Головна » Індивідуальна форма навчання

Реквізити

Доводимо до Вашого відома, що змінились банківські реквізити для оплати за навчання на курсах підвищення кваліфікації вчителів та проживання у гуртожитку інституту.

Оплата здійснюється через будь-яке відділення банку у день початку навчання і у день поселення у гуртожиток. За довідками звертатись до навчального відділу -

т. (0522) 24-66-08

Увага!

Доводимо до Вашого відома, що з 1 лютого 2017 року встановлено нові тарифи на оплату за проживання у гуртожитку інституту для слухачів курсів:

(60.00 грн. на добу.)

Індивідуальна форма навчання

ПОРЯДОК ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИХ І ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ НА КУРСАХ У КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ «КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО» ЗА ІНДИВІДУАЛЬНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ (ІНДИВІДУАЛЬНИМ НАВЧАЛЬНИМ ПЛАНОМ)

 

Орієнтовна тематика випускних робіт

Категорія педпрацівників
Тематика, проблематика курсів
Термін проведення КПК Тематика
Учителі німецької мови.

Проблема: «Стратегічні напрями розвитку шкільної іншомовної освіти»

Науковий керівник, керівник курсів:
Кендюхова А.А., Коса І.Т.

10.01-20.01

Завантажити

Учителі інформатики.

Проблема: «Алгоритмізація і програмування як фундаментальні напрями сучасного шкільного курсу інформатики»

Науковий керівник, керівник курсів:
Буртовий С.В., Чала М.С.

10.01-20.01

Завантажити

Керівники навчальних закладів (директори, заступники директорів з навчально-виховної та науково-методичної роботи), які викладають українську мову і літературу.

Проблема: «Сучасні підходи до управління навчальним закладом та вдосконалення мовно-літературної освіти»

Науковий керівник, керівник курсів:
Корецька Л.В., Трубіна В.Г., Мінич Г.В.

10.01-27.01

Завантажити

Учителі фізики, астрономії, математики, природознавства.

Проблема: «Методичні особливості розв’язування задач різних рівнів складності з математики і фізики»

Науковий керівник, керівник курсів:
Бик А.С., Побережний П.В.

10.01-27.01

Завантажити

Учителі, які викладають предмети освітньої галузі «Природознавство» (біологія, хімія, природознавство, екологія).

Проблема: «Оновлення змісту та методики викладання природничих дисциплін»

Науковий керівник, керівник курсів:
Скрипка Г.В., Литвин С.М.

10.01-27.01

Завантажити

Учителі початкових класів.

Проблема: «Інноваційна діяльність учителя в умовах реформування сучасної системи шкільної освіти»

Науковий керівник, керівник курсів:
Кондратова В.В., Третяк О.П.

10.01-27.01

Завантажити

Учителі історії, правознавства, які викладають предмети освітньої галузі «Суспільствознавство».

Проблема: «Оновлення змісту та методики викладання предметів освітньої галузі «Суспільствознавство»: компетентнісний аспект»

Науковий керівник, керівник курсів:
Митрофаненко Ю.С., Черткова Н.С.

23.01-03.02

Завантажити

Учителі української мови і літератури.

Проблема: «Модернізація та технологізація уроку української мови і літератури»

Науковий керівник, керівник курсів:
Вікторіна О.М., Маранська І.А.

30.01-10.02 Завантажити
Керівники навчальних закладів (директори, заступники директорів з навчально-виховної та науково-методичної роботи), які викладають географію, біологію, хімію, природознавство.

Проблема: «Інформативно-аналітичне управління як засіб розвитку інноваційних процесів у шкільній природничій освіті»

Науковий керівник, керівник курсів:
Бик А.С., Половенко О.В., Хлань Л.М.

30.01-17.02

Завантажити

Завантажити

Учителі інформатики, математики.

Проблема: «Особливості реалізації STEM-STEAM-STREAM-проектів при вивченні інформатики та математики»

Науковий керівник, керівник курсів:
Скрипка Г.В., Чала М.С.

