник курсів:
Скрипка Г.В., Дробін А.А., Чала М.С., Ткаченко Л.А.

10.04-27.04 Завантажити
Учителі початкових класів.

Проблема: «Розвиток предметних і ключових компетентностей учнів шляхом застосування інноваційних технологій в умовах упровадження Державного стандарту початкової загальної освіти»

Науковий керівник, керівник курсів:
Кондратова В.В., Чернецька О.Г.

10.04-27.04 Завантажити
Учителі української мови і літератури.

Проблема: «Модернізація та технологізація уроку української мови і літератури»

Науковий керівник, керівник курсів:
Вікторіна О.М., Котляренко Н.М.

16.04-27.04 Завантажити
Учителі географії та природознавства.

Проблема: «Використання інноваційних технологій в освітньому процесі під час викладання природничих дисциплін»

Науковий керівник, керівник курсів:
Федірко Ж.В., Хлань Л.М.

16.04-27.04 Завантажити
Керівники гуртків декоративно-прикладного мистецтва.

Проблема: «Формування патріотичних почуттів вихованців в умовах діяльності гуртків декоративно-прикладного мистецтва»

Науковий керівник, керівник курсів:
Митрофаненко Ю.С., Гайда Л.А.

16.04-27.04 Завантажити
Учителі української мови і літератури.

Проблема: «Навчально-методичне забезпечення та інформаційно-технологічний супровід викладання української мови і літератури»

Науковий керівник, керівник курсів:
Вікторіна О.М., Котляренко Н.М.

14.05-25.05 Завантажити
Учителі історії, правознавства, громадянської освіти, які викладають предмети освітньої галузі «Суспільствознавство».

Проблема: «Інформаційно-комунікаційні технології на уроках історії, правознавства та інших суспільствознавчих дисциплін як умова спільної діяльності вчителя і учня»

Науковий керівник, керівник курсів:
Митрофаненко Ю.С., Кравченко Ю.В.

14.05-25.05 Завантажити
Учителі інформатики.

Проблема: «Особливості викладання шкільного курсу інформатики в контексті оновлених програм та реалізації Концепції «Нова українська школа»

Науковий керівник, керівник курсів:
Буртовий С.В., Чала М.С.

14.05-25.05 Завантажити
Учителі образотворчого мистецтва, мистецтва, художньої культури та керівники гуртків образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва закладів загальної середньої освіти.

Проблема: «Створення умов для творчого розвитку й успішної самореалізації учнів в освітньому  процесі з предметів «Образотворче мистецтво», «Мистецтво», «Художня культура» та в гуртковій роботі»

Науковий керівник, керівник курсів:
Тіхонова Н.Г., Кондратова В.В.

14.05-25.05 Завантажити
Вихователі закладів дошкільної освіти.

Проблема: «Інноваційна діяльність вихователя в умовах сучасного закладу дошкільної освіти»

Науковий керівник, керівник курсів:
Тарапака Н.В., Гагаріна Н.П.

14.05-25.05 Завантажити
Учителі трудового навчання, які викладають предмети освітньої галузі «Технології» (змішані групи хлопців і дівчат).

Проблема: «Інформаційно-технологічний супровід сучасного уроку трудового навчання»

Науковий керівник, керівник курсів:
Буртовий С.В., Татаренко О.В.

29.05-08.06 Завантажити
Учителі, які викладають основи здоров’я, безпеку життєдіяльності, та педагоги-тренери, які впроваджують превентивні проекти в закладах освіти.

Проблема: «Інноваційні підходи до формування базових компетентностей учнів під час викладання предмета та впровадження превентивних здоров’язбережувальних проектів»

Науковий керівник, керівник курсів:
Гельбак А.М., Желєзнова Т.П.

29.05-08.06 Завантажити
Учителі закладів загальної середньої освіти, які навчають учнів з особливими освітніми потребами, асистенти вчителів.

