Головна » Новини » Про презентацію навчально-методичного посібника «Наш земляк Дмитро Чижевський – видатний учений-енциклопедист, філософ та історик культури й науки»

Про презентацію навчально-методичного посібника «Наш земляк Дмитро Чижевський – видатний учений-енциклопедист, філософ та історик культури й науки»

    10 квітня 2014 року у відділі краєзнавства комунального закладу «Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д. Чижевського відбулась презентація навчально-методичного посібника «Наш земляк Дмитро Чижевський – видатний вчений-енциклопедист, філософ та історик культури й науки», автори – Л. А. Гайда, А. Б. Іванко, Н. В. Жахалова, В. І. Жванко, Ф. О. Шепель.

Видання містить матеріали про Дмитра Івановича Чижевського, уродженця міста Олександрії, видатного вченого у галузі світового гуманітарного знання. Постать нашого земляка постає у викладі авторів на загально історичному тлі з використанням широкого кола джерел. Пропонується також мандрівка вулицями Олександрії, опис експонатів місцевого музею та місць увічнення його пам’яті. Науково-популярний виклад робить посібник привабливим для всіх, хто цікавиться духовними надбаннями наших земляків. Брошура розраховане на широкий загал, може використовуватися у навчальному процесі загальноосвітніх і вищих навчальних закладів.

У презентації взяли участь працівники бібліотек, державних і громадських музеїв, обласного архіву, творчих спілок, журналісти, екскурсоводи та педагоги-краєзнавці.

Присутніх привітала директор бібліотеки, рецензент видання Олена Миколаївна Гаращенко.

  

Навчально-методичний посібник про життя та діяльність нашого видатного земляка презентували:

Лариса Анатоліївна Гайда, методист комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», керівник музею історії освіти Кіровоградщини.

Ірина Олександрівна Небеленчук, старший викладач кафедри теорії і методики середньої освіти комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», кандидат педагогічних наук.

Андрій Борисович Іванко, старший викладач кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», кандидат педагогічних наук.

Валерій Іванович Жванко, вчитель Попельнастівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, лауреат обласної краєзнавчої премії імені Володимира Ястребова.

Учасники зібрання у свої виступах відзначили, що 5 квітня 2013 року у відділі рідкісних документів Кіровоградської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Дмитра Чижевського відбулася презентація

дослідницько-просвітницького проекту «Наш земляк Дмитро Чижевський – видатний вчений-енциклопедист, філософ та історик культури й науки» (до 120 річчя від дня народження), метою якого було:

привернення уваги широких кіл громадськості до неординарної  особистості Дмитра Івановича;

розкриття змісту його багатогранної діяльності, популяризація творчих та професійних надбань;

актуалізація відомостей про пам’ятні місця, пов’язані з життям його родини в Олександрії;

визначення місця і ролі нашого видатного земляка у формуванні слов’янської духовності та світового гуманітарного знання.

Особлива увага приділена питанню європейськості вченого. Дмитро Іванович був взірцем того, яким має бути українець-європеєць, що так важливо в контексті наших євроінтеграційних прагнень.

До складових проекту увійшли – підготовка тематичної лекції для педагогів, популяризація інформаційних ресурсів про видатного земляка, представлення процесу увічнення пам’яті Дмитра Чижевського на батьківщині, а також видання ювілейної брошури, яка містить такі розділи:

Іванко А. Б. Д. І. Чижевський – людина з парнасу науки (до 120-річчя від дня народження)

 

 • Дитинство, юність Д. Чижевського: становлення особистості.
 • Діяльність у нелегальних просвітницьких гуртках.
 • Навчання в Петербурзькому та Київському університетах.
 • Політична і наукова діяльність (1919-1921 рр.). Проблеми з властями.
 • Еміграція: чеський та німецький періоди.
 • Життя та діяльність у м. Галле в період нацистської диктатури.
 • Повоєнний період життя і наукової діяльності.
 • Історико-філософські дослідження вченого.
 • Розробка Д. І. Чижевським актуальних проблем україністики.
 • Повернення в Україну наукового доробку Д. І. Чижевського.
 • Всесвітнє значення наукової спадщини Д. І. Чижевського.

 

Жванко В. І. Дмитро Чижевський. Домашні гуртки і барокові закапелки Олександрії

 

 • «Нехорошая квартіра».
 • Містечко схоже на Вертеп.
 • До гімназії з Чижевським.
 • Олександрія-Юпітер-транзит.

 

Шепель Ф. О. , «Є в ньому щось сковородинсько-гоголівське…», або Дмитро Чижевський очима сучасників

Жахалова Н. В. Список експонатів, які представлені в Олександрійському краєзнавчому музеї ім. А. Ф. Худякової на тематичній виставці «Вчений Д. Чижевський – наш земляк»

Гайда Л.А. Інформаційні ресурси про життя і діяльність видатного земляка та увічнення його пам’яті

 

 • Кіровоградська обласна універсальна бібліотека імені Дмитра Чижевського.
 • Олександрійська центральна районна бібліотека імені Дмитра Чижевського.
 • Вулиця імені Дмитра Чижевського у м. Олександрії.
 • Меморіальні дошки Дмитру Чижевському.
 • Меморіальний будинок .Д. Чижевського в Олександрії.

