Головна » Новини » Ідеї В.О.Сухомлинського про науку, майстерність і мистецтво управління в практиці сучасного освітнього менеджменту

Ідеї В.О.Сухомлинського про науку, майстерність і мистецтво управління в практиці сучасного освітнього менеджменту

    21-22 вересня 2011 року на базі педагогічно-меморіального музею В.О.Сухомлинського та Павлиської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 1 імені В.О. Сухомлинського Онуфріївської районної ради (21 вересня), Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського (22 вересня) відбулась Всеукраїнська науково-методична конференція «Ідеї В.О.Сухомлинського про науку, майстерність і мистецтво управління в практиці сучасного освітнього менеджменту».

     У роботі конференції взяли участь начальники управлінь освіти райдержадміністрацій (міських рад), науково-методичні працівники інститутів післядипломної педагогічної освіти, вищих навчальних закладів; керівники, методисти РМК; керівники, вчителі, вихователі загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів.
      За програмою конференції працювали 3 секції:
      1. Філософські та психологічні аспекти сучасного управління навчальним закладом.
      2. Досвід і проблеми компетентнісного забезпечення розвитку навчального закладу.
      3. Інноваційний розвиток управлінського потенціалу керівника навчального закладу.
      На пленарному засіданні заслухано 8 доповідей. В обговоренні проблем управління в практиці сучасного освітнього менеджменту на основі ідей В.О. Сухомлинського взяли участь 47 осіб.
      Відбулась презентація книги авторського колективу: Мудрий І.Л., Поліщук В.П., Постельняк А.І., Романюк Т.Б. «А.Б. Рєзнік – вчений, талановитий педагог-новатор».
      Заслухавши і обговоривши доповіді, виступи, учасники конференції констатують:
      У межах даного наукового напрямку розглянуто теоретичні, методологічні та науково-практичні аспекти сучасного управління освітою на загальнодержавному та регіональному рівнях.
      Окреслено сучасні психолого-педагогічні підходи до управління навчальним закладом на основі використання спадщини В.О.Сухомлинського. Зокрема, висвітлено напрямки інноваційного розвитку управлінського потенціалу керівника загальноосвітнього навчального закладу в регіональній системі післядипломної педагогічної освіти.
      Визначено сучасні тенденції та напрямки творчого використання педагогічних ідей В.О.Сухомлинського в практиці управління закладами освіти.
      Сформовано науковий апарат та методичні підходи щодо організації інноваційного менеджменту для закладів освіти різних рівнів: загальноосвітньої школи, дошкільного навчального закладу, інституту післядипломної педагогічної освіти.
      З метою активізації творчої співпраці науковців, методичних служб, керівників у вирішенні даної проблеми на основі творчого використання педагогічних ідей В.О.Сухомлинського науково-практична конференція
      Р Е К О М Е Н Д У Є:
      Університету менеджменту освіти Національної Академії педагогічних наук України, Інституту педагогіки Національної Академії педагогічних наук України:
      – Вийти з пропозицією до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України про перевидання творів В.О. Сухомлинського(повного зібрання);
      – З метою ефективного навчання молодших школярів та якісного викладання іноземних мов, забезпечити перевидання творів В.О. Сухомлинського для дітей мовою оригіналу та іноземними мовами .
      Управлінням освіти і науки облдержадміністрацій,
      Університету менеджменту Національної академії педагогічних наук України, обласним інститутам післядипломної педагогічної освіти,
      Українській асоціації імені Василя Сухомлинського:
      – Передбачити у навчальних планах керівників навчальних закладів проблемно-тематичні курси: «Сучасні психолого-педагогічні підходи до управління навчальним закладом на основі використання спадщини В.О.Сухомлинського», «Творче використання педагогічних ідей В.О.Сухомлинського в практиці управління закладами освіти».
      – Здійснювати науково-методичний супровід інноваційних процесів у навчальних закладах, які забезпечують реформування шкільної освіти на основі творчого використання педагогічних ідей В.О. Сухомлинського.
      – Ініціювати проведення Всеукраїнських, міжрегіональних, обласних науково-методичних конференцій, семінарів, читань, присвячених видатним педагогам, проблемам управлінської майстерності в практиці сучасного освітнього менеджменту та впровадження ідей В.О. Сухомлинського щодо становлення громадянського суспільства.
      – Забезпечити видання методичної літератури про діяльність опорних шкіл як центрів вивчення, розвитку і впровадження педагогічних ідей Василя Сухомлинського в Україні.
      – Розробити перспективні напрямки підтримки і роботи з молодими вчителями в кожному регіоні, що сприятиме їх самоосвітньому, професійному становленню, творчому зростанню.
      – Узагальнити теоретичні та практичні напрацювання з проблем управлінської діяльності в практиці сучасного освітнього менеджменту.
      – Сприяти підготовці та випуску тематичних сторінок, публікацій в обласних (міських) газетах, інших засобах масової інформації.
РМК (ММК), освітнім закладам усіх типів:
      – Створити соціально-педагогічні умови для впровадження в управлінську практику творчих надбань В.О. Сухомлинського шляхом проведення педагогічних читань, конференцій, круглих столів, педагогічних виставок, вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду тощо.
      – Вдосконалювати колективні форми науково-методичної роботи: психолого-педагогічні семінари, методичні об’єднання, семінари-практикуми, диспути, творчі зустрічі, самопрезентації, конкурси, фестивалі тощо.
      – Надавати необхідну допомогу педагогічним працівникам, досвід яких визнаний ефективним, створити умови для його пропаганди та впровадження. З цією метою поглиблювати зв’язки з провідними науковими установами та методичними центрами системи інформаційного забезпечення освіти.
      – Посилити науково-практичний зв’язок з Павлиською загальноосвітньою школою № 1 І-ІІІ ступенів імені В.О. Сухомлинського, педагогічно-меморіальним музеєм, сприяти поповненню фондів музею матеріалами з навчальних закладів, методичних кабінетів (центрів).
      – Розробити систему стимулювання педагогічних колективів за активну діяльність та впровадження інноваційних технологій.
Керівникам, педагогічним та науково-педагогічним співробітникам:
      – Продовжувати дослідження дидактичної педагогічної спадщини Василя Сухомлинського на основі системного підходу з метою використання його наукових ідей, рекомендацій для збагачення і вдосконалення педагогічного процесу в нових соціально-економічних умовах.
      – Організувати моніторингові дослідження якості освіти на основі методології адаптивного і стратегічного управління.
      – Активніше моделювати, вивчати, узагальнювати і впроваджувати перспективний досвід творчого використання та розвитку педагогічних ідей В.О. Сухомлинського в практиці управлінської діяльності.
     
     Фотозвіт


Коментарів немає