Головна » Друкована продукція » 2020 » Розвиток здоров’язбережувальної компетентності вчителів основної школи у системі післядипломної педагогічної освіти

Розвиток здоров’язбережувальної компетентності вчителів основної школи у системі післядипломної педагогічної освіти

Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА. Розвиток здоров’язбережувальної компетентності вчителів основної школи у системі післядипломної педагогічної освіти : [навчально-методичний посібник]/ Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2020. – 19 с.

Навчально-методичний посібник містить матеріали системи науково-обґрунтованих та експериментально перевірених організаційно-педагогічних умов, які забезпечують процес розвитку здоров’язбережувальної компетентності вчителів основної школи у системі післядипломної освіти Кіровоградської області. Матеріали дослідження можуть бути використані на курсах  підвищення кваліфікації та в міжкурсовий період, у процесі особистісно-професійного саморозвитку та самовдосконалення педагогів, а також у процесі професійної підготовки майбутніх учителів-предметників у педагогічних закладах вищої освіти за умов їх адаптації.

Завантажити