Головна » Друкована продукція » 2020 » Корекційно-розвиткові програми

Корекційно-розвиткові програми

Корекційно-розвиткові програми (з досвіду роботи працівників психологічної служби системи освіти Кіровоградської області). Збірник матеріалів / укладач: Валентина ЧЕБОНЕНКО. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2020. – 72 с.

У збірнику розміщено корекційно-розвиткові програми з досвіду роботи працівників психологічної служби області, що спрямовані на корекцію труднощів у розвитку інтелектуальної, пізнавальної, емоційно-вольової, комунікативної сфер; формування умінь контролювання власних емоцій та поведінки; розвиток навичок конструктивного вирішення конфліктних ситуацій та толерантного спілкування для зростання самодостатньої, гармонійної, активної особистості, здатної до творчого життєвого програмування та індивідуальної самореалізації.

Для практичних психологів, соціальних педагогів, педагогічних працівників закладів освіти різних категорій.

Завантажити