Головна » Індивідуальний навчальний план

Індивідуальний навчальний план

ПОРЯДОК ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ НА КУРСАХ У КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ «КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО» ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМ НАВЧАЛЬНИМ ПЛАНОМ

Орієнтовна тематика випускних робіт

Категорія педпрацівників
Тематика, проблематика курсів
Термін проведення КПК Тематика
Учителі (викладачі) освітньої галузі «Суспільствознавство» (історія України, всесвітня історія, основи правознавства, основи філософії, етика, громадянська освіта, курс «Людина і світ»).
Проблема:«Науково-методичне та інформаційно-комунікаційне забезпечення викладання предметів освітньої галузі «Суспільствознавство»: компетентнісний аспект»
Науковий керівник, керівник курсів:
Митрофаненко Ю.С., Відіборенко І.В.
14.01-25.01 Тематика
Учителі математики.
Проблема:«Оновлення змісту та методики навчання математики в контексті Концепції ″Нова українська школа″»
Науковий керівник, керівник курсів:
Голодюк Л.С., Ткаченко Л.А.
14.01-25.01 Тематика
Учителі початкових класів.
Проблема:«Інноваційні підходи до формування предметних компетентностей у молодших школярів як основа реалізації концептуальних засад сучасної освіти»
Науковий керівник, керівник курсів:
Кондратова В.В., Тіхонова Н.Г.
14.01-25.01 Тематика
Вихователі закладів дошкільної освіти.
Проблема:«Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в дошкіллі»
Науковий керівник, керівник курсів:
Гагаріна Н.П., Тарапака Н.В.
14.01-25.01 Тематика
Учителі (викладачі) української мови і літератури
Науковий керівник, керівник курсів:
Небеленчук І.О., Мінич Г.В.

28.01-08.02

Тематика
Учителі фізики, астрономії
Науковий керівник, керівник курсів:
Бик А.С., Дробін А.А.

28.01-08.02

Тематика

Учителі фізичної культури, керівники фізичного виховання, керівники гуртків спортивного профілю.
Проблема: «Формування і розвиток ключових компетентностей учнів на уроках фізичної культури та в процесі роботи спортивних  гуртків»
Науковий керівник, керівник курсів:
Жосан О.Е., Коробов М.Г.

28.01-08.02

Тематика

Учителі інформатики.
Проблема: «Інтеграція як базовий принцип викладання інформатики в Концепції ″Нова українська школа″»
Науковий керівник, керівник курсів:
Буртовий С.В., Чала М.С.

28.01-08.02

Тематика

Вихователі-методисти закладів дошкільної освіти.
Проблема: «Зростання професійної компетентності вихователя-методиста як фактор підвищення ефективності роботи  закладу дошкільної освіти»
Науковий керівник, керівник курсів:
Тарапака Н.В., Гагаріна Н.П.

28.01-08.02

Тематика
Учителі-дефектологи (тифлопедагоги, сурдопедагоги, олігофренопедагоги), вчителі-реабілітологи
Науковий керівник, керівник курсів:
Войтко В.В., Павлюх В.В.

28.01-08.02

Тематика

Керівники гуртків еколого-натуралістичного напряму закладів освіти.
Проблема: «Формування ціннісного ставлення до навколишнього середовища та здоров’я людини»
Науковий керівник, керівник курсів:
Митрофаненко Ю.С., Міцай Ю.В.

28.01-08.02

Тематика

Учителі (викладачі) української мови і літератури
Науковий керівник, керівник курсів:
Небеленчук І.О., Мінич Г.В.

11.02-22.02

Тематика

Учителі математики, фізики та астрономії.
Проблема: «Використання політехнічного складника при формуванні основних компетентностей з природничо-математичних дисциплін»
Науковий керівник, керівник курсів:
Скрипка Г.В., Ткаченко Л.А., Дробін А.А.

11.02-22.02

Тематика
Учителі, які викладають предмети освітньої галузі «Природознавство» (хімія, біологія, природознавство)
Науковий керівник, керівник курсів:
Федірко Ж.В., Ціперко Т.В., Богданова О.П.

