Головна » Новини » Загальна інформація про проведення постійно діючий семінар завідувачів (директорів) методичних кабінетів (центрів) відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій, міських рад.

Загальна інформація про проведення постійно діючий семінар завідувачів (директорів) методичних кабінетів (центрів) відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій, міських рад.

   

18 березня 2014 року на базі комунального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості» відбувся обласний постійно діючий семінар завідувачів (директорів) методичних кабінетів (центрів) відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій, міських рад з проблеми «Науково-методичне забезпечення процесу підготовки педагогів до творчої діяльності як засобу підвищення якості освіти в регіоні».

 

 

 

 Мета заходу:  

 – визначити пріоритети інноваційного розвитку методичних кабінетів,  центрів відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад;

сформувати колективну думку щодо вдосконалення системи неперервного навчання педагогічних працівників у міжкурсовий період;
презентувати досвід роботи районного методичного кабінету відділу освіти Кіровоградської райдержадміністрації.
У семінарі брала участь Голодюк Лариса Степанівна, заступник директора з науково-методичної діяльності комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», кандидат педагогічних наук, доцент. 
 
НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОК семінару включав опрацювання питань щодо забезпечення неперервної освіти педагогічних кадрів на засадах компетентнісно орієнтованого підходу.

ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАКТИЧНИЙ БЛОК включав презентацію досвіду роботи Кіровоградського районного  методичного кабінету з таких проблем:
«Інформаційне освітнє середовище як відкрита педагогічна система професійного розвитку вчителя».
Створення науково-методичного середовища – важливий чинник інноваційного розвитку освіти регіону
Смоліна О.С., завідувач РМК відділу освіти 
Кіровоградської райдержадміністрації
Творча майстерня методистів:
Оновлення системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у між курсовий період як фактор управління якістю освіти в регіоні.
                  Грузіна Л.О., методист РМК
Використання ІК – простору у системі науково-методичної роботи з вчителями трудового навчання. Презентація блогу «Мистецтво бути педагогом»
                 Садовенко Т.В., методист РМК
Фрагмент засідання методичного активу вчителів математики з теми «Основні аспекти організації роботи районного методичного об’єднання у 2014/2015 н.р.»
                 Індик О.В., методист РМК
«Науково-методичний супровід формування та розвитку управлінської компетентності керівника освітніх установ»
Фрагмент засідання  школи управлінської майстерності керівника ЗНЗ з проблеми «Сучасні підходи до інноваційної діяльності в управлінні навчальним закладом»
Шиманська І.М., директор 
Клинцівської ЗШ І-ІІІ ступенів 
Творчий портрет сучасного керівника «Всебічний розвиток особистості шляхом упровадження  інтерактивних  технологій та компетентісного підходу до навчання  у тісній взаємодії  в  системі «учні – батьки – вчителі»
Будулатій Л.М., директор Грузьківського НВК
Творчий звіт керівника ДНЗ з проблеми «Використання ІКТ для підвищення якості освіти в дошкільних навчальних закладах»
Ткачук Р.С., завідувач Соколівського ДНЗ 
«Струмочок»
ІІІ блок семінару «Навчання дією» включав:
Ділову гру «Професійна компетентність керівника методичної служби»
Смоліна О.С., завідувач РМК відділу освіти 
Кіровоградської райдержадміністрації
Веб-квест «Інноваційні підходи до створення умов для розвитку творчого потенціалу особистості педагога»
Кожухар І.А., методист РМК
При підведенні підсумків роботи семінару учасники заходу окреслили основні напрями діяльності методичних служб, які узагальнили у вигляді методичних рекомендацій:
Інноваційні зміни в системі освіти, проблеми функціонування і розвитку освіти потребують оновлення мети, завдань, структури, змісту і форм методичної роботи і, насамперед, усвідомлення працівниками методичних служб всіх рівнів необхідності відповідати новим вимогам розвитку системи освіти. Для методичних служб  усіх рівнів пріоритетом має бути:
1. здійснення науково-методичного супроводу неперервного зростання педагогів з урахуванням потреб, інтересів, мотивів як окремої особистості, так і вимог суспільства й освіти;
2. удосконалення моделі мережевої роботи методичних служб, системи сервісних послуг із метою розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників;
3. сприяння розвитку системи неперервної освіти у відповідності з індивідуальними потребами педагогів на засадах компетентнісно орієнтованого підходу;
4. використання інноваційних форм методичної роботи, які спрямовані на розширення, поглиблення та забезпечення науково-методичного середовища  як складової єдиного освітнього інформаційного простору; 
5. створення умов щодо організації навчання вчителів основам інформаційно-комунікаційних технологій;
6. науково-методичне забезпечення упровадження нових Державних стандартів.
7. участь у ІІІ Всеукраїнському методичному турнірі «Моє покликання – методист» (лист університету менеджменту освіти від 28.02.2014 р.  № 01-02/111«Про проведення Всеукраїнського методичного турніру «Моє покликання – методист» в межах консорціуму закладів післядипломної педагогічної освіти в 2014 році та рекомендації Всеукраїнського «круглого столу» (10 жовтня 2013 р.)».
Обласний навчально-методичний центр освітнього менеджменту та координації діяльності методичних служба учасники заходу дякують працівникам методичного кабінету відділу освіти Кіровоградської райдержадміністрації, методичному активу за підготовку та проведення педагогічного практикуму в рамках обласного семінару.
 
Фотозвіт проведеного заходу.
Інформацію підготувала Половенко Олена Вікторівна, завідувач обласного навчально-методичного центру освітнього менеджменту та координації діяльності методичних служб 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коментарів немає