Головна » Новини » Проведення курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників за індивідуальними планами понад державне замовлення

Проведення курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників за індивідуальними планами понад державне замовлення

На базі комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» відбудуться курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників (учителів початкових класів, математики, основ здоров’я, безпеки життєдіяльності, учителів галузі «Природознавство» (хімія, біологія, географія, екологія, природознавство)) понад державне замовлення за індивідуальною формою навчання:

09.03 – 10.03.2017 р. – І етап (очний);

11.03 – 02.04.2017 р. – ІІ етап (індивідуальна робота);

03.04.2017 р. – ІІІ етап (очний).

Початок реєстрації 9 березня 2017 року о 8.00.

 

Навчання на курсах буде організовано відповідно до «Положення про підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів на курсах у комунальному закладі «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» за індивідуальною формою навчання» (індивідуальним навчальним планом).

Здобувачі освіти повинні прибути до інституту з матеріалами до курсового завдання і проектом випускної роботи.

 

Теми випускних робіт:

  1. Шляхи оптимізації особистісно зорієнтованої системи навчання в контексті викладання предмета.
  2. Моніторинг як засіб підвищення якості роботи педагогічного працівника.
  3. Інновації в освіті: зміст, види, застосування в процесі викладання.
  4. Формування навичок здорового способу життя в контексті нової української школи.
  5. Упровадження сучасних здоров’язбережувальних технологій навчання у практичну діяльність учителя.
  6. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в системі навчальних дисциплін початкової школи.
  7. Використання інноваційних технологій навчання як засіб формування предметних компетентностей молодших школярів.
  8. Особливості викладання навчальних предметів у 1-4 класах загальноосвітніх навчальних закладів в контексті реалізації компетентнісного підходу.