Головна » Новини » Конкурс на заміщення вакантних посад

Конкурс на заміщення вакантних посад

 Комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» 

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників у порядку конкурсного відбору:

доцент кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та безпечного освітнього середовища;

старший викладач кафедри дошкільної та початкової освіти.

Вимоги до кандидатів на заміщення вакантних посад

Претендент на посаду доцента кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та безпечного освітнього середовища повинен вільно володіти державною мовою  та мати:

 • повну вищу освіту (магістр, спеціаліст);
 • науковий ступінь та/або вчене звання за відповідною галуззю знань;
 • наукові та науково-методичні видання за профілем кафедри;
 • досвід розроблення та оновлення освітніх програм, навчальних і методичних матеріалів;
 • досвід викладання у закладах вищої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, післядипломної освіти, зокрема у форматі онлайн;
 • досвід виконання дослідницьких/творчих проєктів, оприлюднення їх результатів та забезпечення захисту авторських прав;
 • досвід участі у роботі колегіальних органів, професійних об’єднань, організації освітніх та наукових заходів;
 • досвід здійснення наукової та фахової експертизи, консультування здобувачів освіти;
 • досвід розроблення та наповнення вебресурсів, дистанційних курсів;
 • досвід роботи з сучасним цифровим шкільним обладнанням;
 • знання основ медіаграмотності та безпеки в мережі «Інтернет»;
 • досвід використання популярних електронних освітніх ресурсів.

Претендент на посаду старшого викладача кафедри дошкільної та початкової освіти повинен вільно володіти державною мовою  та мати:

 • повну вищу профільну освіту (магістр/спеціаліст);
 • досвід володіння електронними освітніми ресурсами;
 • досвід викладання у форматі онлайн;
 • досвід у здійсненні науково-дослідницької та експерементальної роботи;
 • досвід роботи щодо вивчення, наукового обґрунтування, узагальнення і впровадження перспективного досвіду педагогічних працівників;
 • досвід впровадження концепції НУШ;
 • досвід участі у роботі професійних об’єднань, організації освітніх та наукових заходів.

Претендент на зайняття посади науково-педагогічного працівника має надати документи відповідно до переліку:

– заяву про участь у конкурсі на ім’я директора КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» (далі Інститут), написану власноруч та зареєстровану претендентом у канцелярії Інституту;

– особовий листок з обліку кадрів та власноруч написану автобіографію;

– дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

– копії дипломів про повну вищу освіту та/або науковий ступінь, атестатів про вчені звання, засвідчені згідно з вимогами чинного законодавства України (відділом кадрів установи, де працює претендент, чи нотаріально);

– копію трудової книжки (за наявності), засвідченої нотаріально або в іншому встановленому законодавством порядку;

– копії паспорта громадянина України (с. 1, 2, 3, 10, 11) та реєстраційного номера облікової картки платника податків;

– копію документів про відношення до військового обов’язку (для військовозобов’язаних осіб);

 – список наукових та навчально-методичних праць (за наявності);

– документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (за наявності);

– письмову згоду на проведення перевірки поданих відомостей та зберігання, використання, оприлюднення персональних даних.

У випадку, коли претендент на зайняття посади науково-педагогічного працівника є штатним науково-педагогічним працівником Інституту або працював на посаді за сумісництвом, він може подати на конкурс документи за скороченим переліком:

– заяву про участь у конкурсі на ім’я керівника Інституту, написану власноруч, та зареєстровану претендентом у канцелярії Інституту;

– копії дипломів про повну вищу освіту та/або науковий ступінь, атестатів про вчені звання, засвідчені згідно з вимогами чинного законодавства України;

– список наукових та навчально-методичних праць (за наявності);

– документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років;

– звіт про навчально-методичну, виховну, науково-дослідницьку, організаційну та профорієнтаційну роботу за попередній період;

 – письмову згоду на проведення перевірки поданих відомостей та зберігання, використання, оприлюднення персональних даних.

Претендент може подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і ділової репутації тощо.

Претендент несе відповідальність за повноту та достовірність поданих ним документів.

Додаткова інформація за телефоном: 32-71-25.

Документи приймаються до 25 серпня 2023 року включно відділом кадрів інституту (вул. Велика Перспективна, 39/63, м. Кропивницький, каб. № 415).