Головна » Тренінг для вчителів експериментальних шкіл з питань впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти

Тренінг для вчителів експериментальних шкіл з питань впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти

Перший день тренінгу

З 10 по 13 липня 2017 року на базі комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» проходить тренінг для вчителів експериментальних шкіл з питань впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти (дослідно-експериментальна робота за темою «Реалізація інтегрованого підходу в початковій освіті у контексті Концепції Нової української школи»).

В перший день тренінгу розглядалися такі питання:

 1. Відкриття тренінгу. Вітальне слово від П.К. Хобзея.
 2. Огляд програми тренінгу. Знайомство учасників. Вироблення правил. Очікування учасників тренінгу.
 3. Представлення проекту державного стандарту початкової загальної освіти. Теоретичні засади Нової української школи.
 4. Особливості організації освітнього середовища.
 5. Оцінка дня.

Другий день тренінгу

 

Головні питання дня:

 1. Практика «Ранкова зустріч».
 2. Інтегроване навчання та міжпредметні зв’язки на уроках в початковій школі.
 3. Континуум інтегрованого навчання. Інтеграція: тематичний та діяльнісний підходи.
 4. Оцінка дня.

 

Третій день тренінгу

Питання, які обговорювалися

 1. Проект Державного стандарту початкової освіти. Модельна навчальна програма (1 клас).
 2. Організаційно-методична структура планування на місяць, тиждень, день.
 3. Розвиток успішності особистості через ключові компетентності: формування підприємливості.
 4. Оцінка дня.

 

Четвертий день тренінгу

Розглядалися такі питання:

 1. Розробка модельної програми на тиждень (тема “Техніка, яка допомагає”) та навчального заняття.
 2. Особливості оцінювання навчальних досягнень учнів.
 3. Робота в команді. Залучення батьків.
 4. Представлення он-лайн плвтформи освітніх ресурсів, тренерського та вчительських форумів.
 5. Круглий стіл.
 6. Підведення підсумків тренінгу. Оцінка тренінгу.

ЗВІТ

за проведений тренінг

Контактна інформація про тренерів:

 1. Кондратова Вікторія Вадимівна, доцент кафедри дошкільної та початкової освіти комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»; тел. моб.: 0954838164, koippo3@ukr.net, vika_v77@ukr.net
 2. Тіхонова Наталія Георгіївна, старший викладач кафедри дошкільної та початкової освіти комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»; тел. моб.: 0667893507, koippo3@ukr.net.

Місце проведення: комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»

Питання звіту:

1. Загальна кількість учасників: 12, з них: 0 чоловіків, 12 жінок; методистів з початкової освіти – 2, заступників директорів – 1, вчителів – 9.

2. Зміни/доповнення, які ви вносили до запропонованої програми.

В 2-й день тренінгу крім питань: «Континуум інтегрованого навчання», «Інтеграція: тематичний та діяльнісний підходи» розглядалося проблема «Інтегроване навчання та міжпредметні зв’язки на уроках в початковій школі: спільне, відмінне, особливості реалізації» з метою звернення уваги на порівняльну характеристику інтегрованого навчання й навчання з міжпредметними зв’язками та наведенням конкретних прикладів їх реалізації на уроках в початковій школі.

На 3-й день тренінгу крім зазначених у програмі питань було висвітлено питання «Особливості формування підприємницької компетентності» та проведено гру «Квест».

На 4-й день – «Особливості розробки навчального заняття».

3. Найкраще були сприйняті учасниками такі теми:

 • «Представлення проекту Державного стандарту початкової освіти. Теоретичні засади Нової української школи;
 • «Особливості організації освітнього середовища»;
 • «Інтегроване навчання та міжпредметні зв’язки на уроках в початковій школі: спільне, відмінне, особливості реалізації»;
 • Інтеграція: тематичний та діяльнісний підходи»;
 • «Ранкова зустріч»;
 • «Організаційно-методична структура планування на місяць, тиждень, день. Особливості розробки навчального заняття»;
 • «Робота в команді. Залучення батьків»;
 • гра «Квест».

Ми намагалися, щоб весь матеріал, який висвітлювався на тренінгу був доступно пояснений з наведенням конкретних прикладів та мав практичну спрямованість з залученням учасників до роботи у групах (то у 4-х групах, то у 2-х) та колективно.

4. Тем, які складно сприймалися учасниками тренінгу не було.

5. На наш погляд, бажано було б, представити учасникам тренінгу модельні програми з усіх освітніх галузей.

6. Аналіз форм оцінки тренінгу:

 1. Загальна оцінка – 5.
 2. Найбільш цікавими і потрібними темами, на думку учасників тренінгу, були:
 • «Представлення проекту Державного стандарту початкової освіти. Теоретичні засади Нової української школи»;
 • «Особливості організації освітнього середовища»;
 • «Ранкова зустріч»;
 • «Організаційно-методична структура планування на місяць, тиждень, день»;
 • «Інтегроване навчання та міжпредметні зв’язки на уроках в початковій школі: спільне, відмінне, особливості реалізації»;
 • Інтеграція: тематичний та діяльнісний підходи»;
 • «Робота з батьками».

 

7. Учасники тренінгу дали наступну оцінку його складовим:

1 Цілі тренінгу були: Повністю досягненні
(4) – 4, (5) – 8
2 Презентації тренерів і роздавальний матеріал були: Добре організовані
(4) – 1, (5) – 11
3 Тренери були: Добре підготовлені
(5) – 12
4 Зміст тренінгу був: Достатній
(4) – 8, (5) – 4
5 Час, відведений для цього був: Достатній
(4) – 4, (5) – 8
6 Ідеї та види діяльності були: Дуже заохочувальні
(5) – 12
7 Під час семінару я отримала: Багато нової інформації
(4) – 6, (5) – 6
8 Я збираюся застосувати отриману інформацію у своїй роботі: Досить часто
(4) – 1, (5) – 11
9 В загальному, я вважаю цей семінар був: Потрібний
(5) – 12

8. Найсильнішою стороною цього тренінгу було:

 • організація та проведення тренінгу;
 • доброзичливість тренерів;
 • обговорення реалізації дослідно-експериментальної роботи;
 • роздавальний матеріал;
 • спонукання до творчості;
 • правильно підібрана програма тренінгу;
 • організація та проведення практичних завдань;
 • конкретність;
 • практична спрямованість;
 • методична допомога;
 • позитивна атмосфера;
 • навчальна результативність.

9. Найслабкішою стороною тренінгу було: відсутність модельних програм (подані були тільки з математичної та мовно-літературної галузей).

10. Загальні коментарі.

Даний тренінг був дуже потрібним.

Творча атмосфера, комфортні умови.

Прохання до вересня 2017 року забезпечити:

 • модельними програмами з усіх освітніх галузей;
 • навчальними матеріалами для учнів;
 • зразками оформлення документації (класний журнал, особові справи, звітність);
 • методичними рекомендаціями щодо організації навчальної діяльності протягом дня.