Категорія: 2022

Проблеми унормування сучасної української мови. Лексика

Проблеми унормування сучасної української мови. Лексика [навчально-методичний посібник для вчителів української мови і літератури] / за наук. ред. Олени ВІКТОРІНОЇ. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2022. – 104 с.

У посібнику зібрано результати роботи творчої групи. Їх використання у практичній діяльності педагогів сприятиме розширенню знань учнів про лексику, унормуванню усного мовлення школярів, активізуватиме інтерес до вивчення рідної мови.

Посібник містить теоретичні матеріали, конспекти уроків, дидактичні матеріали, словники. Запропонований матеріал доцільно використовувати як на уроках української мови, так і в процесі позаурочної діяльності з предмета.

Посібник адресовано вчителям української мови і літератури; магістрантам; студентам філологічних факультетів; усім, хто цікавиться українською мовою.

Завантажити

Європейський вектор розвитку здоров’язбережувальної освітньої галузі в Кіровоградській області: досвід, проблеми, перспективи

Європейський вектор розвитку здоров’язбережувальної освітньої галузі в Кіровоградській області: досвід, проблеми, перспективи (з досвіду роботи творчої групи вчителів закладів освіти Кіровоградської області, які викладають основи здоров’я та впроваджують здоров’язбережувальні превентивні проєкти): [посібник] / укладачі: Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА, Світлана БАРСУКОВА. – Кропивницький : КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» 2022. – 128 с.

В основу посібника покладено матеріали з досвіду роботи творчої групи вчителів закладів освіти Кіровоградської області, які викладають основи здоров’я та впроваджують здоров’язбережувальні превентивні проєкти, що функціонує на базі КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» з 2006 року. (більше…)

Педагогіка партнерства: реалії та перспективи

Педагогіка партнерства: реалії та перспективи : зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конференції, присвяченої 104-й річниці від дня народження В. Сухомлинського, 11-12.10.2022 / уклад. О.Е. Жосан, В.В. Войтко. – Кропивницький, 2022. – 378 с.

Збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Педагогіка партнерства: реалії та перспективи», яка відбулася 11-12 жовтня 2022 року на базі комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського».
Науковим, науково-педагогічним, педагогічним працівникам.
Завантажити

Національний мультипредметний тест у Кіровоградській області 2022 року

Національний мультипредметний тест у Кіровоградській області 2022 року (узагальнені результати). Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2022. – 64 с.

Посібник містить інформацію щодо підготовки та проведення національного мультипредметного тесту (НМТ) у регіоні в 2021/2022 навчальному році, а також статистичні дані за результатами його проведення на підставі офіційного звіту Українського центру оцінювання якості освіти в межах категорій учасників (випускники закладів загальної середньої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) освіти області) та в розрізі територіальних громад.

Посібник рекомендований керівникам органів управління освітою міських, селищних, сільських рад, працівникам органів фахової передвищої та закладів професійної (професійно-технічної) освіти, територіальних громад, консультаційних центрів, керівникам закладів загальної середньої освіти, учителям-предметникам.

Під час підготовки посібника використовувалися статистичні дані УЦОЯО.

Завантажити

Інноваційні підходи до викладання християнської етики у закладі загальної середньої освіти

Інноваційні підходи до викладання християнської етики у закладі загальної середньої освіти: з досвіду роботи Михайла Царука / уклад. О. Жосан. – Кропивницький : КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2022. – 28 с.

Завантажити

Впровадження інноваційних технологій у викладанні хімії у закладах професійної (професійно-технічної) освіти

Тетяна ЦІПЕРКО, Надія СІЛЬВЕЙСТРУК. Впровадження інноваційних технологій у викладанні хімії у закладах професійної (професійно-технічної) освіти : [методичний посібник] / ЦІПЕРКО Тетяна, СІЛЬВЕЙСТРУК Надія. –  Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2022. – 100 с.

Посібник укладений на основі чинної програми з хімії для 10 класу (рівень стандарту) закладів загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 року № 1407. У поданих матеріалах описано значимість інноваційних технологій, застосування їх в системі професійної (професійно-технічної) освіти. Методичний посібник містить теоретичний і дидактичний матеріал до уроків, приклади використання інновацій, цифрових інструментів для навчання онлайн і офлайн, розробки уроків з хімії.

