Головна » Друкована продукція » 2022 » STREAM-проєкти в роботі з дошкільниками

STREAM-проєкти в роботі з дошкільниками

STREAM-проєкти в роботі з дошкільниками: [навчально-методичний посібник] / авт.-уклад.: Ганна Скрипка, Наталія Гагаріна; за заг. ред. Наталії Тарапаки. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2022. –   92 с.

Навчально-методичний посібник спрямований на ознайомлення з альтернативною програмою «STREAM – освіта, або Стежинки у Всесвіт», її завданнями, напрямами роботи, структурою.  Розкрите програмово-методичне забезпечення шляхів формування культури інженерного мислення в дошкільників, висвітлені навчальні ресурси та інструменти реалізації STREAM в закладах дошкільної освіти.

Видання містить методичні рекомендації науковців з означеної проблеми, а також приклади STREAM-проєктів, які створені на основі інтеграції, що розуміється як взаємопроникнення, взаємодія різних наук. Авторами-упорядниками пропонується широке коло тем, які належать до різних складових: математики, інженерії, технологій, мистецтва та ін.

Посібник рекомендовано для творчого використання педагогами в роботі з дітьми дошкільного віку, початкової школи, гувернерам, студентам, які навчаються за напрямом «Дошкільна освіта».

Завантажити