Проблема: «Формування і розвиток ключових компетентностей учнів з особливими освітніми потребами»

Науковий керівник, керівник курсів:
Войтко В.В., Червонець І.В.

29.05-08.06 Завантажити
Учителі біології, географії, екології і природознавства.

Проблема: «Реалізація міжпредметних зв’язків під час викладання природничих дисциплін»

Науковий керівник, керівник курсів:
Федірко Ж.В., Богданова О.П., Хлань Л.М.

29.05-15.06 Завантажити
Учителі початкових класів.

Проблема: «Використання сучасних інноваційних технологій навчання як засіб підвищення ефективності уроків у початковій школі в умовах реформування шкільної освіти»

Науковий керівник, керівник курсів:
Чернецька О.Г., Кондратова В.В.

29.05-15.06 Завантажити
Учителі зарубіжної літератури, інтегрованого курсу «Література» та російської мови.

Проблема: «Навчально-методичне забезпечення та інформаційно-технологічний супровід викладання зарубіжної літератури та російської мови»

Науковий керівник, керівник курсів:
Небеленчук І.О., Ревнивцева О.В.

11.06-22.06 Завантажити
Учителі фізичної культури, керівники фізичного виховання.

Проблема: «Оновлення змісту та методики викладання фізичної культури в умовах переходу на 12-річний термін навчання»

Науковий керівник, керівник курсів:
Жосан О.Е., Коробов М.Г.

11.06-22.06 Завантажити
Керівники гуртків соціально-реабілітаційного та гуманітарного напрямів (КВК, інтелектуальні ігри, євроклуби, дитячі парламенти, клуби громадянського спрямування, театральні гуртки).

Проблема: «Розвиток соціальної згуртованості та активної громадянської позиції в умовах гурткової роботи»

Науковий керівник, керівник курсів:
Павлюх В.В., Міцай Ю.В.

11.06-22.06 Завантажити
Вихователі груп продовженого дня гімназій, ліцеїв, колегіумів, вихователі шкіл-інтернатів, закладів професійно-технічної освіти, гуртожитків та інших установ.

Проблема: «Диференціація та індивідуалізація організації виховної роботи: сучасні підходи»

Науковий керівник, керівник курсів:
Молчанова О.М., Марченко І.А.

11.06-22.06 Завантажити
Вихователі закладів дошкільної освіти.

Проблема: «Створення сучасного розвивального середовища для дітей раннього та молодшого дошкільного віку»

Науковий керівник, керівник курсів:
Гагаріна Н.П., Скуренко С.Л.

18.06-29.06 Завантажити
Учителі трудового навчання, які викладають предмети освітньої галузі «Технології» (технічні види праці) та «Креслення».

Проблема: «Інформаційно-технологічний супровід сучасного уроку трудового навчання»

Науковий керівник, керівник курсів:
Буртовий С.В., Татаренко О.В.

13.08-23.08 Завантажити
Учителі, які викладають основи здоров’я, безпеку життєдіяльності, та педагоги-тренери, які впроваджують превентивні проекти в закладах освіти.

Проблема: «Інноваційні підходи до формування базових компетентностей учнів під час викладання предмета та впровадження превентивних здоров’язбережувальних проектів»

Науковий керівник, керівник курсів:
Гельбак А.М., Желєзнова Т.П.

13.08-23.08 Завантажити
Учителі музичного мистецтва, інтегрованого курсу «Мистецтво», художньої культури, керівники гуртків музичного профілю, концертмейстери, акомпаніатори закладів загальної середньої освіти.

Проблема: «Реалізація компетентнісного підходу до розвитку шкільної художньо-естетичної освіти»

Науковий керівник, керівник курсів:
Гельбак А.М., Черненко С.В.

13.08-23.08 Завантажити
Вихователі груп продовженого дня гімназій, ліцеїв, колегіумів, вихователі шкіл-інтернатів, закладів професійно-технічної освіти, гуртожитків та інших установ.

Проблема: «Диференціація та індивідуалізація організації виховної роботи: сучасні підходи»

Науковий керівник, керівник курсів:
Молчанова О.М., Марченко І.А.

