Головна » Новини » Впровадження профільної освіти із зарубіжної літератури

Впровадження профільної освіти із зарубіжної літератури

     20 січня 2010 року відбувся обласний семінар методистів РМК (ММЦ), які відповідають за викладання зарубіжної літератури, з проблеми “Науково-методичне забезпечення викладання зарубіжної літератури в умовах профільного навчання”.

     Мета:

     1. Обговорити нову редакцію Концепції профільного навчання в старшій школі (Наказ МОіНУ від 01.09 2009 року).
     2. Ознайомити методистів РМК з програмовим забезпеченням викладання зарубіжної літератури у 10-12 класах профільної школи.
     3. Окреслити варіанти організації кадрового забезпечення та розвитку професійних компетентностей вчителів зарубіжної літератури у період профільної та допрофільної підготовки.
     4. Забезпечити учасників семінару “Програмами із зарубіжної літератури для профільних класів “ ( 10-12 клас , академічний та рівень стандарту)

     Під час роботи семінару були розглянути питання “Науково-методичне забезпечення викладання зарубіжної літератури в умовах профілізації”, “Програмне забезпечення викладання зарубіжної літератури в 10-12 класах профільної школи” (Ревнивцева О.В., завідуюча НМК зарубіжної літератури та російської мови), “Система підвищення кваліфікації педагогічних працівників у міжкурсовий період в умовах профілізації старшої школи” (Половенко О.В., завідуюча Центру координації діяльності методичних кабінетів ). Старший викладач кафедри ТІМСО Буртовий С.В. провів практичне заняття “Організація та підтримка роботи сайту освітнього закладу. Створення блогу вчителя зарубіжної літератури”. Під час заняття методисти на сайті КОІППО імені Василя Сухомлинського ( WiKi ) створили сторінку віртуального методичного об’єднання вчителів зарубіжної літератури та російської мови.
     Учасникам семінару було презентовано досвід методичних об’єднань Бобринецького (керівник Цесарська Л.Н.), Долинського (керівник Козова Т.О.) та Маловисківського (керівник Заводова З.В.) районів. Всі мали змогу отримати Програми для 10-12 класів (академічний рівень та рівень стандарту).
     В роботі семінару не брали участь представники Бобринецького, Вільшанського, Гайворонького, Знамянського, Новомиргородського, Онуфріївського, Ульяновського районів та міст Знамянка та Олександрія.

     Була прийнята рекомендація активізувати роз’яснювальну роботу щодо організації профільного навчання, під час семінарів готувати вчителів до викладання у 10 –х профільних класах та серпневі наради провести виключно по питанню впровадження профільних курсів із зарубіжної літератури.

Додаток № 1

 

Коментар
до нової редакції “Концепції профільного навчання”
(Наказ МОіНУ від 01.09.2009 р.)

Вступ
І. Сутність , мета і принципи організації профільного навчання.
ІІ. Структура профільного навчання.

     Профіль навчання – це спосіб організації диференційованого навчання, який передбачає поглиблене і професійно зорієнтоване вивчення циклу спориднених предметів.
     Профільне навчання у 10-12 класах здійснюється за напрямами:
1. суспільно-гуманітарний, 
2. філологічний, 
3. художньо-естетичний, 
4. природньо-математичний, 
5. технологічний, 
6. спортивний.

     Профіль навчання визначається
– З урахуванням інтересів школярів та їх батьків;
– Перспектив здобуття подальшої освіти і життєвих планів;
– Кадрових, матеріально-технічних, інформаційних ресурсів школи;
– Соціокультурної і виробничої інфраструктури регіону. 

     Профіль навчання охоплює таку сукупність предметів: базові, профільні та курси за вибором.

     БАЗОВІ загальноосвітні предмети становлять інваріантну складову змісту середньої освіти і є обовязковими для всіх профілів.Зміст навчання і вимоги визначаються державним стандартом повної загальної середньої освіти.
     ПРОФІЛЬНІ предмети вивчаються поглиблено і передбачають …організацію дослідницької і проектної діяльності , профільної навчальної практики тощо.
     У профільних навчальних закладах передбачається опанування змісту предметів на різних рівнях:
     1. Рівень стандарту – обовязковий мінімум змісту навчальних предметів, який не передбачає подальшого їх вивчення.
     2. Академічний рівень – обсяг змісту достатній для подальшого вивчення предметів у вищих навчальних закладах.
     3. Рівень профільної підготовки – зміст навчальних предметів поглиблений.
     Профільних предметів має бути не більше двох-трьох, зміст окремих навчальних педметів може інтегруватися.
     КУРСИ ЗА ВИБОРОМ – це навчальні курси, які доповнюють навчальні предмети і входять до складу допрофільної підготовки та профільного навчання. Курси за вибором створюються за рахунок варіативного компоненту змісту освіти.
     Вибор курсов за вибором здійснюється учнями добровільно. Ними повінні бути охоплені всі школярі 8-9 класів.Допрофільні курси за вибором є короткочасними (9-17 годин). Протягом 2-х років учні вивчають не менше 2-3 курсів.
     У старшій профільній школі курси за вибором сприяють формуванню індивідуальної освітньої траєкторії школярів…Кожен учень протягом 3-х років навчання у старшій школі обирає для вивчення не менше 4-5 курсів за вибором.
     ІІІ. Форми організації профільного навчання 
     Внутрішньошкільні
1. Профільні класи в однопрофільних загальноосвітніх навчальних закладах;
2. Профільні групи в багатопрофільних загальноосвітніх навчальних закладах;
3. Класи з поглибленим вивченням предметів;
4. Профільне навчання за індивідуальними навчальними планами і програмами, 
5. Динамічні профільні групи ( в тому числі різновікові).

     Загальноосвітній навчальний заклад може мати один або декілька профілів .Динамічні профільні групи … можуть функціонувати у паралельних класах старшої школи (за наявності не менше 12 учнів у групі), у малокомплектних школах можуть організовуватись різновікові динамічні профільні групи. Протягом навчального року учні мають право переходити з однієї профільної групи в іншу.

ІV. Допрофільна підготовка

V. Умови реалізації концепції
     … Для забезпечення необхідного рівня професійної компетентності вчителів здійснювати підвищення кваліфікації педпрцівників з орієнтацією на організацію профільного навчання.
     … Створити навчально-методичне забезпечення викладання зарубіжної літератури у профільній школі.

     Література:
1. Журнал “Всесвітня література в загальноосвітніх навчальних закладах України” . – 2009. – № 11, 12.

Общение в сети и чат без регистрации для леди и джентльменов.


Коментарів немає