30.01-17.02

Завантажити

Учителі, які викладають предмети освітньої галузі «Природознавство» (хімія, біологія, екологія, природознавство).

Проблема: «Реалізація міжпредметних зв’язків при викладанні природничих дисциплін»

Науковий керівник, керівник курсів:
Скрипка Г.В., Ціперко Т.В.

30.01-17.02

Завантажити

Учителі початкових класів.

Проблема: «Використання сучасних інноваційних технологій навчання як засіб підвищення ефективності уроків у початковій школі»

Науковий керівник, керівник курсів:
Кондратова В.В., Тіхонова Н.Г.

30.01-17.02

Завантажити

Учителі музичного мистецтва, художньої культури, інтегрованого курсу «Мистецтво», керівники гуртків музичного профілю, концертмейстери, акомпаніатори навчальних закладів.

Проблема: «Реалізація компететнісного підходу до розвитку художньо-естетичної освіти»

Науковий керівник, керівник курсів:
Гельбак А.М., Черненко С.В.

06.02-17.02

Завантажити

Учителі загальноосвітніх навчальних закладів, які навчають учнів з особливими освітніми потребами, асистенти вчителів.

Проблема: «Диференціація та індивідуалізація процесу навчання учнів з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього навчального закладу»

Науковий керівник, керівник курсів:
Гельбак А.М., Червонець І.В.

13.02-24.02

Завантажити

Завідувачі (директори), методисти методичних кабінетів (центрів) органів управління освітою райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних територіальних громад.

Проблема: «Формування індивідуальної траєкторії підвищення рівня професійної компетентності педагога в умовах розвитку інформаційно-освітнього простору»

Науковий керівник, керівник курсів:
Голодюк Л.С., Кірішко Л.М.

20.02-03.03

Завантажити

Учителі української мови і літератури.

Проблема: «Модернізація і технологізація уроку української мови і літератури»

Науковий керівник, керівник курсів:
Вікторіна О.М., Мінич Г.В.

20.02-03.03

Завантажити

Учителі англійської мови.

Проблема: «Особистісно орієнтований підхід як методологічне підґрунтя навчання іноземної мови»

Науковий керівник, керівник курсів:
Кендюхова А.А., Коса І.Т.

20.02-03.03

Завантажити

Учителі математики.

Проблема: «Розвиток обдарувань учнів у процесі навчання математики»

Науковий керівник, керівник курсів:
Голодюк Л.С., Ткаченко Л.А.

20.02-03.03

Завантажити

Керівники, методисти позашкільних навчальних закладів.

Проблема: «Формування ціннісних орієнтацій школярів у виховному середовищі  позашкільного навчального закладу»

Науковий керівник, керівник курсів:
Молчанова О.М., Міцай Ю.В.

20.02-03.03

Завантажити

Бібліотекарі навчальних закладів.

Проблема: «Сучасні технології як основа трансформування бібліотек в інформаційно-ресурсні центри навчальних закладів»

Науковий керівник, керівник курсів:
Жосан О.Е., Дяченко Н.І.

20.02-03.03

Завантажити

Учителі фізичної культури.

Проблема: «Шляхи вдосконалення фахової компетентності вчителя фізичної культури. Методика викладання футболу»

Науковий керівник, керівник курсів:
Войтко В.В., Коробов М.Г.

27.02-10.03

Завантажити

Керівники навчальних закладів (директори, заступники директорів з навчально-виховної та науково-методичної роботи), які викладають у початкових класах, та ті, які викладають іноземні мови у1-11 класах.

Проблема: «Стратегічні напрями управління шкільною іншомовною освітою»

Науковий керівник, керівник курсів:
Корецька Л.В., Трубіна В.Г., Коса І.Т., Кондратова В.В.

06.03-24.03

Завантажити

Учителі, які викладають українську мову і літературу, зарубіжну літературу і російську мову.