13.08-23.08 Завантажити
Вихователі груп продовженого дня.

Проблема: «Організація виховного процесу з орієнтацією на потреби учня з особливими освітніми потребами»

Науковий керівник, керівник курсів:
Павлюх В.В., Червонець І.В.

13.08-23.08 Завантажити
Керівники гуртків науково-технічного напряму.

Проблема: «Формування ключових компетентностей учнів в умовах діяльності гуртків науково-технічного напряму»

Науковий керівник, керівник курсів:
Скрипка Г.В., Міцай Ю.В.

13.08-23.08 Завантажити
Учителі історії, правознавства, громадянської освіти, які викладають предмети освітньої галузі «Суспільствознавство».

Проблема: «Викладання предметів освітньої галузі «Суспільствознавство» в контексті функціонування інноваційного освітнього простору»

Науковий керівник, керівник курсів:
Митрофаненко Ю.С., Черткова Н.С.

03.09-14.09 Завантажити
Вихователі закладів дошкільної освіти.

Проблема: «Створення сучасного розвивального середовища для дітей раннього та молодшого дошкільного віку»

Науковий керівник, керівник курсів:
Гагаріна Н.П., Тарапака Н.В.

03.09-14.09 Завантажити
Педагоги-організатори.

Проблема: «Ідеї розвитку особистості та колективу в педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського в умовах Нової української школи»

Науковий керівник, керівник курсів:
Митрофаненко Ю.С., Пляка С.М.

03.09-14.09 Завантажити
Учителі математики, фізики, астрономії та природознавства.

Проблема: «Викладання предметів фізико-математичного циклу в контексті Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»

Науковий керівник, керівник курсів:
Скрипка Г.В., Ткаченко Л.А., Дробін А.А., Хлань Л.М.

03.09-21.09 Завантажити
Учителі англійської мови.

Проблема: «Шляхи та засоби підвищення ефективності уроку англійської мови»

Науковий керівник, керівник курсів:
Кендюхова А.А., Задубняк Ю.А.

10.09-21.09 Завантажити
Учителі фізичної культури, керівники фізичного виховання.

Проблема: «Розвиток рухових функцій школярів засобами спеціальних вправ у період адаптації до навчальних навантажень»

Науковий керівник, керівник курсів:
Жосан О.Е., Коробов М.Г.

17.09-28.09 Завантажити
Вихователі закладів дошкільної освіти.

Проблема: «Сучасні підходи до організації супроводу дітей з особливими потребами»

Науковий керівник, керівник курсів:
Тарапака Н.В., Скуренко С.Л.

17.09-28.09 Завантажити
Учителі інформатики та математики.

Проблема: «Використання інноваційних онлайнових освітніх інструментів для забезпечення продуктивності та інтеграції навчання»

Науковий керівник, керівник курсів:
Скрипка Г.В., Чала М.С., Ткаченко Л.А.

17.09-05.10 Завантажити
Учителі української мови і літератури.

Проблема: «Навчально-методичне забезпечення та інформаційно-технологічний супровід викладання української мови і літератури»

Науковий керівник, керівник курсів:
Вікторіна О.М., Мінич Г.В.

24.09-05.10 Завантажити
Учителі економіки та математики.

Проблема: «Особливості змісту і методики викладання економіки та математики в контексті реалізації Концепції «Нова українська школа»

Науковий керівник, керівник курсів:
Скрипка Г.В., Богданова О.П., Ткаченко Л.А.

24.09-12.10 Завантажити
Учителі, які викладають предмети освітньої галузі «Природознавство» (хімія, біологія, екологія, природознавство).

Проблема: «Формування ключових та предметних компетентностей учнів у процесі викладання предметів природничого циклу»

Науковий керівник, керівник курсів:
Федірко Ж.В., Ціперко Т.В., Богданова О.П.

24.09-12.10 Завантажити
Вихователі закладів дошкільної освіти.

