Головна » Новини » Конкурс на заміщення вакантних посад у порядку конкурсного відбору

Конкурс на заміщення вакантних посад у порядку конкурсного відбору

Комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення вакантних посад у порядку конкурсного відбору:

– завідувача кафедри педагогіки, психології і корекційної  освіти;

– завідувача кафедри дошкільної та початкової освіти.

Вимоги до кандидатів на заміщення вакантних посад

– повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст);

– вчене звання або науковий ступінь;

– володіння державною мовою;

– досвід науково-педагогічної роботи не менше 5 років;

– науково-методичні праці, наукові публікації за профілем кафедри;

– здатність організовувати навчальну, наукову, методичну та організаційну роботу колективу кафедри;

– план розвитку кафедри на найближчі 5 років.

Претендент на посаду завідувача кафедри подає такий перелік документів:

– заяву про участь у конкурсі на ім’я директора  КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», написану власноруч та зареєстровану претендентом у канцелярії Інституту;

– особовий листок з обліку кадрів та власноруч написану автобіографію;

– дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

– копії дипломів про повну вищу освіту, науковий ступінь, атестата про вчене звання, засвідчені згідно з вимогами чинного законодавства України (відділом кадрів установи, де працює претендент, чи нотаріально);

– копію трудової книжки (за наявності), засвідченої нотаріально або в іншому встановленому законодавством порядку;

– копії паспорта громадянина України (с. 1, 2, 3, 10, 11) та реєстраційного номера платника податків;

– копію документів про відношення до військового обов’язку (для військовозобов’язаних осіб);

– список науково-методичних праць (за наявності);

– документи про  підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (за наявності);

– документ,  який підтверджує рівень володіння державною мовою;

– план розвитку кафедри на найближчі 5 років;

– письмову згоду на проведення перевірки поданих відомостей та зберігання, використання, оприлюднення персональних даних.

У випадку, коли претендент на зайняття посади завідувача кафедри є штатним науково-педагогічним працівником інституту або працював на посаді за сумісництвом, він може подати на конкурс документи за скороченим переліком:

– заяву про участь у конкурсі на ім’я директора КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», написану власноруч та зареєстровану претендентом у канцелярії Інституту;

– копії дипломів про повну вищу освіту, науковий ступінь, атестата про вчене звання, засвідчені згідно з вимогами чинного законодавства України;

– список наукових та науково-методичних праць;

– документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років;

– звіт про наукову, методичну, організаційну роботу за попередній період;

– план розвитку кафедри на найближчі 5 років;

– письмову згоду на проведення перевірки поданих відомостей та зберігання, використання, оприлюднення персональних даних.

Претендент може подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і ділової репутації тощо.

Претендент несе відповідальність за повноту та достовірність поданих ним документів.

Документи приймаються до 23 серпня 2024 року включно відділом кадрів інституту (вул. Велика Перспективна, 39/63, м. Кропивницький, каб. № 415).