Головна » Новини » Тренінг для фахівців інклюзивно-ресурсних центрів, практичних психологів закладів освіти

Тренінг для фахівців інклюзивно-ресурсних центрів, практичних психологів закладів освіти

07 травня 2019 року на базі комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» відбувся тренінг для фахівців інклюзивно-ресурсних центрів, практичних психологів закладів освіти з проблеми «Психолого- педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами» (керівники Чебоненко В.Ф., Червонець І.В., Молчанова О.М.).

Червонець І.В., завідувачка ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»,  наголосила на тому, що психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами – це пролонгований, динамічний процес, взаємоузгоджена комплексна діяльність мультидисциплінарної  команди фахівців та батьків дитини, пріоритетним завданням якої є створення необхідних умов сприяння розвитку особистості дитини, засвоєнню нею знань, умінь та навичок, успішній адаптації, реабілітації, самореалізації та інтеграції в соціум. Важливу роль приділила висвітленню питання щодо роботи команди психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами. Визначила роль батьків як рівноправних членів у команді супроводу.

Чебоненко В.Ф., завідувачка обласного навчально-методичного центру психологічної служби системи освіти КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» акцентувала увагу на першочергових завданнях командної співпраці: на актуалізації особистісного потенціалу розвитку дитини, на формуванні позитивних міжособистісних стосунків учнів з порушеннями психофізичного розвитку та їх ровесників у процесі освітньої інтеграції, а також підкреслила значення систематичної консультативно-просвітницької роботи з батьками та педагогами щодо особливостей розвитку, спілкування, навчання, професійної орієнтації та соціальної адаптації дітей з особливими освітніми потребами.

Молчанова О.М., старший викладач кафедри педагогіки, психології і корекційної освіти, кандидат психологічних наук КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», розкрила проблему «Методичні підходи до психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами»; ознайомила з арттерапевтичними методиками в контексті проблеми «Застосування арт-терапії у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами».

Бражнікова Т.О., методист ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», надала рекомендації щодо застосування психодіагностичних методик при проведенні комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дітей в інклюзивно-ресурсних центрах. Методики WISC-IV, LEITER-3, CАSD, PEP-3, CONNERS-3 є всесвітньовизнаними, адаптованими в Україні та сприяють застосуванню єдиних підходів до діагностики розвитку дітей з особливими освітніми потребами.

Учасники тренінгу активно включились у роботу тренінгу та висловили вдячність організаторам за змістовне проведення. Навчання пройшло в теплій та дружній атмосфері, учасники невтомно працювали, генерували ідеї, проявляли творчий підхід до вирішення поставлених завдань.

Інформацію підготувала Червонець І.В., завідувач ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського».