Головна » Новини » Обласна творча група учителів початкових класів шкіл-інтернатів

Обласна творча група учителів початкових класів шкіл-інтернатів

18 жовтня 2016 року відбулося засідання обласної творчої групи учителів початкових класів шкіл-інтернатів з проблеми «Застосування інноваційних технологій у вихованні ціннісного ставлення до людини у молодших школярів».

У роботі творчої групи взяли участь викладачі кафедри дошкільної та початкової освіти та кафедри педагогіки, психології і корекційної освіти.

Старший викладач кафедри дошкільної та початкової освіти Третяк О.П. акцентувала увагу на понятті «педагогічний такт» та гуманістичній парадигмі освіти в умовах освітніх змін. Було зазначено, що в світлі Концепції «Нової української школи» постає завдання  дати кожній дитині доступ до якісної освіти з метою побудови суспільства «освіченого загалу». Тому велике значення надається формуванню в учнів початкових класів ключових компетентностей. Значну увагу, на думку викладача, повинно бути приділено організації заходів з виховання ціннісного ставлення до людини в учнів 1-4 класів. Така робота потребує комплексного, системного підходу та оновлення форм і методів роботи з дітьми.

У ході проведення круглого столу відбулося обговорення з проблеми «Людина –найвища цінність». Завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти Тарапака Н.В. зупинилася на понятті «дитиноцентризм» та зазначила, що виховний процес в початковій школі повинен бути невід’ємною складовою усього освітнього процесу і орієнтуватися на загальнолюдські цінності.

У процесі дискусії було обговорено проблемні питання роботи по формуванню ціннісних орієнтацій з батьками та учнями. Значну увагу також було приділено питанням індивідуальної траєкторії розвитку особистості, врахуванню вікових особливостей фізичного, психічного і розумового розвитку дітей. Акцентовано увагу на залученість родини до побудови освітньої траєкторії дитини. Зазначено, що з цією метою запроваджується двоциклова організація освітнього процесу на рівнях початкової і базової загальної середньої освіти.

Учасники творчої групи обговорили напрями та можливості організації роботи щодо формування ціннісних орієнтацій, презентували власний досвід роботи з даного напряму.

Старший викладач кафедри педагогіки, психології і корекційної освіти Павлюх В.В. акцентувала увагу на питаннях нормативного супроводу навчально-виховного процесу у початкових класах закладів інтернатного типу, зокрема, на питаннях організаційно-методичного супроводу освітнього процесу спеціальної освіти у 2016-2017 навчальному році. Особливу увагу було звернено на поступовий перехід на нові навчальні програми початкової ланки для дітей із ЗПР.

Також було презентовано технології розвитку креативності в учнів початкової ланки, що сприятимуть розвитку процесів мислення та розкриттю здібностей, потенціалу кожної дитини в подальшому.

У вихідному діагностуванні слухачі відзначили актуальність тематики в умовах освітніх змін, поповнення методичних кейсів та практичну спрямованість отриманої інформації.

 Інформацію підготувала старший викладач кафедри педагогіки, психології і корекційної освіти Павлюх В.В.