Головна » Новини » Всеукраїнська науково-методична конференція «Ідеї гуманної педагогіки та сучасна система інклюзивного навчання»

Всеукраїнська науково-методична конференція «Ідеї гуманної педагогіки та сучасна система інклюзивного навчання»

29-30 вересня 2015 року на базі комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» відбулася науково-методична конференція «Ідеї гуманної педагогіки та сучасна система інклюзивного навчання».

У роботі конференції взяли участь представники 17 регіонів України. У вступному слові директор інституту Корецька Людмила Вікторівна наголосила, що інтегрування дітей з обмеженими можливостями здоров’я в загальноосвітній простір є визначальним пріоритетом державної політики. Саме в цьому напрямі особлива роль належить інституту післядипломної педагогічної освіти, оскільки головною метою системи післядипломної освіти є підвищення фахової кваліфікації педагогів; ознайомлення освітянського загалу з новітніми досягненнями методикироботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

Актуальність проблематики даної конференції зумовлена недостатньою увагою фахівців щодо використання спадщини В.Сухомлинського у роботі з учнями з особливими потребами.

Основні напрями педагогічної діяльності як на уроках, так і в позаурочний час з «важкими» дітьми з метою подолання притаманних їм недоліків шляхом дотримання у роботі з даною категорією дітей, визначених В.Сухомлинським, принципів та завдань роботи з дотриманням гуманного ставлення до дітейвисвітлила у доповіді Кравець Ніна Павлівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психокорекційної педагогіки Інституту корекційної педагогіки та психології НПУ імені М.П.Драгоманова.

Скрипник Тетяна Вікторівна, доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач  лабораторії  навчання і розвитку дітей з аутизмом Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, виступила з конструктивною доповіддю щодо системи технологій психолого-педагогічного супроводу дітей з аутизмом в освітньому просторі.

Войтко Валентина Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки, психології і корекційної освіти КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», деталізувала  питання  особистісно орієнтованого виховання дітей в доповіді «Педагогічні ідеї В.О.Сухомлинського як концептуальна основа особистісно-орієнтованого підходу».

З доповіддю про стан та перспективи розвитку інклюзивної освіти в Україні виступила Симоненко Тетяна Василівна, начальник відділу освіти дітей з особливими потребами департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України. У виступі наголошено, що на сьогодні в Україні функціонує розгалужена мережа загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з порушеннями психофізичного розвитку: спеціальні школи, спеціальні школи-інтернати, навчально-реабілітаційні центри, навчально-виховні комплекси, спеціальні та інклюзивні класи у загальноосвітніх школах, індивідуальна та дистанційна форми навчання. За даними державної статистики, у 2014/2015 н.р. функціонувало 290 спеціальних загальноосвітніх шкіл та шкіл-інтернатів, де здобували освіту 33,0 тис. учнів з порушеннями розвитку, та 48 навчально-реабілітаційних центрів із контингентом 5,5 тис. учнів; 5 тис. дітей з особливими освітніми потребами навчалися у спеціальних класах, 2,2 тис. – в інклюзивних класах загальноосвітніх шкіл. Для супроводу дітей в інклюзивних класах до штатних розписів загальноосвітніх навчальних закладів уведено 635 ставок асистента вчителя.

Про стан і перспективи розвитку інклюзивного навчання на Кіровоградщині розповіла Янкул Світлана Павлівна, заступник начальника відділу дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти та виховної роботи департаменту освіти і науки Кіровоградської облдержадміністрації.

Досвід підготовки педагогів щодо роботи в умовах інклюзії висвітлила Ленів Зоряна Павлівна, декан факультету педагогічної освіти Львівського Національного університету імені І.Франка.         