11.02-22.02

Тематика
Учителі (викладачі) англійської мови
Науковий керівник, керівник курсів:
Кендюхова А.А., Коса І.Т.

11.02-22.02

Тематика
Учителі початкових класів.
Проблема: «Шляхи вдосконалення професійної компетентності вчителя початкових класів в умовах функціонування Нової української школи»
Науковий керівник, керівник курсів:
Тіхонова Н.Г.,Чернецька О.Г.

11.02-22.02

Тематика
Учителі (викладачі) зарубіжної літератури, інтегрованого курсу «Література» та російської мови.
Проблема: «Технології комфортного навчання на уроках мови та літератури»
Науковий керівник, керівник курсів:
Вікторіна О.М., Ревнивцева О.В.

25.02-07.03

Тематика
Учителі, які викладають основи здоров’я, безпеку життєдіяльності та впроваджують здоров’язбережні превентивні проекти в закладах загальної середньої освіти.
Проблема: «Становлення і розвиток здоров’язбережного освітнього середовища як ключова компонента формування культури здоров’я здобувачів освіти та ціннісного ставлення до власного життя»
Науковий керівник, керівник курсів:
Гельбак А.М., Желєзнова Т.П.

25.02-07.03

Тематика
Учителі закладів загальної середньої освіти, які навчають учнів з особливими освітніми потребами, асистенти вчителів.
Проблема: «Організація психолого-педагогічного та корекційно-розвиткового супроводу дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі»
Науковий керівник, керівник курсів:
Павлюх В.В., Червонець І.В.

25.02-07.03

Тематика

Керівники закладів дошкільної освіти.
Проблема: «Шляхи вдосконалення професійних компетентностей директора закладу дошкільної освіти: управлінський та фаховий аспект»
Науковий керівник, керівник курсів:
Гагаріна Н.П., Тарапака Н.В.

25.02-07.03

Тематика

Практичні психологи
Науковий керівник, керівник курсів:
Молчанова О.М., Чебоненко В.Ф.

25.02-07.03

Тематика

Керівники гуртків науково-технічного та дослідницько-експериментального напрямів закладів освіти.
Проблема: «Сучасні підходи до соціалізації учнів в умовах діяльності гуртків науково-технічного та дослідницько-експериментального напрямів»
Науковий керівник, керівник курсів:
Скрипка Г.В., Міцай Ю.В.
25.02-07.03

Тематика

Учителі математики  та інформатики
Науковий керівник, керівник курсів:
Скрипка Г.В., Ткаченко Л.А., Чала М.С.
11.03-22.03 Тематика

