Головна » Новини » Конкурс на заміщення вакантних посад

Конкурс на заміщення вакантних посад

Комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників у порядку конкурсного відбору:

 •  доцента кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та безпечного освітнього середовища;
 • старшого викладача кафедри педагогіки, психології і корекційної освіти.

Вимоги до кандидатів на заміщення вакантних посад

Претендент на посаду доцента кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та безпечного освітнього середовища повинен вільно володіти державною мовою та мати:

 • повну вищу освіту (магістр, спеціаліст);
 • науковий ступінь та/або вчене звання за відповідною галуззю знань;
 • наукові та науково-методичні видання за профілем кафедри;
 • досвід розроблення та оновлення освітніх програм, навчальних і методичних матеріалів;
 • досвід викладання у закладах вищої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, післядипломної освіти, зокрема у форматі онлайн;
 • досвід виконання дослідницьких/творчих проєктів, оприлюднення їх результатів та забезпечення захисту авторських прав;
 • досвід участі у роботі колегіальних органів, професійних об’єднань, організації освітніх та наукових заходів;
 • досвід здійснення наукової та фахової експертизи, консультування здобувачів освіти;
 • досвід розроблення та наповнення вебресурсів, дистанційних курсів;
 • досвід роботи з сучасним цифровим шкільним обладнанням;
 • знання основ медіаграмотності та безпеки в мережі «Інтернет»;
 • досвід використання популярних електронних освітніх ресурсів.

 

Претендент на посаду старшого викладача кафедри педагогіки, психології і корекційної освіти повинен вільно володіти державною мовою  та мати:

 • повну вищу освіту (магістр / спеціаліст) за фахом «практичний психолог» або «психолог»;
 • досвід володіння електронними освітніми ресурсами;
 • досвід викладання у форматі онлайн;
 • досвід у здійсненні науково-дослідницької та експериментальної роботи;
 • досвід роботи щодо вивчення, наукового обґрунтування, узагальнення і впровадження перспективного досвіду педагогічних працівників;
 • досвід володіння інформаційно-комунікаційними технологіями;
 • досвід у здійсненні науково-дослідної роботи;
 • досвід роботи щодо вивчення, узагальнення і впровадження перспективного досвіду педагогічних працівників;
 • досвід виконання завдань концепції «Нова українська школа»;
 • досвід організації та проведення наукових та науково-методичних заходів.

Претендент на зайняття посади науково-педагогічного працівника має надати документи відповідно до переліку:

 • заяву про участь у конкурсі на ім’я директора КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» (далі Інститут), написану власноруч та зареєстровану претендентом у канцелярії Інституту;
 • особовий листок з обліку кадрів та власноруч написану автобіографію;
 • дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
 • копії дипломів про повну вищу освіту та/або науковий ступінь, атестатів про вчені звання, засвідчені згідно з вимогами чинного законодавства України (відділом кадрів установи, де працює претендент, чи нотаріально);
 • копію трудової книжки (за наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;
 • копії паспорта громадянина України та реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 • копію документів про відношення до військового обов’язку (для військовозобов’язаних осіб);
 • список наукових та навчально-методичних праць (за наявності);
 • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (за наявності);
 • письмову згоду на проведення перевірки поданих відомостей та зберігання, використання, оприлюднення персональних даних.
 • документ, що засвідчує рівень володіння державною мовою (відповідно до Закону України від 25.04.2019 № 2704-VIII «Про забезпечення функціонування української мови як державної»).

У випадку, коли претендент на зайняття посади науково-педагогічного працівника є штатним науково-педагогічним працівником Інституту або працював на посаді за сумісництвом, він може подати на конкурс документи за скороченим переліком:

 • заяву про участь у конкурсі на ім’я керівника Інституту, написану власноруч, та зареєстровану претендентом у канцелярії Інституту;
 • копії дипломів про повну вищу освіту та/або науковий ступінь, атестатів про вчені звання, засвідчені згідно з вимогами чинного законодавства України;
 • список наукових та навчально-методичних праць (за наявності);
 • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років;
 • звіт про навчально-методичну, виховну, науково-дослідницьку, організаційну та профорієнтаційну роботу за попередній період;
 • письмову згоду на проведення перевірки поданих відомостей та зберігання, використання, оприлюднення персональних даних.

Претендент може подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і ділової репутації тощо.

Претендент несе відповідальність за повноту та достовірність поданих ним документів.

Додаткова інформація за телефоном: 32-71-25.

Документи приймаються до 20 листопада 2023 року включно відділом кадрів інституту (вул. Велика Перспективна, 39/63, м. Кропивницький, каб. № 415).