Головна » Друкована продукція » 2022 » Модернізація змісту проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності

Модернізація змісту проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності

Тетяна Желєзнова. Модернізація змісту проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності: [навчально-методичний посібник] / Желєзнова Тетяна. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені  Василя Сухомлинського», 2022. – 44 с.

Навчально-методичний посібник спрямовано на допомогу в реалізації безперервного навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності учнів, вихованців, працівників закладів освіти з метою забезпечення належних, безпечних і здорових умов навчання та праці, запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням. Рекомендації містять основні нормативні документи державної, галузевої чинності, що є обов’язковими для виконання керівниками закладів освіти, завідувачами кабінетів (лабораторій) підвищеної небезпеки, учителями, іншими педагогічними працівниками, які несуть особисту відповідальність за їх порушення, а також зразки локальних нормативних актів, інструкції тощо. Ці матеріали мають значно полегшити організацію безпечного навчально-виховного процесу в структурних підрозділах закладу, кабінетах підвищеної небезпеки та під час проведення позакласних, позашкільних заходів.

Видання адресоване керівникам (фахівцям) органів управління освітою міських, селищних, сільських рад, директорам закладів освіти, працівникам, відповідальним за охорону праці та безпеку життєдіяльності, завідувачам кабінетів (лабораторій) підвищеної небезпеки.

Завантажити