Тематика 2

Учителі (викладачі) освітньої галузі «Суспільствознавство» (історія України, всесвітня історія, основи правознавства, основи філософії, етика, громадянська освіта, курс «Людина і світ»)
Науковий керівник, керівник курсів:
Митрофаненко Ю.С, Черткова Н.С.
11.03-22.03 Тематика
Учителі, які викладають предмети «Образотворче мистецтво», «Мистецтво», «Художня культура», та керівники гуртків образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва закладів загальної середньої освіти
Тіхонова Н.Г., Кондратова В.В.
11.03-22.03 Тематика
Учителі хореографії, керівники хореографічних гуртків і колективів закладів освіти.
Проблема: «Формування ціннісних орієнтацій дітей засобами хореографічного мистецтва»
Науковий керівник, керівник курсів:
Вікторіна О.М., Міцай Ю.В.
11.03-22.03 Тематика
Педагогічні працівники (директори, завідувачі центрів, філій, заступники директорів, методисти, завідувачі відділів) закладів позашкільної освіти.
Проблема: «Сучасні підходи до модернізації структури та змісту позашкільної освіти в умовах реформування»
Науковий керівник, керівник курсів:
Гельбак А.М., Міцай Ю.В.
01.04-12.04 Тематика
Завідувачі (директори), методисти методичних кабінетів (центрів) органів управління освітою райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення, міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад.
Проблема: «Сучасна методична служба: нова місія, функції, завдання»
Науковий керівник, керівник курсів:
Голодюк Л.С., Кірішко Л.М.
01.04-12.04 Тематика
Керівники філій закладів загальної середньої освіти
Науковий керівник, керівник курсів:
Корецька Л.В., Половенко О.В.
01.04-12.04 Тематика
Учителі, які викладають предмети освітньої галузі «Природознавство» (географія, біологія, природознавство)
Науковий керівник, керівник курсів:
Федірко Ж.В., Хлань Л.М.
01.04-12.04 Тематика
Учителі (викладачі) англійської мови
Науковий керівник, керівник курсів:
Кендюхова А.А., Задубняк Ю.А.
01.04-12.04 Тематика
Вихователі закладів дошкільної освіти.
Проблема: «Розвиваюче середовище в закладах дошкільної освіти як умова креативного розвитку дошкільників»
Науковий керівник, керівник курсів:
Тарапака Н.В., Скуренко С.Л.
01.04-12.04 Тематика
Учителі (викладачі), які викладають  українську мову і літературу, зарубіжну літературу та російську мову.
Проблема: «Сучасні стратегії роботи з текстом на уроці мови та літератури»
Науковий керівник, керівник курсів:
Вікторіна О.М., Ревнивцева О.В., Мінич Г.В.
15.04-26.04 Тематика
Учителі закладів загальної середньої освіти, які навчають учнів з особливими освітніми потребами, асистенти вчителів
Науковий керівник, керівник курсів:
Войтко В.В., Червонець І.В.
15.04-26.04 Тематика
Учителі музичного мистецтва, інтегрованого курсу «Мистецтво», художньої культури, керівники музичних гуртків, концертмейстери, акомпаніатори закладів освіти.
Проблема: «Реалізація змісту мистецької освіти в умовах функціонування Нової української школи»
Науковий керівник, керівник курсів:
Гельбак А.М., Черненко С.В.
15.04-26.04 Тематика
Педагогічні працівники (заступники директорів із виховної роботи) закладів загальної середньої освіти.
Проблема: «Ціннісна спрямованість виховного середовища закладу освіти в умовах сучасних освітніх тенденцій»
Науковий керівник, керівник курсів:
Митрофаненко Ю.С., Міцай Ю.В.
15.04-26.04 Тематика
Учителі початкових класів.
Проблема: «Шляхи реалізації компетентнісного підходу як інноваційного засобу модернізації початкової освіти з урахуванням пріоритету соціалізації молодшого школяра»

Науковий керівник, керівник курсів:
Чернецька О.Г., Кондратова В.В.
15.04-26.04 Тематика
Учителі (викладачі) української мови і літератури
Науковий керівник, керівник курсів:
Небеленчук І.О., Котляренко Н.М.
13.05-24.05 Тематика
Учителі фізичної культури, керівники фізичного виховання, керівники гуртків спортивного профілю
Науковий керівник, керівник курсів:
Жосан О.Е., Коробов М.Г.
13.05-24.05 Тематика
Учителі предметів освітньої галузі «Технології» (обслуговуючі види праці) закладів загальної середньої освіти
Науковий керівник, керівник курсів:
Буртовий С.В., Татаренко О.В.
13.05-24.05 Тематика
Учителі (викладачі) англійської та німецької мов
Науковий керівник, керівник курсів:
Кендюхова А.А., Коса І.Т., Гринюкова Р.А.
13.05-24.05 Тематика
Вихователі закладів дошкільної освіти.
Проблема: «Інноваційна діяльність вихователя в умовах реформи сучасної системи дошкільної освіти»
Науковий керівник, керівник курсів:
Гагаріна Н.П., Тарапака Н.В.
13.05-24.05 Тематика
Учителі (викладачі) зарубіжної літератури, інтегрованого курсу «Література» та російської мови
Науковий керівник, керівник курсів:
Вікторіна О.М., Ревнивцева О.В.
27.05-07.06 Тематика
Учителі фізики, інформатики та астрономії
Науковий керівник, керівник курсів:
Скрипка Г.В., Дробін А.А., Чала М.С.
27.05-07.06 Тематика

