Категорія: 2013

Збірник матеріалів

Збірник матеріалів за підсумками обласних конкурсів ігрових занять з формування навичок безпечної поведінки молодших школярів в Інтернеті, розробок занять «Інтернет: ризики та можливості» та сценаріїв батьківських зборів «Роль і місце родини у формуванні навичок безпечної поведінки дітей в Інтернеті» / Укладачі О.В. Литвиненко, М.С. Чала А.В. Частаков – Кіровоград: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2013. – 92 с.

Завантажити

Реалізація принципу наступності у викладанні предметів художньо-естетичного циклу

Реалізація принципу наступності у викладанні предметів художньо-естетичного циклу: Навчально-методичний посібник / упорядник В.В.Кондратова. – Кіровоград: КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», 2013. – 36 с.

Завантажити

Творчий пошук сучасної школи

Федірко Ж. В. Творчий пошук сучасної школи (З досвіду роботи комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання № 33 «Загальноосвітня школа I-III ступенів, дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»): Методичний посібник / Ж. В. Федірко, С. О. Колосова. – Кіровоград: КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», 2013. – 60 с.

У посібнику висвітлено досвід роботи педагогічного колективу комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання № 33 «Загальноосвітня школа I-III ступенів, дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» над науково-методичною проблемою «Створення психолого-педагогічних умов для підвищення рівня навчальних досягнень, життєвої активності та загальної культури учнів».

Матеріали посібника розкривають актуальні проблеми сучасної школи щодо особливостей впровадження інноваційних освітніх технологій у навчально-виховний процес, специфіку системи роботи із створення активного розвивального середовища, що оптимізує творчий розвиток особистості.

Видання адресоване працівникам методичних кабінетів (центрів) відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій, міських рад; керівникам і педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів.

Завантажити

Зовнішнє незалежне оцінювання-2013

Зовнішнє незалежне оцінювання-2013Зовнішнє незалежне оцінювання-2013 / За заг. ред. к.п.н. А.А.Кендюхової. – Кіровоград: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2013

Видання містить матеріали щодо організації й проведення процедури зовнішнього незалежного оцінювання в 2013 році та результати тестування по Кіровоградській області в розрізі районів і міст.

Посібник рекомендується працівникам відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад, методичних служб, керівникам загальноосвітніх навчальних закладів, учителям, які викладають базові дисципліни в основній та старшій школі.

Завантажити

ЛАУРЕАТИ ОБЛАСНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРЕМІЇ ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

ЛАУРЕАТИ ОБЛАСНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРЕМІЇ ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Завантажити

Проектування сучасного уроку та його ІТ-контенту. Випуск 2

Проектування сучасного уроку та його ІТ-контенту. Випуск 2 : метод. посіб. / за наук. ред. Л. Голодюк. – Кіровоград: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2013. – 76 с.

У посібнику вміщено роботи переможців та лауреатів обласного методичного огляду-конкурсу «Проектуваня ІТ-контенту сучасного уроку». Змістове наповнення посібника дає повне уявлення про організаційні, технологічні, методичні аспекти проектування як уроку, так і його навчального наповнення.

Розкриття питань: методичної ефективності використання ІТ-контенту як засобу формування та вдосконалення предметної компетентності учнів на уроці; методичної ефективності використання ІТ-контенту як засобу організації і забезпечення самостійної навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроці; розробка ІТ-контенту уроку з використанням програмного забезпечення SMART Notebook для організації інтерактивної взаємодії на занятті й наведені приклади уроків дозволять вчителю розробити та провести результативний урок з доцільним інформаційно-технологічним наповненням.

Для науково-педагогічних, педагогічних, методичних працівників.

Завантажити

Педагогічні ідеї В.О. Сухомлинського: практичне впровадження викладання предметів природничо-математичного напряму

Педагогічні ідеї В.О. Сухомлинського: практичне впровадження викладання предметів природничо-математичного напряму. Метод. посіб. / Упоряд. Л.Хлань, С. Литвин, Л. Ткаченко, Т. Ціперко. – Кіровоград: Вид-во КОІППО імені Василя Сухомлинського, 2013. – 44 с.

Даний посібник передбачає ознайомлення з досвідом методистів та вчителів природничо-математичного циклу області щодо творчого використання спадщини В.О. Сухомлинського.

Завантажити

Кіровоградщині – 75: Розробки уроків і позакласних заходів для проведення Першого уроку в 2013/2014 навчальному році

Кіровоградщині – 75: Розробки уроків і позакласних заходів для проведення Першого уроку в 2013/2014 навчальному році: [методичний посібник] / Укладачі: Ю.В. Міцай, Ю.С. Митрофаненко, С.М. Пляка, Н.С. Черткова. – Кіровоград: …, 2013. – 248 с.

Методичний посібник містить матеріали досліджень сторінок історії Кіровоградщини: заселення та формування території області, особливості її територіально-адміністративного устрою. Вагомою складовою видання є розробки уроків та позакласних заходів для проведення Першого уроку в 2013/2014 навчальному році, присвяченого 75-й річниці утворення Кіровоградської області. Тематика та зміст запронованих матеріалів різняться структурою, вибором методичних прийомів і форм роботи. Їх зміст зорієнтований на пізнання історії рідного краю, розвиток почуття регіонального патріотизму.

Посібник адресований педагогам, працівникам методичних служб, краєзнавцям і музеєзнавцям, керівникам гуртків, учнівській молоді та батьківській громадськості, усім, хто зацікавлений у популяризації регіональної історії в освітніх закладах області.

Завантажити

Трансформація гуманістичних ідей Василя Сухомлинського в освітньому просторі

Трансформація гуманістичних ідей Василя Сухомлинського в освітньому просторі / Упоряд. Н.А. Калініченко. – Кіровоград: КОІППО імені Василя Сухомлинського, 2013. – 210 с.

Видання містить узагальнення досвіду роботи опорних шкіл Кіровоградщини з вивчення, поширення та використання педагогічних ідей Василя Сухомлинського у життєдіяльності загальноосвітніх навчальних закладів.

Завантажити

Школа В.О. Сухомлинського – живильне джерело духовності

Школа В.О. Сухомлинського – живильне джерело духовності / Деркач В.Ф., Явтушенко Л.С., Черньонкова І.М. – Кіровоград: КОІППО імені Василя Сухомлинського, 2013. – 136 с.

У даному виданні розкривається досвід роботи Павлиської школи як живильного джерела духовності, що ґрунтується на гуманістичних ідеях В.О. Сухомлинського з розвитку творчої особистості. Адресоване вчителям, вихователям груп продовженого дня, студентам педагогічних вищих навчальних закладів, старшокласникам.

Завантажити