Проблема: «Викладання мови і літератури в контексті інноваційного освітнього простору»

Науковий керівник, керівник курсів:
Небеленчук І.О., Ревнивцева О.В., Маранська І.А.

06.03-24.03

Завантажити

Учителі початкових класів.

Проблема: «Створення розвивального середовища для учнів початкової школи»

Науковий керівник, керівник курсів:
Третяк О.П., Кондратова В.В.

06.03-24.03

Завантажити

Педагоги-організатори, які мають стаж роботи на цій посаді.

Проблема: «Організація проектної діяльності як основа формування активної громадянської позиції та патріотичних почуттів учнів»

Науковий керівник, керівник курсів:
Павлюх В.В., Пляка С.М.

13.03-24.03

Завантажити

Вихователі дошкільних навчальних закладів.

Проблема: «Сучасні підходи до організації змісту навчально-виховної  роботи з дітьми раннього віку»

Науковий керівник, керівник курсів:
Тарапака Н.В., Скуренко С.Л.

13.03-24.03

Завантажити

Керівники опорних шкіл (директори, завідувачі філій, заступники директорів з навчально-виховної та науково-методичної роботи).

Проблема: «Формування організаційної структури шкільного управління: компетентнісний підхід»

Науковий керівник, керівник курсів:
Корецька Л.В., Половенко О.В.

03.04-14.04

Завантажити

Учителі історії, правознавства, які викладають предмети освітньої галузі «Суспільствознавство».

Проблема: «Реалізація завдань Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти освітньої галузі «Суспільствознавство» на засадах інноваційних технологій»

Науковий керівник, керівник курсів:
Митрофаненко Ю.С., Кравченко Ю.В.

03.04-14.04

Завантажити

Учителі зарубіжної літератури, інтегрованого курсу «Література» та російської мови.

Проблема: «Навчально-методичне забезпечення та інформаційно-технологічний супровід викладання зарубіжної літератури і російської мови»

Науковий керівник, керівник курсів:
Небеленчук І.О., Ревнивцева О.В.

03.04-14.04

Завантажити

Учителі фізики, астрономії, природознавства.

Проблема: «Розвиток творчих здібностей учнів. Форми роботи на уроці та в позаурочний час»

Науковий керівник, керівник курсів:
Бик А.С., Побережний П.В.

03.04-14.04

Завантажити

Учителі трудового навчання, які викладають предмети освітньої галузі «Технології» (обслуговуючі види праці).

Проблема: «Інформаційно-технологічний супровід сучасного уроку трудового навчання»

Науковий керівник, керівник курсів:
Буртовий С.В., Татаренко О.В.

03.04-14.04

Завантажити

Практичні психологи.

Проблема: «Навички кризового консультування та розвиток психосоціальної стійкості дітей до стресу»

Науковий керівник, керівник курсів:
Молчанова О.М., Чебоненко В.Ф.

03.04-14.04

Завантажити

Педагоги-організатори та культорганізатори навчальних закладів.

Проблема: «Життєтворчі аспекти виховного простору»

Науковий керівник, керівник курсів:
Павлюх В.В., Міцай Ю.В.

03.04-14.04

Завантажити

Учителі української мови і літератури.

Проблема: «Модернізація та технологізація уроку української мови і літератури»

Науковий керівник, керівник курсів:
Вікторіна О.М., Маранська І.А.

18.04-28.04

Завантажити

Учителі англійської мови.

Проблема: «Формування комунікативної компетенції засобами англійської мови»

Науковий керівник, керівник курсів:
Кендюхова А.А., Задубняк Ю.А.

18.04-28.04

Завантажити

Учителі географії та природознавства, керівники гуртків природничого напряму. 

Проблема: «Формування ключових компетентностей учнів на уроках географії та у позакласній діяльності»

Науковий керівник, керівник курсів:
Скрипка Г.В., Хлань Л.М.

