Головна » Новини » Інформація за підсумками проведення обласної лабораторії передового педагогічного досвіду

Інформація за підсумками проведення обласної лабораторії передового педагогічного досвіду

  26-27 квітня 2012 року відбулося засідання лабораторії перспективного педагогічного досвіду з проблеми «Формування громадянських компетенцій в системі виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів» на базі Першотравневої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Долинського району та Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського.
     Перший робочий день учасників лабораторії перспективного педагогічного досвіду відбувся 26 квітня на базі Першотравневої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Долинського району.
      З вітальним словом до учасників семінару звернулись заступник голови Долинської райдержадміністрації Бондаренко Ірина Петрівна та начальник відділу освіти Долинської райдержадміністрації Гадірова Оксана Вікторівна, які представили пріоритетні напрями розвитку освітянського простору Долинщини й презентували творчі здобутки педагогічних та учнівських колективів району. Окрім того, наголошено на реалізації низки районних програм, що сприяють створенню виховного простору регіону та вихованню громадянина-патріота, зокрема:
      – «Районна цільова соціальна програма розвитку позашкільної освіти та підтримки обдарованої молоді на період до 2014 року»;
      – «Районна цільова програма розвитку дошкільної освіти на 2011-2015 роки»;
      – «Районна цільова програма впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року»;
      – «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»;
      – «Районна цільова програма «Шкільна парта»;
      – «Районна цільова соціальна програма «Шкільний автобус».
      Міцай Юлія Віталіївна, завідуюча НМК виховної роботи і шкільних бібліотек КОІППО імені Василя Сухомлинського розкрила питання щодо значення виховного простору регіону у формуванні громадянських компетенцій школярів та наголосила, що реалізація виховних завдань сьогодення потребує постійного підвищення рівня компетентності, педагогічної майстерності організаторів виховного процесу, розширення їх світогляду, розвитку творчості та ініціативи. Разом з тим сучасні соціальні та економічні проблеми суспільства породжують труднощі у вихованні учнів.
      Акаєвич Надія Вікторівна, директор Першотравневої ЗШ ознайомила учасників заходу з технологією створення та етапами розвитку виховної системи закладу, складовими соціокультурного простору школи, що сприяють формуванню громадянських компетенцій учнів. Вона зазначила, що у своїй діяльності педагогічний колектив використовує можливості українознавчого матеріалу при викладанні навчальних предметів та у позакласній діяльності. Виховання учнів через систему національних цінностей передбачає глибоке вивчення народних звичаїв, обрядів, традицій. Адже народні традиції – це вічна та жива культурна пам’ять поколінь, духовні надбання та майбутнє держави.
      Учасники лабораторії переглянули та проаналізували «Калейдоскоп виховних заходів»: хвилина пам’яті «Гірка трава – Чорнобиль…», «Абетка громадянськості», творчий звіт дитячої організації «Ми – дисципліновані, мужні, сміливі, шануємо свою родину і любим рідну Україну», дитячо-батьківська вітальня «Закони школи – наші закони», міжрегіональний учнівський проект «Прекрасні далі манять нас у похід», модель випускника школи «Ми – випускники, компетентні громадяни».
      Розвиток свідомості учнів, їх правової культури – важливих аспектів формування громадянських компетенцій здійснюється у процесі викладання спеціальних курсів, що впроваджуються у школі з 1-го класу. Гостям продемонстровано фрагмент заняття факультативного курсу «Вчимося бути громадянами» на тему «Цінності громадянського демократичного суспільства» (учитель історії О.Ю. Шестаков).
      Відпрацювання механізму ефективної взаємодії шкільної тріади «учні-учителі-батьки» реалізовано під час дитячо-батьківської вітальні «Закони школи – наші закони», що переконливо свідчить про плідну співпрацю навчального закладу з батьківською громадою. (голова загальношкільного батьківського комітету Коваленко І.В.).
      Гостям презентовано діяльність волонтерських загонів: «Данко» (11 клас), «Прометей» (10 клас), «Працелюби» (9 клас), «Геркулеси» (8 клас), «Промінці» (7 клас), «Благовіст» (5-6 класи), координатором діяльності яких є А.Ю. Лактіонова. Вона зазначила, що волонтерська діяльність розглядається як один із чинників формування морально-духовної, життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал.
      Особливу увагу волонтери приділяють самотнім людям похилого віку, ветеранам Великої Вітчизняної війни, благоустрою села. Розроблено план-схему селищ Першотравневе та Мирне, визначено першочергові справи, що потребують вирішення.
Ефективними формами виховання громадянина-патріота є пошукова та проектна діяльність, що створює сприятливі умови для досягнення кожним школярем відповідного рівня знань, розвитку інтелектуального ресурсу, формування пізнавальних інтересів. Адже формування пізнавального інтересу є складовою освітніх систем, які сприяють реалізації індивідуальних та соціальних потреб особистості, формуванню громадянських компетенцій.
      До уваги учасників лабораторії презентовано шкільний педагогічний проект «Формування громадянських компетентностей учнів засобами екологічного виховання». У рамках цього проекту учні школи беруть участь: у Всеукраїнській туристсько-краєзнавчій експедиції «Краса і біль України» за напрямками «Мальовнича Україна» і «Свята спадщина», у Всеукраїнських трудових та природоохоронних акціях («Юннатівський зеленбуд», «Птах року», «Ліси для нащадків», «Первоцвіт», «Вербовий пояс», «Чисті джерела»). Також членам лабораторії перспективного педагогічного досвіду презентовано екологічний проект учениці 11 класу Мартинюк Юлії «Там, де верби в воду гнуться», який розроблено під керівництвом учителя географії О.О. Стеблини.
      Технологія розвитку громадянських якостей молодших школярів розкрита в ході творчого звіту дитячої організації «Калинова країна», п’ять «стежок» якої учні долають протягом навчального року. Залучає та заохочує наймолодших учнів педагог-організатор школи Т.С. Татарінова.
      В основній та старшій школі педагогічний колектив школи продовжує формувати у молодого покоління шанобливе ставлення до культурних надбань та минулого українського народу, проектувати стратегії свого життя з урахуванням інтересів і потреб різних соціальних груп, проявляти ініціативу, застосовувати ефективні стратегії спілкування. Результатом цієї роботи є компетентний випускник школи, свідомий громадянин України.
      Другий робочий день присвячено обговоренню важливих питань:
      – «Створення здоров’язбережувального освітньо-виховного середовища ? важливий чинник виховання громадянина-патріота» (Міцай Ю.В., завідуюча НМК виховної роботи і шкільних бібліотек КОІППО імені Василя Сухомлинського);
      – Основні орієнтири формування особистості на засадах християнських цінностей (Жосан О.Е., старший викладач кафедри педагогіки та психології КОІППО імені Василя Сухомлинського, кандидат педагогічних наук);
      – «Впровадження сучасних технологій у виховну систему навчального закладу» (Міцай Ю.В., завідуюча НМК виховної роботи і шкільних бібліотек КОІППО імені Василя Сухомлинського);
      – «Інформаційно-комунікаційне забезпечення виховної системи школи в контексті формування громадянських компетенцій учнів» (Пляка С.М., методист НМК виховної роботи і шкільних бібліотек КОІППО імені Василя Сухомлинського).


Коментарів немає