Тематика 2

Учителі, які викладають предмети освітньої галузі «Природознавство» (географія, біологія, природознавство)
Науковий керівник, керівник курсів:
Федірко Ж.В., Богданова О.П., Хлань Л.М.
27.05-07.06 Тематика
Учителі-логопеди, завідувачі та логопеди логопедичних пунктів
Науковий керівник, керівник курсів:
Войтко В.В., Павлюх В.В.
27.05-07.06 Тематика
Інструктори з фізичного виховання закладів дошкільної освіти
Науковий керівник, керівник курсів:
Тарапака Н.В., Гагаріна Н.П.
27.05-07.06 Тематика
Керівники гуртків декоративно-прикладного мистецтва закладів освіти.
Проблема: «Формування творчої та практичної компетентностей в умовах гурткової роботи»
Науковий керівник, керівник курсів:
Молчанова О.М., Міцай Ю.В.
27.05-07.06 Тематика
Учителі предметів освітньої галузі «Технології» закладів загальної середньої освіти, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів.
Проблема: «Особливості викладання предметів освітньої галузі «Технології» в контексті компетентнісного навчання»
Науковий керівник, керівник курсів:
Буртовий С.В., Татаренко О.В.
10.06-21.06 Тематика
Учителі початкових класів.
Проблема: «Створення умов для творчого розвитку й успішної самореалізації учнів у контексті оновлення змісту початкової освіти»
Науковий керівник, керівник курсів:
Кондратова В.В., Чернецька О.Г.
10.06-21.06 Тематика
Вихователі груп подовженого дня.
Проблема: «Системний підхід до організації роботи в групі подовженого дня»
Науковий керівник, керівник курсів:
Павлюх В.В., Червонець І.В.
10.06-21.06 Тематика
Вихователі спеціальних шкіл, санаторних шкіл, дитячих будинків, навчально-реабілітаційних центрів, інтернатів у складі спеціальних закладів освіти; вихователі та чергові з режиму у закладах освіти для громадян, які потребують соціальної допомоги і реабілітації
Науковий керівник, керівник курсів:
Войтко В.В., Павлюх В.В.
10.06-21.06 Тематика
Практичні психологи
Науковий керівник, керівник курсів:
Молчанова О.М., Чебоненко В.Ф.
10.06-21.06 Тематика
Педагогічні працівники, які обіймають посаду бібліотекаря, бібліотекарів закладів освіти.
Проблема: «Сучасні технології як засіб підвищення ефективності ведення бібліотечної справи у закладах освіти»
Науковий керівник, керівник курсів:
Небеленчук І.О., Дяченко Н.І.
10.06-21.06 Тематика
Учителі (викладачі)  предметів «Захист Вітчизни» та «Фізична культура», керівники гуртків військово-патріотичного напряму.
Проблема: «Формування патріотичних почуттів учнів на уроках предмета «Захист Вітчизни» та під час гурткової роботи з військово-патріотичного виховання»
Науковий керівник, керівник курсів:
Жосан О.Е., Коробов М.Г.
12.08-23.08 Тематика
Учителі закладів загальної середньої освіти, які навчають учнів з особливими освітніми потребами, асистенти вчителів
Науковий керівник, керівник курсів:
Войтко В.В., Червонець І.В.
12.08-23.08 Тематика
Вихователі гімназій і ліцеїв, закладів спеціалізованої освіти, інтернатів у складі закладів загальної середньої освіти, закладів професійної (професійно-технічної) освіти, гуртожитків
Науковий керівник, керівник курсів:
Молчанова О.М., Гельбак А.М.
12.08-23.08 Тематика
Керівники гуртків соціально-реабілітаційного та гуманітарного напрямів (КВК, інтелектуальні ігри, євроклуби, дитячі парламенти, клуби громадянського спрямування, театральні гуртки) закладів освіти.
Проблема: «Розвиток соціальної згуртованості та активної громадянської позиції в умовах гурткової роботи»
Науковий керівник, керівник курсів:
Гельбак А.М., Пляка С.М.
12.08-23.08 Тематика
Керівники гуртків декоративно-прикладного мистецтва закладів освіти.
Проблема: «Формування творчої та практичної компетентностей в умовах гурткової роботи»
Науковий керівник, керівник курсів:
Молчанова О.М., Міцай Ю.В.
12.08-23.08 Тематика
Учителі (викладачі) освітньої галузі «Суспільствознавство» (історія України, всесвітня історія, основи правознавства, основи філософії, етика, громадянська освіта)
Науковий керівник, керівник курсів:
Митрофаненко Ю.С, Відіборенко І.В.
02.09-13.09 Тематика
Учителі, які викладають предмети освітньої галузі «Природознавство» (хімія, біологія, природознавство).
Проблема: «Особливості змісту і методики викладання природничих дисциплін у контексті реалізації Концепції ″Нова українська школа″»
Науковий керівник, керівник курсів:
Федірко Ж.В., Ціперко Т.В., Богданова О.П.
02.09-13.09 Тематика
Вихователі закладів дошкільної освіти.
Проблема: «Особливості організації життєдіяльності дітей різновікової групи в умовах сучасного закладу дошкільної освіти»
Науковий керівник, керівник курсів:
Гагаріна Н.П., Тарапака Н.В.
02.09-13.09 Тематика
Вихователі груп подовженого дня