18.04-28.04

Завантажити

Учителі-дефектологи (вчителі-логопеди, тифлопедагоги, сурдопедагоги, олігофренопедагоги), вчителі-реабілітологи, асистенти вчителів-реабілітологів, консультанти психолого-медико-педагогічних консультацій.

Проблема: «Формування і розвиток ключових компетентностей учнів з порушеннями психофізичного розвитку»

Науковий керівник, керівник курсів:
Войтко В.В., Павлюх В.В.

18.04-28.04

Завантажити

Вихователі дошкільних навчальних закладів.

Проблема: «Сучасні підходи до організації супроводу дітей з особливими освітніми потребами»

Науковий керівник, керівник курсів:
Гагаріна Н.П., Тарапака Н.В.

18.04-28.04

Завантажити

Учителі початкових класів.

Проблема: «Розвиток предметних і ключових компетентностей учнів шляхом застосування інноваційних технологій в умовах упровадження Державного стандарту початкової загальної освіти»

Науковий керівник, керівник курсів:
Тіхонова Н.Г., Третяк О.П.

10.05-26.05

Завантажити

Учителі трудового навчання, які викладають предмети освітньої галузі «Технології» (технічні види праці) та «Креслення».

Проблема: «Інформаційно-технологічний супровід сучасного уроку трудового навчання»

Науковий керівник, керівник курсів:
Буртовий С.В., Татаренко О.В.

15.05-26.05

Завантажити

Учителі образотворчого мистецтва, художньої культури та керівники гуртків образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва навчальних закладів.

Проблема: «Творча самореалізація школярів у навчально-виховному процесі на різних рівнях навчання: початкова школа, основна школа, гурткова робота»

Науковий керівник, керівник курсів:
Тіхонова Н.Г., Кондратова В.В.

15.05-26.05

Завантажити

Вихователі-методисти дошкільних навчальних закладів.

Проблема: «Особливості організації, підготовки та проведення освітньо-виховного процесу в сучасному дошкільному навчальному закладі»

Науковий керівник, керівник курсів:
Гагаріна Н.П., Тарапака Н.В.

15.05-26.05

Завантажити

Учителі, які викладають географію, біологію, екологію та природознавство.

Проблема: «Компетентнісний підхід до викладання предметів освітньої галузі «Природознавство» в процесі реалізації змісту Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»

Науковий керівник, керівник курсів:
Скрипка Г.В., Хлань Л.М.

15.05-02.06

Завантажити

Учителі математики, фізики, астрономії, природознавства.

Проблема: «Викладання предметів фізико-математичного циклу в контексті Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»

Науковий керівник, керівник курсів:
Бик А.С., Ткаченко Л.А.

15.05-02.06

Завантажити

Учителі зарубіжної літератури, інтегрованого курсу «Література» та російської мови.

Проблема: «Реалізація нових державних програм із зарубіжної літератури та російської мови в умовах традиційних і хмаро орієнтованих технологій»

Науковий керівник, керівник курсів:
Небеленчук І.О., Ревнивцева О.В.

29.05-09.06

Завантажити

Учителі, які викладають предмет «Захист Вітчизни» (для юнаків та дівчат).

Проблема: «Використання інноваційних технологій під час вивчення предмета «Захист Вітчизни»

Науковий керівник, керівник курсів:
Жосан О.Е., Коробов М.Г.

29.05-09.06

Завантажити

Вихователі шкіл-інтернатів, спеціальних навчальних закладів, закладів та установ соціально-психологічної реабілітації, чергові з режиму.

Проблема: «Диференціація та індивідуалізація виховної роботи: сучасні підходи»

Науковий керівник, керівник курсів:
Жосан О.Е., Павлюх В.В.

29.05-09.06

Завантажити

Музичні керівники дошкільних навчальних закладів.

Проблема: «Виховання особистості дошкільника шляхом залучення до світу культури»

Науковий керівник, керівник курсів:
Тарапака Н.В., Гагаріна Н.П.