 

Постійне спілкування з творчою інтелігенцією краю, педагогами, молодими людьми, вивчення змісту інформаційного середовища мережі Інтернет спонукало до висновків, що незважаючи на накопичений матеріал з історії біографічних відомостей про земляків та видання серії історичних календарів, ми ще не навчилися популяризувати, брендувати свій потенціал культурної спадщини.

Вказаний дослідницько-просвітницький проект може стати поштовхом подальшої популяризації відомостей про видатного земляка, а саме:

Встановлення меморіальної дошки на приміщенні гімназії та пам’ятника Д. Чижевському в Олександрії.

Створення фільму (рекламного ролику) про автентичні пам’ятки в Олександрії.

Відкриття центру популяризації життя і творчості Дмитра Чижевського – унікального комплексу музей-бібліотека на базі його меморіального будинку.

Розробка туристичних маршрутів та мандрівок, у тому числі і віртуальних, по меморіальних місцях, музеях та бібліотеках.

Організація пересувних тематичних виставок у державних та громадських музеях області.

Популяризація творчих надбань відомих дослідників життя і творчості Д Чижевського.

Проведення конкурсу креативних ідей щодо пошуку сучасних форм популяризації життя і діяльності видатного земляка.

До зібрання-презентації працівниками відділу краєзнавства було підготовлено виставку раритетних творів Д. Чижевського, його бюст та портрет.

4 квітня 2014 року, у день ювілею – 120 річчя від дня народження Дмитра Чижевського, навчально-методичний посібник був презентований у комунальному закладі «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» під роботи час курсів учителів української мови і літератури, світової літератури, інтегрованого курсу «Література» та російської мови.

Загалом в Україні спостерігається зростання загального інтересу до біографічного знання, стрімкий злет досліджень і публікацій про життя та діяльність видатних земляків. За останні десятиліття розпочався якісно новий етап у розвитку української історичної біографістики, що об’єктивно посіла одне з провідних місць в тематиці історичних досліджень. Стало можливим повернення з небуття забутих і малознаних імен співвітчизників, переоцінка їхнього внеску в  розвиток суспільства. Поступово долається багаторічний процес знеособлювання історії, штучне звуження тематичних меж, постає питання розкриття особи у всій багатоплановості, різнобічності інтересів і виявів, у внутрішніх суперечностях культурного самовизначення, еволюції поглядів і переконань, бо лише так можна показати складність руху українців у пошуку самих себе.

Безперечно презентований проект є суттєвою складовою вказаних актуальних вітчизняних процесів.

Автори проекту-видання «Наш земляк Дмитро Чижевський – видатний вчений-енциклопедист, філософ та історик культури й науки» запросили присутніх до подальшої співпраці, адже як сказав Григорій Сковорода «Знамениті земляки є нашими духовними орієнтирами, вчителями, нашою духовною опорою і гордістю перед усім світом».

Меморіальні дошки Дмитру Чижевському

Меморіальна дошка Дмитру Чижевському на фасаді Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

Відкриття відбулось в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка 3 квітня 2006 року. У заході взяли участь керівництво університету, декани факультетів, директори інститутів, викладачі, студенти.

Серед видатних мислителів України постать філософа, славіста, літературознавця, релігієзнавця, культуролога Дмитра Івановича Чижевського, який є випускником Київського університету, займає особливе місце.

Дошка розташована у Києві на бульварі Шевченка,14. Текст «Чижевський Д. І. (1894-1977) видатний учений, філософ, історик, мовознавець».

Електронний ресурс:

Режим доступу: http://pressa.univ.kiev.ua/news.php?id=729

 

Меморіальна дошка на честь Дмитра Чижевського

на будинку центральної районної бібіліотеки в Олександрії

 

Текст «В цьому будинку народився і жив Дмитро Іванович Чижевський видатний український вчений – філософ, історик, славіст (23.ІІІ.1894 – 15.ІV.1977).

 

Премія імені Д. І. Чижевського

Національна Академія Наук України в 1997 році заснувала Премію імені Д. І. Чижевського за видатні наукові роботи в галузі філософських наук.

На початку квітня 2004 року до 110-річчя від дня народження Д. Чижевського відбулось урочисте засідання вченої ради Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, на якій йшлося про подальше дослідження його наукового доробку.

15-16 квітня 2014 року в рамках «Днів науки 2014» КНУ імені Тараса Шевченка відбудеться круглий стіл на тему «Дмитро Чижевський сьогодні» (до 120-річчя з дня народження), організований кафедрою української філософії та культури КНУТШ та відділом історії філософії України Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАНУ.


Коментарів немає