Головна » Новини » Конкурс на заміщення вакантної посади

Конкурс на заміщення вакантної посади

Комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників у порядку конкурсного відбору:

– доцент кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та безпечного освітнього середовища;

– старший викладач кафедри теорії і методики середньої освіти;

– старший викладач кафедри педагогіки, психології і корекційної освіти (дві посади).

Претендент на доцента кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та безпечного освітнього середовища повинен вільно володіти державною мовою  та мати:

 • повну вищу освіту (магістр, спеціаліст);
 • науковий ступінь та/або вчене звання за відповідною галуззю знань;
 • наукові та науково-методичні видання за профілем кафедри;
 • досвід розроблення та оновлення освітніх програм, навчальних і методичних матеріалів;
 • досвід викладання у закладах вищої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, післядипломної освіти, зокрема у форматі онлайн;
 • досвід виконання дослідницьких/творчих проєктів, оприлюднення їх результатів та забезпечення захисту авторських прав;
 • досвід участі у роботі колегіальних органів, професійних об’єднань, організації освітніх та наукових заходів;
 • досвід здійснення наукової та фахової експертизи, консультування здобувачів освіти;
 • досвід розроблення та наповнення вебресурсів, дистанційних курсів;
 • досвід роботи з сучасним цифровим шкільним обладнанням;
 • знання основ медіаграмотності та безпеки в мережі Інтернет;
 • досвід використання популярних електронних освітніх ресурсів.

Претендент на посаду старшого викладача кафедри педагогіки, психології і корекційної освіти повинен вільно володіти державною мовою  та мати:

 • науковий ступінь та/або вчене звання (педагогічні науки, психологічні науки);
 • повну вищу освіту (магістр / спеціаліст) за фахом «практичний психолог» («психолог») або «вчитель-дефектолог»;
 • наукові та науково-методичні видання за профілем кафедри;
 • досвід використання електронних ресурсів;

–   досвід викладання у форматі онлайн;

–   досвід у здійсненні науково-дослідної роботи;

–   досвід роботи щодо вивчення, узагальнення і впровадження перспективного досвіду педагогічних працівників;

–   досвід виконання завдань концепції «Нова українська школа»;

–   досвід організації та проведення масових наукових та науково-методичних заходів.

Претендент на посаду старшого викладача кафедри теорії і методики середньої освіти повинен вільно володіти державною мовою та мати:

– повну вищу освіту (магістр / спеціаліст);

–  науковий ступінь та/або вчене звання за відповідною галуззю знань;

– досвід викладання у форматі онлайн;

– досвід у здійсненні науково-дослідницької та експерементальної роботи;

– досвід володіння інформаційно-комунікаційними технологіями;

– досвід виконання завдань концепції «Нова українська школа»;

– досвід організації та проведення наукових та науково-методичних заходів;

– досвід розроблення та оновлення освітніх програм, навчальних і методичних матеріалів;

– досвід викладання у закладах вищої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, післядипломної освіти;

– досвід розроблення та наповнення вебресурсів, дистанційних курсів;

– досвід здійснення консультування здобувачів освіти.

Претендент на посаду науково-педагогічного працівника подає такий перелік документів:

 • заяву про участь у конкурсі на ім’я директора Інституту, написану власноруч та зареєстровану претендентом у канцелярії Інституту;
 • копії дипломів про повну вищу освіту, науковий ступінь, атестатів про вчені звання, засвідчені згідно з вимогами чинного законодавства України (відділом кадрів установи, де працює претендент, чи нотаріально);
 • документ, який підтверджує рівень володіння державною мовою;
 • особовий листок з обліку кадрів та власноруч написану автобіографію;
 • список науково-методичних праць;
 • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (за наявності);
 • дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
 • копію трудової книжки (за наявності), засвідченої нотаріально або  в іншому встановленому законодавством порядку;
 • копії паспорта громадянина України (с. 1, 2, 3, 10, 11) та реєстраційного номера платника податків;
 • копію документів про відношення до військового обов’язку (для військовозобов’язаних осіб);
 • письмову згоду на проведення перевірки поданих відомостей та зберігання, використання, оприлюднення персональних даних.

 

У випадку, коли претендент на науково-педагогічного працівника є штатним працівником Інституту або працював на посаді за сумісництвом, він може подати на конкурс документи за скороченим переліком:

 • заяву про участь у конкурсі на ім’я керівника Інституту, написану власноруч та зареєстровану претендентом у канцелярії Інституту;
 • копії дипломів про повну вищу освіту, науковий ступінь, атестатів про вчені звання, засвідчені згідно з вимогами чинного законодавства України;
 • список список науково-методичних праць;
 • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років;
 • письмову згоду на проведення перевірки поданих відомостей та зберігання, використання, оприлюднення персональних даних.

Претендент може подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і ділової репутації тощо.

Претендент несе відповідальність за повноту та достовірність поданих ним документів.

Документи приймаються до 03 червня 2024 року включно відділом кадрів інституту (вул. Велика Перспективна, 39/63, м. Кропивницький, каб. № 415)

Додаткова інформація за телефоном: (0522) 32-7125.