29.05-09.06

Завантажити

Практичні психологи та соціальні педагоги.

Проблема: «Роль психологічної служби в організації комфортного освітнього середовища»

Науковий керівник, керівник курсів:
Молчанова О.М., Чебоненко В.Ф.

29.05-09.06

Завантажити

Учителі англійської мови.

Проблема: «Сучасні концептуальні принципи навчання англійської мови»

Науковий керівник, керівник курсів:
Кендюхова А.А., Коса І.Т.

12.06-23.06

Завантажити

Учителі історії, правознавства, які викладають предмети освітньої галузі «Суспільствознавство».

Проблема: «Інформаційно-комунікаційні технології на уроках історії, правознавства, інших суспільствознавчих дисциплін»

Науковий керівник, керівник курсів:
Митрофаненко Ю.С., Черткова Н.С.

12.06-23.06

Завантажити

Учителі математики.

Проблема: «Урок математики в контексті дослідницького підходу»

Науковий керівник, керівник курсів:
Голодюк Л.С., Ткаченко Л.А.

12.06-23.06

Завантажити

Учителі інформатики.

Проблема: «Алгоритмізація і програмування як фундаментальні напрями сучасного шкільного курсу інформатики»

Науковий керівник, керівник курсів:
Буртовий С.В., Чала М.С.

12.06-23.06

Завантажити

Вихователі шкіл-інтернатів, спеціальних навчальних закладів, закладів та установ соціально-психологічної реабілітації, чергові з режиму.

Проблема: «Диференціація та індивідуалізація виховної роботи: сучасні підходи»

Науковий керівник, керівник курсів:
Жосан О.Е., Гельбак А.М.

12.06-23.06

Завантажити

Вихователі дошкільних навчальних закладів.

Проблема: «Комплексний підхід до розвитку дитини дошкільного віку»

Науковий керівник, керівник курсів:
Гагаріна Н.П., Тарапака Н.В.

12.06-23.06

Завантажити

Учителі фізичної культури.

Проблема: «Індивідуальний підхід у фізичному вихованні школярів різного вікового періоду»

Науковий керівник, керівник курсів:
Войтко В.В., Коробов М.Г.

07.08-18.08

Завантажити

Учителі музичного мистецтва, художньої культури, інтегрованого курсу «Мистецтво», керівники гуртків музичного профілю, концертмейстери, акомпаніатори навчальних закладів.

Проблема: «Реалізація компетентнісного підходу до розвитку художньо-естетичної освіти»

Науковий керівник, керівник курсів:
Гельбак А.М., Черненко С.В.

07.08-18.08

Завантажити

Учителі трудового навчання, майстри виробничого навчання МНВК та ті, які викладають предмети освітньої галузі «Технології».

Проблема: «Особливості викладання  предметів освітньої галузі «Технології» в контексті компетентнісного навчання»

Науковий керівник, керівник курсів:
Буртовий С.В., Татаренко О.В.

07.08-18.08

Завантажити

Учителі, які викладають основи здоров’я, безпеку життєдіяльності, та педагоги-тренери, які впроваджують превентивні проекти в навчальних закладах.

Проблема: «Педагогічні інноваційні технології в сучасній здоров’язбережувальній освіті: здобутки та перспективи»

Науковий керівник, керівник курсів:
Гельбак А.М., Желєзнова Т.П.

07.08-18.08

Завантажити

Керівники гуртків соціально-реабілітаційного та гуманітарного напрямів (клуби громадянсько-патріотичного спрямування, дитячі парламенти, євроклуби, театральні гуртки, інтелектуальні ігри, КВК).

Проблема: «Формування патріотичних почуттів особистості в умовах гурткової роботи»

Науковий керівник, керівник курсів:
Павлюх В.В., Міцай Ю.В.

07.08-18.08

Завантажити

Керівники гуртків декоративно-прикладного мистецтва.

