Головна » Новини » Кіровоградська обласна рада оголошує конкурс на зайняття посади директора КЗ “КОІППО імені Василя Сухомлинського”

Кіровоградська обласна рада оголошує конкурс на зайняття посади директора КЗ “КОІППО імені Василя Сухомлинського”

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою, мають вчене звання та науковий ступінь і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як десять років.

Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення.

Особи, які бажають узяти участь у конкурсі, подають такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі на ім’я засновника, в якій зазначається про застосування або незастосування до претендента обмежень, установлених частиною другою статті 42 Закону України “Про вищу освіту”;
 • особовий листок з обліку кадрів із фотографією розміром 3 х 4 см;
 • автобіографію;
  копії документів про вищу освіту, науковий ступінь і вчене звання;
 • довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1656);
 • довідку про наявність або відсутність судимості;
 • витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
 • копію паспорта, засвідчену претендентом;
 • копію трудової книжки;
 • письмову згоду на збір та обробку персональних даних;
 • копію посвідчення щодо вільного володіння державною мовою;
 • засвідчену копію довідки про результати перевірки, видану органом, який проводив таку перевірку, або письмову заяву на ім’я засновника, в якій зазначається про незастосування до претендента заборон, визначених частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563 “Деякі питання реалізації Закону України “Про очищення влади” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 85, ст. 2412);
 • згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно претендента відповідно до зазначеного Закону.

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента, засновником або нотаріально.

 • Документи приймаються з 24 березня 2021 року по 24 травня 2021 року за адресою: 25022, м. Кропивницький, площа Героїв Майдану, буд 1, каб. 205,  з 8.00 до 15.30).
 • У разі надсилання документів поштою, датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.

Телефон для довідок: (0522) 30-15-86.

 Розпорядження>>