Інноваційні аспекти роботи з учнями з особливими потребами було висвітлено у виступі завідувача Кіровоградської міської психолого-медико-педагогічної консультації Дорошенко Олени Миколаївни. Доповідач презентувала модель корекційно-педагогічного супроводу дитини з вадами у розвитку, що базується на створенні умов для продуктивного спілкування і взаємодії в різних життєвих ситуаціях на прикладіроботи літнього табору для дітей з порушеннями з різних нозологій, що включала різні напрями роботи: арттерапію, театралізацію, пісочну терапію тощо.

Учасники конференції поклали квіти на могилу В.Сухомлинського у Павлиші, відвідали педагогічно-меморіальний музей видатного педагога; директор навчально виховного комплексу «Павлиська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей імені В.О. Сухомлинського» Онуфріївської районної ради Кіровоградської області Деркач Валентина Федорівна розповіла про використання творчої спадщини В.Сухомлинського у роботі з дітьми, які мають особливі освітні потреби.

Під час роботи в музеї учасникам конференції було презентовано архівні документи: оригінали педагогічних рад, спостережень за особливими учнями, характеристики учнів з індивідуальними особливостями тощо. Діти із ЗПР навчались і в школі В.Сухомлинського, тому зазначено, що інклюзія – явище не нове для освіти і дуже багато матеріалів щодо індивідуального та диференційованого супроводу таких дітей є у роботах видатного педагога.

На секційних засіданнях було обговорено актуальні питання роботи всіх фахівців в умовах інклюзії. Учасники активно обговорювали проблеми інклюзії та перспективи її запровадження в різних регіонах.

Змістовним був виступ завідувача Кіровоградської обласної ПМПК Яценко Вікторія Олександрівна  щодо альтернативних форм навчання учнів з особливими потребами. Учасники ставили багато питань щодо визначення динаміки розвитку дитини в умовах інклюзії, особливостей застосування діагностичних та методичних матеріалів для таких дітей та логопедичного і дефектологічного супроводу.

У ході обговорення було акцентовано увагу на таких аспектах:

– забезпечення підручниками педагогів і вчителів, які працюють в умовах інклюзії, зокрема, для учнів з розумовою відсталістю ІІ ступеня;

– розробку положення про кабінет корекціно-розвиткової роботи, де будуть працювати дефектологи, логопеди, корекційні педагоги з відокремленням певних зон: навчальної, ігрової, релаксаційної, сенсорної та ін.;

– удосконалення системи оцінювання навчальних досягнень учнів в умовах інклюзії;

– окреслення посадових обов’язків педагога та асистента педагога в умовах інклюзії як рівноправних учасників навчально-виховного процесу з учнями всього класу та інші.

Цікавими і змістовними були доповіді всіх учасників секцій, оскільки орієнтовані на визначення шляхів подолання проблем запровадження інклюзії. Слід зазначити, що більшість учасників акцентували увагу на комплексному підході супроводу дітей з особливими потребами.

Особливу цікавість викликала презентація досвіду роботи практичного психолога дошкільного навчального закладу № 46 Кваші Тетяна Іванівна  щодо застування казок В. Сухомлинського у роботі з вихованцями. Досвід роботи було відзначено начальником відділу освіти дітей з особливими потребами департаменту загалної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України  Симоненко Тетяною Василівною та запропоновано розробити анімаційні сюжети за казками великого корифея.

У ході підведення підсумків роботи конференції та прийняття рекомендацій було відзначено актуальність проблематики та високий науково-методичний та організаційний рівень проведення конференції. Симоненко Т.В. у заключному слові наголосила, що МОН України візьме до уваги пропозиції учасників та і надалі буде поширювати досвід запровадження інклюзії в регіонах.

Також було зазначено, що спадщина видатного педагога В.Сухомлинського є джерелом вивчення системи навчання дітей з особливими потребами та потребує подальшого дослідження.

РЕКОМЕНДАЦІЇ Всеукраїнської  науково-методичної конференції «Ідеї гуманної педагогіки та сучасна система інклюзивного навчання», присвяченої 97-річчю від дня народження Василя Сухомлинського 

Інформацію підготували В.Павлюх, В.Войтко


Коментарів немає