Проблема: «Інноваційні підходи до формування базових компетентностей вихованців гуртків декоративно-прикладного мистецтва»

Науковий керівник, керівник курсів:
Павлюх В.В., Гайда Л.А.

07.08-18.08

Завантажити

Вихователі гімназій, ліцеїв, колегіумів, вихователі груп продовженого дня навчально-виховних комплексів, шкіл-інтернатів, вихователі закладів професійно-технічної освіти, гуртожитків.

Проблема: «Розвиток соціальної і громадянської компетентностей дітей та молоді як компонент сучасного виховного простору»

Науковий керівник, керівник курсів:
Жосан О.Е., Павлюх В.В.

07.08-18.08

Завантажити

Заступники директорів шкіл з виховної роботи, педагоги-організатори навчальних закладів.

Проблема: «Упровадження інтерактивних технологій виховання в практику роботи сучасної школи»

Науковий керівник, керівник курсів:
Молчанова О.М., Пляка С.М.

04.09-15.09

Завантажити

Інструктори з фізичної культури дошкільних навчальних закладів.

Проблема: «Теоретико-методичні основи ефективності фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі»

Науковий керівник, керівник курсів:
Тарапака Н.В., Скуренко С.Л.

04.09-15.09

Завантажити

Керівники навчальних закладів (директори, заступники директорів з навчально-виховної та науково-методичної роботи), які викладають українську мову і літературу, зарубіжну літературу і російську мову.

Проблема: «Сучасні підходи до управління навчальним закладом та вдосконалення мовно-літературної освіти»

Науковий керівник, керівник курсів:
Корецька Л.В., Трубіна В.Г., Ревнивцева О.В.

04.09-22.09

Завантажити

Учителі, які викладають українську мову і літературу, зарубіжну літературу та російську мову.

Проблема: «Викладання мови та літератури в контексті інноваційного освітнього простору»

Науковий керівник, керівник курсів:
Небеленчук І.О., Ревнивцева О.В., Мінич Г.В.

04.09-22.09

Завантажити

Учителі, які викладають предмети освітньої галузі «Суспільствознавство» (історія, правознавство, економіка, курси за вибором суспільно-гуманітарного напряму).

Проблема: «Інноваційні технології та методики навчання історії, правознавства і економіки в школі»

Науковий керівник, керівник курсів:
Митрофаненко Ю.С., Кравченко Ю.В., Богданова О.П.

04.09-22.09

Завантажити

Учителі математики, фізики, астрономії та природознавства.

Проблема: «Методичні особливості розв’язування задач різних рівнів складності з математики і фізики»

Науковий керівник, керівник курсів:
Бик А.С., Побережний П.В.

04.09-22.09

Завантажити

Учителі, які викладають предмети освітньої галузі «Природознавство» (географія, хімія, біологія, екологія, природознавство).

Проблема: «Мотивація пізнавальної активності учнів як засіб підвищення ефективності процесу викладання природничих дисциплін»

Науковий керівник, керівник курсів:
Скрипка Г.В., Хлань Л.М.

04.09-22.09

Завантажити

Учителі англійської мови.

Проблема: «Формування ключових компетентностей на уроках англійської мови»

Науковий керівник, керівник курсів:
Кендюхова А.А., Задубняк Ю.А.

18.09-29.09

Завантажити

Учителі-дефектологи (вчителі-логопеди, тифлопедагоги, сурдопедагоги, олігофренопедагоги), вчителі-реабілітологи, асистенти вчителів-реабілітологів, консультанти психолого-медико-педагогічних консультацій.

Проблема: «Формування і розвиток ключових компетентностей учнів з порушеннями психофізичного розвитку»

Науковий керівник, керівник курсів:
Войтко В.В., Павлюх В.В.

18.09-29.09

Завантажити

Учителі початкових класів.

Проблема: «Реалізація змістових ліній Державного стандарту початкової загальної освіти на уроках в початковій школі»

Науковий керівник, керівник курсів:
Тіхонова Н.Г., Кондратова В.В.