Науковий керівник, керівник курсів:
Павлюх В.В., Червонець І.В.
02.09-13.09 Тематика
Педагоги-організатори і культорганізатори закладів освіти.
Проблема: «Формування цінностей особистості у процесі реалізації суспільно значущих ініціатив і проектів»
Науковий керівник, керівник курсів:
Молчанова О.М., Пляка С.М.
02.09-13.09 Тематика
Учителі (викладачі), які викладають  українську мову і літературу, зарубіжну літературу та російську мову.
Проблема: «Читацькоцентрична парадигма літературної освіти»
Науковий керівник, керівник курсів:
Небеленчук І.О., Ревнивцева О.В., Котляренко Н.М.
16.09-27.09 Тематика
Учителі (викладачі) української мови і літератури.
Проблема: «Модернізація та технологізація уроку української мови та літератури»
Науковий керівник, керівник курсів:
Вікторіна О.М., Мінич Г.В.
16.09-27.09 Тематика
Учителі (викладачі) англійської мови
Науковий керівник, керівник курсів:
Кендюхова А.А., Задубняк Ю.А.
16.09-27.09 Тематика
Учителі музичного мистецтва, інтегрованого курсу «Мистецтво», художньої культури, керівники музичних гуртків, концертмейстери, акомпаніатори закладів освіти
Науковий керівник, керівник курсів:
Гельбак А.М., Черненко С.В.
16.09-27.09 Тематика
Музичні керівники закладів дошкільної освіти.
Проблема: «Формування художньо-продуктивної компетенції дошкільників засобами мистецтва»
Науковий керівник, керівник курсів:
Тарапака Н.В., Гагаріна Н.П.
16.09-27.09 Тематика
Керівники закладів загальної середньої освіти (директори, заступники директорів із навчально-виховної, навчальної роботи), які викладають предмети освітньої галузі «Мови і літератури»
Науковий керівник, керівник курсів:
Корецька Л.В., Половенко О.В.
30.09-11.10 Тематика
Учителі (викладачі) української мови і літератури
Науковий керівник, керівник курсів:
Небеленчук І.О., Котляренко Н.М.
30.09-11.10 Тематика
Учителі (викладачі) англійської мови, керівники гуртків.
Проблема: «Компетентнісна парадигма побудови змісту навчання іншомовного спілкування в закладах загальної середньої освіти»
Науковий керівник, керівник курсів:
Кендюхова А.А., Коса І.Т.
30.09-11.10 Тематика
Учителі математики
Науковий керівник, керівник курсів:
Голодюк Л.С., Ткаченко Л.А.
30.09-11.10 Тематика
Вихователі закладів дошкільної освіти.
Проблема: «Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в дошкіллі»
Науковий керівник, керівник курсів:
Тарапака Н.В., Гагаріна Н.П.
30.09-11.10 Тематика
Педагогічні працівники (директори, завідувачі центрів, філій, заступники директорів, методисти, завідувачі відділів) закладів позашкільної освіти.
Проблема: «Сучасні підходи до модернізації структури та змісту позашкільної освіти в умовах реформування»
Науковий керівник, керівник курсів:
Гельбак А.М., Міцай Ю.В.
15.10-25.10 Тематика
Учителі (викладачі) зарубіжної літератури, інтегрованого курсу «Література» та російської мови
Науковий керівник, керівник курсів:
Вікторіна О.М., Ревнивцева О.В.
15.10-25.10 Тематика
Учителі математики, фізики та астрономії
Науковий керівник, керівник курсів:
Бик А.С., Дробін А.А., Ткаченко Л.А.
15.10-25.10 Тематика
Учителі закладів загальної середньої освіти, які навчають учнів з особливими освітніми потребами, асистенти вчителів
Науковий керівник, керівник курсів:
Войтко В.В., Червонець І.В.
15.10-25.10 Тематика
Учителі початкових класів.
Проблема: «Шляхи вдосконалення професійної компетентності вчителя початкових класів в умовах функціонування Нової української школи»
Науковий керівник, керівник курсів:
Чернецька О.Г., Тіхонова Н.Г.
15.10-25.10 Тематика
Педагоги-організатори і культорганізатори закладів освіти.
Проблема: «Формування цінностей особистості у процесі реалізації суспільно значущих ініціатив і проектів»
Науковий керівник, керівник курсів:
Молчанова О.М., Пляка С.М.
15.10-25.10 Тематика
Завідувачі (директори), методисти методичних кабінетів (центрів) органів управління освітою райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних територіальних громад.
Проблема: «Діяльність методичної служби в умовах імплементації Закону України ″Про освіту″»
Науковий керівник, керівник курсів:
Голодюк Л.С., Побережець О.С.
28.10-08.11 Тематика
Учителі, які викладають предмети освітньої галузі «Природознавство» (географія, біологія, природознавство) та економіку.
Проблема: «Компетентнісний підхід до викладання предметів освітньої галузі «Природознавство» у процесі реалізації змісту Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»
Науковий керівник, керівник курсів:
Федірко Ж.В., Богданова О.П., Хлань Л.М.
28.10-08.11 Тематика
Учителі математики та інформатики
Науковий керівник, керівник курсів:
Скрипка Г.В., Чала М.С., Ткаченко Л.А.
28.10-08.11 Тематика

