Головна » Новини » Про підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів на курсах в ОІППО імені Василя Сухомлинського у 2010 році

Про підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів на курсах в ОІППО імені Василя Сухомлинського у 2010 році

     На виконання Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про вищу освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про позашкільну освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, Національної доктрини розвитку освіти, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, вимог Концепції розвитку післядипломної освіти в Україні, постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2000 року № 1717 “Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання”, з метою задоволення потреб педагогічних працівників у особистісному та професійному зростанні, забезпечення сучасних навчальних закладів кадрами високого рівня професіоналізму і культури, здатними компетентно впроваджувати освітні технології.

Коментарів немає