25.09-13.10

Завантажити

Учителі, які викладають українську мову і літературу, зарубіжну літературу і російську мову.

Проблема: «Викладання мови і літератури в контексті інноваційного освітнього простору»

Науковий керівник, керівник курсів:
Небеленчук І.О., Ревнивцева О.В., Маранська І.А.

25.09-13.10

Завантажити

Учителі, які викладають предмети освітньої галузі «Природознавство» (біологія, хімія, екологія, природознавство).

Проблема: «Реалізація компетентнісного підходу до організації навчання природничих наук»

Науковий керівник, керівник курсів:
Скрипка Г.В., Литвин С.М.

25.09-13.10

Завантажити

Новопризначені керівники навчальних закладів та резерв на посаду.

Проблема: «Організація ефективного управління: забезпечення сталого розвитку навчального закладу»

Науковий керівник, керівник курсів:
Бик А.С., Трубіна В.Г.

02.10-13.10

Завантажити

Вихователі дошкільних навчальних закладів.

Проблема: «Комплексний підхід до розвитку дитини дошкільного віку»

Науковий керівник, керівник курсів:
Тарапака Н.В., Гагаріна Н.П.

02.10-13.10

Завантажити

Заступники директорів шкіл з виховної роботи.

Проблема: «Педагогічні умови реалізації основних орієнтирів виховання у виховній системі навчального закладу»

Науковий керівник, керівник курсів:
Молчанова О.М., Міцай Ю.В.

17.10-27.10

Завантажити

Учителі української мови і літератури.

Проблема: «Навчально-методичне забезпечення та інформаційно-технологічний супровід викладання української мови і літератури»

Науковий керівник, керівник курсів:
Вікторіна О.М., Мінич Г.В.

17.10-27.10

Завантажити

Учителі англійської мови.

Проблема: «Шляхи та засоби підвищення ефективності уроку з англійської мови»

Науковий керівник, керівник курсів:
Кендюхова А.А., Задубняк Ю.А.

17.10-27.10

Завантажити

Учителі фізичної культури та керівники гуртків спортивного профілю.

Проблема: «Методика організації навчально-виховного процесу з фізичної культури на уроках та в гуртковій роботі в 1-11 класах»

Науковий керівник, керівник курсів:
Войтко В.В., Коробов М.Г.

17.10-27.10

Завантажити

Учителі музичного мистецтва, художньої культури, інтегрованого курсу «Мистецтво», керівники гуртків музичного профілю, концертмейстери, акомпаніатори навчальних закладів.

Проблема: «Творче самовираження учнів у навчально-виховному процесі на уроках предметів художньо-естетичного циклу, заняттях музичних гуртків»

Науковий керівник, керівник курсів:
Гельбак А.М., Черненко С.В.

17.10-27.10

Завантажити

Практичні психологи та соціальні педагоги.

Проблема: «Роль психологічної служби в організації комфортного освітнього середовища»

Науковий керівник, керівник курсів:
Молчанова О.М., Чебоненко В.Ф.

17.10-27.10

Завантажити

Вихователі груп продовженого дня.

Проблема: «Особистісно орієнтовані технології у виховному процесі»

Науковий керівник, керівник курсів:
Гельбак А.М., Червонець І.В.

17.10-27.10

Завантажити

Учителі історії, правознавства, які викладають предмети освітньої галузі «Суспільствознавство».

Проблема: «Компетентнісний підхід до викладання предметів освітньої галузі «Суспільствознавство» в процесі реалізації Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»

Науковий керівник, керівник курсів:
Митрофаненко Ю.С., Черткова Н.С.

30.10-10.11

Завантажити

Вихователі дошкільних навчальних закладів.

Проблема: «Сучасні підходи до організації змісту навчально-виховної роботи з дітьми раннього віку»

Науковий керівник, керівник курсів:
Тарапака Н.В., Гагаріна Н.П.

30.10-10.11

Завантажити

Учителі географії, економіки та природознавства.

