Головна » Накази » НАКАЗ Про проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівникі

НАКАЗ Про проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівникі

 

 
   
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 
НАКАЗ 
 “7 ” грудня 2009 р.             м. Кіровоград              № 1102
 

 
Про проведення обласного етапу Всеукраїнського
конкурсу майстерності педагогічних працівників
позашкільних навчальних закладів
«Джерело творчості» у 2009/2010 навчальному році

   На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 17.09.2009 р. № 870 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» у 2009/2010 навчальному році», відповідно до листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України від 10.11.2009 р. № 1.4/18-4435 та з метою підвищення ролі працівників позашкільних навчальних закладів у виконанні основних завдань, визначених Законом України «Про позашкільну освіту».

   НАКАЗУЮ:

  1. Провести у 2009/2010 навчальному році обласний етап Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» за номінацією «Заступник директора – 2010».
2. Затвердити Положення про обласний етап Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» за номінацією «Заступник директора – 2010» (додаток 1).
3. Затвердити склад оргкомітету та журі конкурсу (додатки 2, 3).
4. Витрати на проведення обласного етапу конкурсу здійснити за рахунок коштів КОІППО імені Василя Сухомлинського.
5. Затвердити кошторис витрат на проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу (додаток 4).
6. Начальникам відділів та управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад:
6.1. Сприяти залученню заступників директорів позашкільних навчальних закладів до участі у конкурсі майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» за номінацією «Заступник директора – 2010».

6.2. До 15 лютого 2010 року представити матеріали учасників конкурсу обласному оргкомітету (КОІППО імені Василя Сухомлинського, вул. Карла Маркса, 39/63, м. Кіровоград, 25006).
7. Обласному інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського (Корецька Л.В.):
7.1. Здійснити організаційно-методичне забезпечення проведення обласного конкурсу.
7.2. Узагальнити матеріали переможців обласного етапу конкурсу і до 1 березня 2010 року направити оргкомітету Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості».
8. Контроль за виконанням наказу покласти на директора обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського Корецьку Л.В.

Начальник управління Е. Лещенко

Додаток 1 
до наказу управління освіти і науки
облдержадміністрації
 від __10.12.2009__ №__496____

 

 

 

 

Положення
про обласний етап Всеукраїнського конкурсу майстерності
педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів
«Джерело творчості» за номінацією «Заступник директора – 2010»

1. Загальні положення

1.1. Обласний етап Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» (далі – Конкурс) проводиться з метою підтримки творчої педагогічної діяльності працівників позашкільних навчальних закладів, популяризації їх здобутків, підвищення майстерності педагогів та їх ролі у виконанні завдань, визначених Законом України «Про позашкільну освіту».
1.2. Конкурс має індивідуальний характер.
1.3. Завданнями Конкурсу є:
– пошук нових форм, методів, моделей організації виховної роботи з вихованцями (учнями і слухачами);
– виявлення найбільш творчих педагогічних працівників;
– створення інформаційного банка даних кращих прикладів педагогічного досвіду роботи заступників директорів позашкільних навчальних закладів;
– підтримка талановитих педагогів, сприяння їх самореалізації та стимулювання подальшої творчої діяльності.
1.4. Обласний етап Всеукраїнського Конкурсу проводить управління освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації спільно з обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти
імені Василя Сухомлинського.

2. Порядок і терміни проведення
 

2.1. Конкурс передбачає два етапи:
Обласний (ІІ-й етап) – проводиться у заочній формі протягом лютого
2010 року;
Всеукраїнський (ІІІ-й етап) – проводиться у два тури.
Перший тур – заочний, в ході якого розглядаються подані матеріали.
Другий тур – очний, завершальний. Проводиться за участю претендента.
Фінансування другого, завершального туру ІІІ-го етапу Конкурсу, здійснюється за рахунок організацій, що відряджають.
Термін проведення та програма завершального туру ІІІ-го етапу Конкурсу повідомляється додатково.
2.2. Для підготовки конкурсних робіт та методичного забезпечення участі заступників директорів позашкільних навчальних закладів у ІІ-му етапі Конкурсу місцевими органами управління освітою створюється районний (міський) оргкомітет, який до 15 лютого 2010 року надсилає матеріали учасників обласному оргкомітету за адресою: КОІППО
імені Василя Сухомлинського, вул. Карла Маркса, 39/63, м. Кіровоград, 25006.
2.3. Для організації та проведення обласного етапу Конкурсу управління освіти і науки облдержадміністрації створює оргкомітет.
Оргкомітет обласного етапу Конкурсу:
– здійснює координацію підготовки та проведення Конкурсу;
– формує склад журі;
– створює призовий фонд для переможців;
– забезпечує висвітлення ходу та результатів конкурсу в засобах масової інформації.
Оргкомітет обласного етапу Конкурсу до 1 березня 2010 року представляє матеріали учасників оргкомітету Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості».

