Головна » Новини » «Сучасний урок історії: компетентнісний аспект»

«Сучасний урок історії: компетентнісний аспект»

dsc_014521 вересня 2016 року на базі комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» відбувся обласний постійно діючий науково-практичний семінар учителів історії, які мають стаж роботи за фахом до 7 років з проблеми «Сучасний урок історії: компетентнісний аспект».

У роботі семінару взяли участь 12 вчителів з районів і міст області.

Під час роботи семінару були розкриті такі проблеми:

 • «Науково-методичне забезпечення сучасного уроку історії: компетентнісний вимір» (Черткова Н.С., методист НМЛ суспільствознавчих дисциплін);
 • «Технології розвитку критичного мислення на уроках історії»
  (Кравченко Ю.В., завідувач НМЛ суспільствознавчих дисциплін);
 • «Сучасний урок історії у контексті концепції проекту «Нової української школи», «Реалізація принципів толерантності під час вивчення шкільного курсу історії» (Митрофаненко Ю.С., старший викладач кафедри теорії і методики середньої освіти, кандидат історичних наук).

Черткова Н.С. акцентувала увагу на сучасних підходах до викладання історії в школах, багатоперспективному підході до використання історичних джерел (текстових та візуальних) на уроках, формуванні предметної історичної компетентності (хронологічної, просторової, інформаційної, логічної, мовленнєвої, аксіологічної), змінах у навчальних програмах. Також було наголошено, що зміни у викладанні історії пов’язані із змінами в суспільно-політичному житті держави, котрі визначають нинішню історичну епоху. Основним стратегічним ресурсом консолідації нації є освіта, зокрема історична. Шкільний курс історії України має  найбільші можливості для розвитку особистості, яка усвідомлює свою приналежність до Українського народу та сучасної європейської цивілізації. Зосереджувалася увага на відновленні та збереженні історичної пам’яті, формуванні національної ідентичності та відродженні інтересу до історії України, шанобливого ставлення до національних святинь, формуванні культури міжетнічних та міжособистісних відносин. Завдання вчителів історії та суспільствознавчих дисциплін усвідомити нові предметні та професійні знання, зосередитись на їх новому розумінні, відображати на уроках об’єктивну історію з використанням регіонального компоненту.

Митрофаненко Ю.С. розкрив такі питання:

 • застосування уривків художньої літератури та візуальних джерел під час вивчення історії;
 • особливості викладання релігійної історії в умовах існування в Україні багатоконфесійного суспільства;
 • особливості перейменувальних процесів в Україні як ціннісного вибору українського суспільства;
 • особливості викладання контроверсійних тем з історії України учням, які є переселенцями зі Сходу.

Викладач проаналізував новітні історичні праці, які стосуються проблем історії України в світовому контексті, події в Україні 2014-2016 рр. та особливості їх викладання в школі, рекомендував історичні художні твори для прочитання в старших класах.

Кравченко Ю.В.  акцентувала увагу слухачів на:

 • методиці розвитку критичного мислення на уроках історії, правознавства; особливостях наукових досліджень з цієї проблеми;
 • перспективному педагогічному досвіді учителів Кіровоградщини з питань розвитку критичного мислення;
 • технологіях розвитку критичного мислення;
 • структурі уроку з використанням технологій розвитку критичного мислення, підготовці учнівського есе;
 • розв’язуванні проблемних задач на уроках історії.

Програму семінару було реалізовано в рамках круглого столу із використанням дискусійних методів, елементів практичних занять.

За результатами роботи семінару вироблено наступні методичні рекомендації для вчителів історії:

 • використовувати новітні досягнення світової історіографії у процесі вивчення історії України та історії рідного краю;
 • застосовувати оптимальну систему методів, форм і прийомів роботи на уроці з урахуванням практичних видів діяльності;
 • удосконалювати вміння працювати з історичними джерелами для підвищення ефективності сучасного уроку;
 • звернути належну увагу на критерії оцінювання навчальних досягнень учнів, підвищити об’єктивність оцінки знань, враховуючи програмові вимоги до рівня навчальних досягнень учнів;
 • дотримуватися норм та вимог програм, затверджених МОН України;
 • застосовувати мультимедійні технології, методику та технологію розвитку критичного мислення для підвищення інтересу до вивчення історії;
 • приділяти увагу вивченню історії рідного краю в контексті розгляду питань світової та вітчизняної історії;
 • використовувати творчий  потенціал, інноваційні ідеї  переможців  фінального й обласного конкурсу  «Учитель  року –  2016»  у  номінації  «Історія».

Інформацію підготувала: Черткова Наталія Сергіївна, методист науково-методичної лабораторії суспільствознавчих дисциплін.