Проблема: «Сучасний урок географії та економіки в контексті компетентнісного  навчання»

Науковий керівник, керівник курсів:
Скрипка Г.В., Хлань Л.М., Богданова О.П.

30.10-17.11

Завантажити

Учителі, які викладають предмети освітньої галузі «Природознавство» (хімія, біологія, екологія, природознавство).

Проблема: «Інноваційні підходи до викладання предметів природничого циклу»

Науковий керівник, керівник курсів:
Скрипка Г.В., Ціперко Т.В.

30.10-17.11

Завантажити

Учителі початкових класів.

Проблема: «Реалізація Державного стандарту в контексті особистісно зорієнтованого і компетентнісного підходів під час засвоєння змісту початкової загальної освіти»

Науковий керівник, керівник курсів:
Третяк О.П., Тіхонова Н.Г.

30.10-17.11

Завантажити

Учителі української мови і літератури.

Проблема: «Модернізація та технологізація уроку української мови ті літератури»

Науковий керівник, керівник курсів:
Вікторіна О.М., Маранська І.А.

13.11-24.11

Завантажити

Завідувачі дошкільних навчальних закладів.

Проблема: «Модернізація змісту, форм і методів управлінської діяльності керівника дошкільного закладу»

Науковий керівник, керівник курсів:
Гагаріна Н.П., Тарапака Н.В.

13.11-24.11

Завантажити

Учителі англійської мови.

Проблема: «Комунікативність як пріоритетний напрям у системі діяльності вчителя іноземної мови»

Науковий керівник, керівник курсів:
Кендюхова А.А., Коса І.Т.

20.11-01.12

Завантажити

Учителі математики.

Проблема: «Сучасний урок математики в контексті компетентнісного підходу»

Науковий керівник, керівник курсів:
Голодюк Л.С., Ткаченко Л.А.

20.11-01.12

Завантажити

Учителі, які викладають предмети «Захист Вітчизни» (для юнаків) та «Фізична культура».

Проблема: «Формування ключових предметних компетентностей учнів у процесі викладання предметів «Фізична культура» та «Захист Вітчизни»

Науковий керівник, керівник курсів:
Жосан О.Е., Коробов М.Г.

20.11-01.12

Завантажити

Бібліотекарі навчальних закладів.

Проблема: «Бібліотека як інформаційно-ресурсний центр навчального закладу: особливості становлення та функціонування»

Науковий керівник, керівник курсів:
Жосан О.Е., Дяченко Н.І.

20.11-01.12

Завантажити

Керівники опорних шкіл (директори, завідувачі філій, заступники директорів з навчально-виховної та науково-методичної роботи).

Проблема: «Формування організаційної структури шкільного управління: компетентнісний підхід»

Науковий керівник, керівник курсів:
Корецька Л.В., Половенко О.В.

27.11-08.12

Завантажити

Учителі початкових класів.

Проблема: «Особливості реалізації змісту початкової загальної освіти в умовах використання ІКТ у навчально-виховному процесі початкової школи»

Науковий керівник, керівник курсів:
Кондратова В.В., Третяк О.П.

27.11-15.12

Завантажити

Учителі німецької мови.

Проблема: «Стратегічні напрями розвитку шкільної іншомовної освіти»

Науковий керівник, керівник курсів:
Кендюхова А.А., Коса І.Т.

04.12-15.12

Завантажити

Учителі трудового навчання, які викладають предмети освітньої галузі «Технології» (обслуговуючі види праці).

Проблема: «Інформаційно-технологічний супровід сучасного уроку трудового навчання»

Науковий керівник, керівник курсів:
Буртовий С.В., Татаренко О.В.

04.12-15.12

Завантажити

Вихователі дошкільних навчальних закладів.

Проблема: «Комплексний підхід до розвитку дитини дошкільного віку»

Науковий керівник, керівник курсів:
Тарапака Н.В., Гагаріна Н.П.

04.12-15.12

Завантажити