Головна » Друкована продукція » 2022 » Європейський вектор розвитку здоров’язбережувальної освітньої галузі в Кіровоградській області: досвід, проблеми, перспективи

Європейський вектор розвитку здоров’язбережувальної освітньої галузі в Кіровоградській області: досвід, проблеми, перспективи

Європейський вектор розвитку здоров’язбережувальної освітньої галузі в Кіровоградській області: досвід, проблеми, перспективи (з досвіду роботи творчої групи вчителів закладів освіти Кіровоградської області, які викладають основи здоров’я та впроваджують здоров’язбережувальні превентивні проєкти): [посібник] / укладачі: Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА, Світлана БАРСУКОВА. – Кропивницький : КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» 2022. – 128 с.

В основу посібника покладено матеріали з досвіду роботи творчої групи вчителів закладів освіти Кіровоградської області, які викладають основи здоров’я та впроваджують здоров’язбережувальні превентивні проєкти, що функціонує на базі КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» з 2006 року. Запропоновані матеріали спрямовані на формування теоретичних і практичних навичок здорового способу життя в молодого покоління, виховання творчої особистості, здатної до саморозвитку, самоосвіти, самоактуалізації. У посібнику акцентовано увагу на тому, що процес модернізації освіти покликаний забезпечувати умови для якісної освіти шляхом виховання покоління, здатного до толерантного сприйняття світу, безконфліктної взаємодії у ньому, готового навчатися протягом життя, вести здоровий спосіб життя, створювати і розвивати цінності громадянського суспільства.
Специфікою видання є те, що в ньому містяться оригінальні вчительські знахідки, професійні секрети, поради від колег, які зорієнтовані не тільки на учнів, а й на педагогів.

Зокрема, представлено розробки тренінгових занять, які покликані актуалізувати знання педагогів з питання професійного вигорання та допомогти оволодіти елементарними прийомами управління емоційною напруженістю ділового спілкування й навчитися позитивно сприймати відмінності та ефективно взаємодіяти.

Посібник рекомендовано педагогічним працівникам соціальної та здоров’язбережувальної освітньої галузі закладів освіти, психологам, педагогам організаторам та заступникам директорів з виховної роботи.

Завантажити