Головна » Профспілковий комітет » Відбулись збори трудового колективу

Відбулись збори трудового колективу

23  лютого 2016 року відбулись збори трудового колективу комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» з порядком денним:

  1. Про виконання колективного договору на 2013 – 2015 рр. між адміністрацією та профспілковим комітетом КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» та підписання колективного договору на 2016 – 2018 рр.
  2. Про висунення кандидатур на присвоєння обласної педагогічної премії імені В.О. Сухомлинського, звання «Заслужений працівник освіти України».

З доповіддю виступила Корецька Л.В., директор КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», яка доповіла про стан виконання умов колективного договору між адміністрацією інституту та профспілковим комітетом. У доповіді висвітлено стан виплати заробітної плати, надбавок, матеріального заохочення працівникам інституту, використання коштів спеціального та основного фонду (кошти на пожежну безпеку, поточні ремонти тощо),  виконання соціально-трудових пільг (щорічна грошова винагорода, матеріальна допомога, у томі числі на оздоровлення, соціальні відпустки тощо).

У виступі відзначено працівників інституту, які були представлені до нагородження відомчими нагородами. А також поінформовано про кількість працівників, які були направлені на курси підвищення кваліфікації та атестовані.

З співдоповіддю виступив Коробов Микола Георгійович, голова профспілкового комітету, який зазначив, що у 2015 р. значна увага приділялась подальшому вдосконаленню колективного договору, розширенню соціальних пільг працівникам інституту.

Реалізація положень колективного договору, виконання інших загально інститутських заходів будуються на принципах рівноправного соціального діалогу та партнерства між адміністрацією та профспілковим комітетом.

Укладанню колективного договору передували колективні переговори. Цьому підготовчому процесу приділялась особлива увага: збирались і вивчались пропозиції працівників, аналізувались результати атестації робочих місць, професійної і виробничо-зумовленої захворюваності, розроблялись найбільш актуальні заходи щодо поліпшення безпеки та умов праці тощо.

Основне своє завдання під час проведення атестації профком вбачає в тому, щоб не були порушені права працюючих на чергову атестацію, створення доброзичливої атмосфери в колективі, об’єктивну оцінку праці, а сама атестація проходила гласно і справедливо.

Інформацію про виконання колективного договору між адміністрацією КОІППО імені Василя Сухомлинського та профспілковим комітетом за 2015 рік зборами взято до відома.

З метою контролю за виконанням положень колективного договору, узгодження питань, які можуть виникати в ході реалізації колективного договору на 2016-2018 рр. затверджено склад спільної комісії адміністрації та профкому у кількості 6 осіб:

1. Корецька Л.В.

2. Коробов М.Г.

3. Михальський М.А.

4. Буртовий С.В.

5. Коса І.Т.

6. Желєзнова Т.П.