Проблема: «Сучасні підходи до організації супроводу дітей з особливими потребами»

Науковий керівник, керівник курсів:
Тарапака Н.В., Гагаріна Н.П.

01.10-12.10 Завантажити
Практичні психологи та соціальні педагоги.

Проблема: «Соціально-психологічний супровід освітнього процесу в контексті розбудови Нової української школи»

Науковий керівник, керівник курсів:
Молчанова О.М., Чебоненко В.Ф.

01.10-12.10 Завантажити
Учителі англійської мови.

Проблема: «Компетентнісна парадигма побудови змісту навчання іншомовного спілкування в закладах загальної середньої освіти»

Науковий керівник, керівник курсів:
Кендюхова А.А., Коса І.Т.

08.10-19.10 Завантажити
Педагоги-організатори.

Проблема: «Організація життєдіяльності учнівського колективу в контексті формування ціннісних орієнтацій особистості»

Науковий керівник, керівник курсів:
Митрофаненко Ю.С.,Пляка С.М.

08.10-19.10 Завантажити
Учителі української мови і літератури.

Проблема: «Навчально-методичне забезпечення та інформаційно-технологічний супровід викладання української мови і літератури»

Науковий керівник, керівник курсів:
Вікторіна О.М., Котляренко Н.М.

16.10-26.10 Завантажити
Учителі математики.

Проблема: «Технології навчання математики: можливості їх реалізації в урочний та позаурочний час»

Науковий керівник, керівник курсів:
Голодюк Л.С., Ткаченко Л.А.

16.10-26.10 Завантажити
Учителі закладів загальної середньої освіти, які навчають учнів з особливими освітніми потребами, асистенти вчителів.

Проблема: «Формування і розвиток ключових компетентностей учнів з особливими освітніми потребами»

Науковий керівник, керівник курсів:
Войтко В.В., Червонець І.В.

16.10-26.10 Завантажити
Учителі початкових класів.

Проблема: «Інноваційні процеси та інноваційна діяльність учителя початкових класів в умовах реформування сучасної системи шкільної освіти»

Науковий керівник, керівник курсів:
Тіхонова Н.Г., Чернецька О.Г.

16.10-02.11 Завантажити
Учителі фізичної культури, керівники спортивних гуртків.

Проблема: «Методика викладання футболу в умовах сучасної школи. Форми і методи позакласної роботи з футболу»

Науковий керівник, керівник курсів:
Жосан О.Е., Коробов М.Г.

22.10-02.11 Завантажити
Вихователі-методисти закладів дошкільної освіти.

Проблема: «Навчально-методичне забезпечення та інформаційно-медіальний супровід діяльності вихователя-методиста»

Науковий керівник, керівник курсів:
Тарапака Н.В., Гагаріна Н.П.

22.10-02.11 Завантажити
Завідувачі (директори), методисти методичних кабінетів (центрів) органів управління освітою райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних територіальних громад.

Проблема: «Створення інноваційної моделі науково-методичного супроводу в умовах об’єднаних територіальних громад»

Науковий керівник, керівник курсів:
Бик А.С., Вареха А.Г.

29.10-09.11 Завантажити
Учителі музичного мистецтва, інтегрованого курсу «Мистецтво», художньої культури.

Проблема: «Розвиток професійної компетентності вчителя мистецьких дисциплін в умовах функціонування Нової української школи»

Науковий керівник, керівник курсів:
Гельбак А.М., Черненко С.В.

29.10-09.11 Завантажити
Учителі географії, економіки та природознавства.

Проблема: «Сучасні технології навчання географії, економіки та природознавства як основа реалізації завдань Концепції «Нова українська школа»

Науковий керівник, керівник курсів:
Федірко Ж.В., Хлань Л.М., Богданова О.П.

29.10-16.11 Завантажити
Вихователі закладів дошкільної освіти.

Проблема: «Особливості організації, підготовки та проведення освітнього процесу в різновіковій групі»

Науковий керівник, керівник курсів:
Гагаріна Н.П., Тарапака Н.В.