Рекомендовано для викладачів хімії закладів професійної (професійно-технічної) освіти, учителів хімії закладів загальної середньої освіти.

Завантажити

Шляхи підготовки учнів до участі в інтелектуальних змаганнях суспільствознавчого циклу

Шляхи підготовки учнів до участі в інтелектуальних змаганнях суспільствознавчого циклу (з досвіду роботи вчителів суспільствознавчих дисциплін) / укладачі: Наталія ЧЕРТКОВА, Інна ВІДІБОРЕНКО. Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2022. – 76 с.

У методичних розробках висвітлено питання підготовки учнів до участі в інтелектуальних змаганнях суспільствознавчих дисциплін з досвіду роботи вчителів Кіровоградщини. У виданні наведено зразки олімпіадних завдань з історії та основ правознавства, турнірів юних істориків, розміщено досвід роботи учителів підготовки учнів до інтелектуальних змагань з історії України, всесвітньої історії, основ правознавства та курсу «Громадянська освіта».

Видання розраховане на вчителів, які викладають історію, основи правознавства та громадянську освіту.

Завантажити

Особливості поетичного стилю та мотиви творчості сучасних поетів

Небеленчук І. О. Особливості поетичного стилю та мотиви творчості сучасних поетів (на прикладі поезії Ліни Ланської, Л. Юферової, Е. Дуброва, М. Чевелюка та інших): науково-методичний посібник. Кн. ІІ. Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського». 2022. 105 с.

У посібнику подано матеріали, що спрямовані на розгляд поетичного доробку сучасних поетів, розглянуто й проаналізовано їхні окремі твори, зосереджено увагу на значущих моментах у процесі роботи над ліричними творами та на основних мотивах поезії, досліджено особливості поетичного стилю сучасних поетів Ліни Ланської (м. Чернігів), Людмили Юферової (Київська обл.), Еміля Дуброва (Миколаївська обл.), Миколи Чевелюка (м. Хмельницький), І. Герасименка, І. Залюбовської, Л. Снітко, О. Самохліб (Полтавська обл.), Галини Брич (Львівська обл.), Галини Гопак (Кіровоградська обл.).

Посібник стане вагомим внеском у збагаченні курсу «Українська література» та дасть можливість педагогічним працівникам не лише області, а й України використовувати матеріал на уроках у процесі вивчення розділу «Література рідного краю».

Посібник адресовано науковцям, учителям-словесникам, а також усім, хто цікавиться питаннями літератури.

Просвітницькі програми

Просвітницькі програми (з досвіду роботи): [збірник матеріалів] / упорядн. Валентина ЧЕБОНЕНКО, Наталія ДЗЮБАС, Ольга ЗАБОЛОТНЯ. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2022. – 60 с.

У збірнику представлено просвітницькі програми з досвіду роботи працівників психологічної служби області, спрямовані на підвищення професійного рівня і розвитку творчого потенціалу фахівців психологічної служби у системі освіти Кіровоградської області.

Рекомендовано для практичних психологів і соціальних педагогів закладів освіти.

Незламне прагнення до волі

Незламне прагнення до волі. Інформаційно-методичні матеріали для проведення Дня знань та Першого уроку в 2022/2023 навчальному році / укладачі: Юлія ФЕДОРОВА, Сергій ПЛЯКА. – Кропивницький : КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2022. – 184 с.

Розроблені інформаційно-методичні матеріали допоможуть педагогам ефективно організувати підготовку до проведення Дня знань і Першого уроку у 2022/2023 н.р. та сприятимуть формуванню в учнівської молоді патріотизму та гуманізму, поваги до історико-культурного надбання і традицій українського народу, свободи та готовності до виконання обов’язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України.

Запропоновані інформаційно-методичні матеріали доповнено значною кількістю інтернет-ресурсів, що сприяє подальшому їх використанню у системі виховної роботи закладів освіти.

Завантажити

Інтерактивний формат