3. Учасники Конкурсу

 У Конкурсі можуть брати участь заступники директорів позашкільних навчальних закладів незалежно від фахової освіти, педагогічного стажу, віку.

4. Вимоги до представлених робіт 

4.1. Для участі в Конкурсі претендент подає оргкомітету обласного етапу такі матеріали:
– заявку про участь у Конкурсі;
– характеристику професійної педагогічної діяльності;
– анотацію власного досвіду роботи у сфері позашкільної освіти, у якій розкрито системність організації навчально-виховного процесу, напрями роботи та їх науково-методичне забезпечення;
– характеристику досвіду за інноваційним потенціалом (модифікаційний, що пов’язаний з удосконаленням, раціоналізацією відомих методик, ідей тощо; комбінаторний, що полягає у поєднанні нових конструктивних і відомих ідей, методик виховної роботи; авторський, радикальний – упровадження оригінальних ідей, форм, методів навчання), у якій відображається рівень актуальності досвіду (для конкретного навчального закладу, для даного регіону), його репрезентативність (тривалість, підтвердження в роботі інших педагогів, навчальних закладів) та відповідність вимогам раціонального використання часу, засобів, затрат.
Обсяг поданого матеріалу не повинен перевищувати 4 сторінок. Оригінал друкується на папері формату А 4 через 1,5 інтервала. Відтиски на папері повинні бути чіткими.
Розмірні показники друку:
– в одному рядку – 60 + 2 знаки з урахуванням пропусків між словами;
– абзацний відступ – 3-5 інтервалів;
– верхнє поле – 20 мм, праве – 10 мм;
– ліве та нижнє поля – довільні, але не менше 20 мм;

– заголовки відокремлюються від тексту інтервалами.
Претендент подає оргкомітету й інші матеріали: відгуки органів управління освітою, наукових установ, громадських організацій тощо, що глибше висвітлюють його творчі здобутки.
Також можуть бути представлені: відеозапис засідання педагогічної, науково-методичної ради, засідання відділу або іншої організаційної форми; власні розробки: програми, посібники, методичні матеріали, моделі виховних систем тощо; фото-, відеоматеріали, копії інших документів, що свідчать про участь конкурсанта у різноманітних заходах (фестивалях, змаганнях, конкурсах, виставках).
Матеріали, подані на Конкурс, не повертаються.
4.2. До участі в другому етапі допускаються учасники за умови подання оргкомітету матеріалів, зазначених у пункті 4.1. цього Положення.

5. Критерії оцінювання матеріалів
обласного етапу Конкурсу

 №

п/п

Назва матеріалів 

Кіль-кість

балів 

 Критерії оцінювання
1.   Опис власного досвіду.  40  Системність організації навчально-виховного процесу, напрямів роботи та їх науково-методичне забезпечення.
2.  Фото, відеоматеріали:
-педагогічної, науково-методичної ради, засідання відділу, презентації педагогічного досвіду, конкурсів на кращого гуртківця, керівника, підготовлені і проведені конкурсантом
(за вибором);
– копії документів, які свідчать про професійну діяльність та нагороди.

 20  Якість і відповідність матеріалів опису досвіду роботи.
 3.  Власні розробки (проекти, програми, методичні матеріали, моделі виховних систем тощо).  40  Актуальність тем.
Технології впровадження розробок. Результати моніторингових досліджень якості навчально-виховного процесу закладу.
Організація дозвіллєвої діяльності.
       

 

Заявка

на участь у ІІ-му етапі Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості»

1. П.І.Б. конкурсанта_______________________________________________

2. Дата народження ________________________________________________

3. Домашня адреса, телефон_________________________________________

__________________________________________________________________

4. Освіта_________________________________________________________

5. Стаж роботи____________________________________________________

6. Нагороди і звання________________________________________________

7. Позашкільний заклад, у якому працює конкурсант (повна назва)________

__________________________________________________________________

8.Адреса закладу, телефон___________________________________________

 


Коментарів немає