05.11-16.11 Завантажити
Учителі початкових класів.

Проблема: «Формування і розвиток ключових компетентностей учнів шляхом організації навчально-пошукової,  дослідницької діяльності в початковій школі»

Науковий керівник, керівник курсів:
Чернецька О.Г., Тіхонова Н.Г.

05.11-23.11 Завантажити
Учителі історії, правознавства, громадянської освіти, які викладають предмети освітньої галузі «Суспільствознавство».

Проблема: «Інноваційні підходи до формування предметних компетентностей учнів у процесі вивчення предметів освітньої галузі «Суспільствознавство»

Науковий керівник, керівник курсів:
Митрофаненко Ю.С., Кравченко Ю.В.

12.11-23.11 Завантажити
Практичні психологи.

Проблема: «Інноваційні підходи до організації психологічного супроводу освітнього процесу»

Науковий керівник, керівник курсів:
Молчанова О.М., Чебоненко В.Ф.

12.11-23.11 Завантажити
Учителі англійської мови.

Проблема: «Шляхи вдосконалення професійної компетентності вчителя англійської мови»

Науковий керівник, керівник курсів:
Кендюхова А.А., Коса І.Т.

19.11-30.11 Завантажити
Учителі хімії та природознавства.

Проблема: «Оновлення  змісту й методики викладання хімії та природознавства: дослідницький підхід»

Науковий керівник, керівник курсів:
Федірко Ж.В., Ціперко Т.В.

19.11-30.11 Завантажити
Учителі закладів загальної середньої освіти, які навчають учнів з особливими освітніми потребами, асистенти вчителів.

Проблема: «Формування і розвиток ключових компетентностей учнів з особливими освітніми потребами»

Науковий керівник, керівник курсів:
Войтко В.В., Червонець І.В.

19.11-30.11 Завантажити
Директори, завідувачі філій, заступники директорів з навчальної, навчально-виховної  роботи закладів загальної середньої освіти.

Проблема: «Управлінські засади формування освітнього простору  закладу освіти»

Науковий керівник, керівник курсів:
Корецька Л.В., Трубіна В.Г.

26.11-07.12 Завантажити
Учителі початкових класів.

Проблема: «Створення умов для розвитку та успішної самореалізації учнів під час реалізації нового змісту загальної початкової освіти»

Науковий керівник, керівник курсів:
Кондратова В.В., Чернецька О.Г.

26.11-14.12 Завантажити
Учителі, які викладають предмети «Захист Вітчизни» (для юнаків) та «Фізична культура».

Проблема: «Фізичне та військово-патріотичне виховання учнів під час уроків і навчально-тренувальних занять»

Науковий керівник, керівник курсів:
Жосан О.Е., Коробов М.Г.

03.12-14.12 Завантажити
Учителі, які викладають українську мову і літературу, зарубіжну літературу та російську мову.

Проблема: «Викладання мови та літератури в контексті Нової української школи»

Науковий керівник, керівник курсів:
Небеленчук І.О., Ревнивцева О.В., Котляренко Н.М.

03.12-21.12 Завантажити
Учителі математики, інформатики, фізики, астрономії.

Проблема: «Активізація творчого та інноваційного потенціалу школярів засобами STEM – освіти»

Науковий керівник, керівник курсів:
Бик А.С., Ткаченко Л.А., Чала М.С., Дробін А.А.

03.12-21.12 Завантажити
Учителі англійської мови.

Проблема: «Шляхи вдосконалення професійної компетентності вчителя англійської мови»

Науковий керівник, керівник курсів:
Кендюхова А.А., Задубняк Ю.А.

10.12-21.12 Завантажити
Бібліотекарі закладів освіти.

Проблема: «Сучасні підходи щодо розширення інформаційно-освітнього простору користувачів бібліотек закладів освіти»

Науковий керівник, керівник курсів:
Небеленчук І.О., Дяченко Н.І.

10.12-21.12 Завантажити