Головна » Друкована продукція » 2019 » Психосоціальна підтримка дітей у кризових ситуаціях

Психосоціальна підтримка дітей у кризових ситуаціях

Методичні рекомендації: «Психосоціальна підтримка дітей у кризових ситуаціях» / Чебоненко В.Ф., Мирська А.А. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2019. – 44 с.

Методичні рекомендації спрямовані на розкриття теоретичних і практичних основ психосоціальної роботи із кризовою особистістю. Здійснені узагальнення щодо сутності критичних і кризових ситуацій, їхньої типології, характерних особливостей кризових станів, які допоможуть практикуючим психологам та соціальним педагогам підвищити рівень своєї обізнаності з означеною сукупністю питань.

Представлена методологія кризової психосоціальної допомоги (зміст, стратегії, напрями, форми і методи) сприятиме формуванню у них готовності вирішувати типові задачі у сфері здійснення професійної допомоги.

Суттєвою особливістю методичних рекомендації є представлення допоміжної літератури та методичного інструментарію для здійснення ефективної психосоціальної допомоги дорослим і дітям у різноманітних життєвих кризових ситуаціях (криза здоров’я, криза старіння, криза значущих відносин тощо).

Завантажити