Головна » Новини » Про відзначення 120-річчя від дня народження Григорія Костюка

Про відзначення 120-річчя від дня народження Григорія Костюка

2-6 грудня кафедрою педагогіки, психології і корекційної освіти КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» спільно з кафедрою практичної психології Центральноукраїнського ДПУ імені Володимира Винниченка було проведено науково-практичний інтернет-семінар «Наукова спадщина Григорія Костюка як основа розвитку вітчизняної психологічної науки». У семінарі взяли участь науковці та педагоги-практики м. Києва, м. Кропивницького та Кіровоградської області. Учасниками заходу обговорювалася проблема творчого використання ідей видатного земляка з таких напрямів: вікова періодизація психічного розвитку учнів (В.Войтко), активізація когнітивної сфери учня на уроці (С. Єфіменко), психічний розвиток особистості дітей молодшого шкільного віку (І. Долібська), поєднання досвіду та інновацій в сучасній освіті (В. Годинюк), особистісна ефективність вчителя (О.Молчанова), особистісно-орієнтовний підхід до навчання і виховання дітей (І.Мельничук, С. Мельничук), проблема розвитку особистості (О.Гаджаман), особливості розумового розвитку учнів (Н. Кравець), формування культури оцінювання діяльності молодшого школяра (А. Кендюхова), психолого-педагогічний супровід учнів з особливими потребами (В. Павлюх), творчий потенціал і творча активність (Т. Васецька), синергетичний підхід в аспекті підготовки учня (А. Гельбак) та ін.

Сьогодні, під час глибоких суспільно-політичних та соціально-економічних перетворень у нашій країні все гостріше постає проблема якості підготовки молоді до життя у суспільстві. Тому теми, які досліджував учений, актуальні й дотепер.

10 грудня з метою практичного поширення наукових доробок Г. Костюка кафедрою був проведений круглий стіл «Наукова спадщина Григорія Костюка та психологічне забезпечення освітнього процесу», учасниками якого стали здобувачі освіти курсів підвищення кваліфікації (директори закладів освіти, практичні психологи, соціальні педагоги) та викладачі кафедри. Під час засідання було обговорено життєвий та творчий шлях Григорія Силовича (О.  Жосан), проблему активізації когнітивної сфери особистості учня на уроці в науковій спадщині Г. Костюка (С. Єфіменко), шляхи використання ідей Г. Костюка у психологічному забезпеченні освітнього процесу в закладах професійно-технічної освіти (О. Ільченко, соціальний педагог Кропивницького ВПО), особистісно-орієнтований підхід як аспект психологічного супроводу учнів з девіантною поведінкою (О. Молчанова), біологічне і соціальне в системі поглядів Г. Костюка (В. Войтко).

Доповіді учасників викликали щирий інтерес та активне обговорення, а надзвичайна доброзичливість та відсутність емоційної напористості на заході сприяли природному і швидкому зближенню аудиторії.

Інформацію підготували О. Молчанова та І. Марченко