Головна » Новини » Всеукраїнська науково-методична конференція

Всеукраїнська науково-методична конференція

   Готуємось до Всеукраїнської науково-методичної конференції «Стан і перспективи апробації шкільної навчальної літератури»
Конференція відбудеться 28-29 жовтня 2009 року на базі Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського 

Тематичні напрямки роботи конференції:
1. Сучасний стан і перспективи підручникотворення в Україні, роль і місце в цьому процесі експертизи якості підручників.
2. Теоретичні та методологічні засади апробації шкільної навчальної літератури.
3. Науково-методичне та організаційне забезпечення апробації шкільної навчальної літератури.
4. Підготовка вчителів і методистів до апробації шкільної навчальної літератури.

Тези доповідей (виступів), наукові статті учасників будуть опубліковані у збірці матеріалів конференції. 
Для участі у конференції необхідно до 10 жовтня 2009 року надіслати оргкомітету:

 ? заявку на участь у конференції за схемою:

1. Прізвище, ім’я, по батькові.
2. Тема доповіді (виступу) або зазначити: «братиму участь без виступу».
3. Науковий ступінь, вчене звання. 
4. Місце роботи, посада. 
5. Службова адреса. 
6. Домашня адреса. 
7. Телефони: службовий, мобільний; е-mail. 
8. Потреба у готелі, гуртожитку (готель – проживання у кімн. на 2 особи – від 100 грн за добу; гуртожиток – у кімн. на 2–4 особи – 50 грн за добу та 12 грн за постільну білизну).

? матеріали доповіді (виступу): тези – до 7 сторінок або наукова стаття обсягом від 8 до 12 сторінок формату А4 українською мовою з підписом автора, сторінки нумеруються у верхньому правому кутку аркуша;

? електронний варіант заявки та матеріалів (окремими файлами).
Вимоги до оформлення матеріалів:

1. Перед назвою статті (тез), яка друкується великими літерами, у верхньому лівому куті ставиться УДК, у правому – вказується прізвище, ім’я і по батькові автора, назва міста. 
Нижче подаються анотації та ключові слова (українською, англійською і російською мовами).
 2. Наукові статті мають відповідати вимогам ВАК України: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку; список літератури, оформлений відповідно до вимог наказу ВАК України від 26.01.2008 р. № 63, кількість використаних джерел – до 15.
 3. Матеріали мають супроводжуватися електронним варіантом, сформованим на CD-диску у форматі Windows у версії текстового редактора Word (1998, 2000, 2003), з дотриманням таких вимог: шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5; поля: ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см, верхнє й нижнє – 2 см; номера сторінок – у верхньому правому кутку.
 4. Автор відповідає за зміст, обґрунтованість та наукову достовірність поданих матеріалів, правильне оформлення наукового апарату, цитування джерел та посилань на них.

Заявка на участь у конференції, тези доповіді (виступу) або текст статті у друкованому та електронному вигляді надсилаються за адресою:
Жосану О.Е., КОІППО імені Василя Сухомлинського,
вул. К. Маркса, 39/63, м. Кіровоград, 25006
Електронні адреси: koippo1@ukr.net, sasha1@host.kr.ua  
Витрати на проїзд та проживання – за рахунок сторони, що відряджає.
Телефони оргкомітету:
(0522) 24-45-94 – кафедра педагогіки і психології; 32-24-78 (тел./факс) – приймальня ректора; 36-10-32 – відділ інноваційної діяльності та інтелектуальної власності.
Початок роботи конференції 28 жовтня 2009 р. о 10.00 в актовій залі Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського (вул. К.Маркса, 39/63), реєстрація учасників з 8.00. Завершення роботи конференції 29 жовтня о 14.00.

Проїзд до інституту:
– від залізничного вокзалу: тролейбуси 3, 5 до зупинки «Центральний ринок»; автобуси 106, 108 до зупинки «Готель «Україна»;
– від автовокзалу «Кіровоград-1»: тролейбуси 1, 10 до зупинки «Центральний ринок»; автобуси 1, 10, 21, 50, 100, 105, 107, 150, 500 до зупинки «Готель «Україна»;
– від автовокзалу «Кіровоград-2»: тролейбуси 1, 3, 10 до зупинки «Дитячий світ»; 4, 5 до зупинки «Площа Б.Хмельницького»; автобуси 1, 50, 100, 106, 107, 150, 500 до зупинки «Дитячий світ».

Директор Л. Корецька

Общение в сети и чат без регистрации для леди и джентльменов.


Коментарів немає