Головна » Новини » Навчально-методичний комплекс

Навчально-методичний комплекс

  Мета навчально-методичного комплексу залучення педагогів та учнів до справи дослідження та збереження історико-культурної спадщини регіону, пропаганди безцінних надбань українського народу через організацію краєзнавчої діяльності педагогічного та учнівського колективу, тому актуальність та необхідність видання не викликає заперечень.
  Навчально-методичний комплекс призначений для вивчення історії краю як факультативного курсу, а також пропонується учителям для вивчення програмного матеріалу з історії України та для організації позакласних заходів. До комплексу входить навчальний посібник для учнів «До цілющих джерел рідної землі», матеріали якого дають цілісне уявлення про основні етапи розвитку місцевої спільноти з найдавніших часів до сьогодні. Посібник містить додатки карти визначних місць Олександрійського району, пропонуються екскурсії до місцевих державних та громадських музеїв і водночас зосереджують увагу на питаннях які вперше вводяться у науковий обіг і не знайшли відображення у сучасній краєзнавчій літературі.
   Методичний посібник «Краєвид» включає питання про: роль і місце історичного краєзнавства у навчально-виховному процесі; використання потенціалу в системі роботи навчального закладу (урок, методичні рекомендації щодо викладу тем навчального посібника); приклади розробок окремих уроків; позаурочна та позашкільна робота з учнями з краєзнавства, навчальна програма факультативного курсу «До цілющих джерел рідної землі» та методичні рекомендації щодо його викладання; позакласна виховна робота. Видання містить вичерпний перелік рекомендованої літератури.
  Слід відзначити серйозність і виваженість проекту, що прослідковується від поставлених завдань до реалізації змісту, де чітко визначені специфіка та особливості.      Навчальна програма розрахована на її творче використання педагогами.
Видання надає можливість отримати цілісне уявлення про зміст, форми, методи навчально-виховної роботи зі школярами у процесі краєзнавчої позакласної роботи, базується на сучасних науково-методичних підходах до позакласної та позашкільної діяльності учнів і підготовлене у відповідності до основних державних і нормативних документів з питань освіти.
 


Коментарів немає