Тематика 2

Учителі музичного мистецтва, інтегрованого курсу «Мистецтво», художньої культури, керівники музичних гуртків, концертмейстери, акомпаніатори закладів освіти
Науковий керівник, керівник курсів:
Гельбак А.М., Черненко С.В.
28.10-08.11 Тематика
Вихователі закладів дошкільної освіти.
Проблема: «Розвиваюче середовище в закладах дошкільної освіти як умова креативного розвитку дошкільників»
Науковий керівник, керівник курсів:
Гагаріна Н.П., Скуренко С.Л.
28.10-08.11 Тематика
Вихователі груп подовженого дня
Науковий керівник, керівник курсів:
Павлюх В.В., Червонець І.В.
28.10-08.11 Тематика
Керівники закладів загальної середньої освіти (директори, заступники директорів із навчально-виховної,  навчальної роботи), які викладають предмети освітніх галузей «Математика, «Природознавство», «Технології»
Науковий керівник, керівник курсів:
Корецька Л.В., Трубіна В.Г.
11.11-22.11 Тематика
Учителі (викладачі) української мови і літератури.
Проблема: «Модернізація та технологізація уроку української мови та літератури»
Науковий керівник, керівник курсів:
Небеленчук І.О., Котляренко Н.М.
11.11-22.11 Тематика
Учителі математики
Науковий керівник, керівник курсів:
Голодюк Л.С., Ткаченко Л.А.
11.11-22.11 Тематика
Учителі (викладачі) англійської мови
Науковий керівник, керівник курсів:
Кендюхова А.А., Задубняк Ю.А.
11.11-22.11 Тематика
Учителі закладів загальної середньої освіти, які навчають учнів з особливими освітніми потребами, асистенти вчителів
Науковий керівник, керівник курсів:
Войтко В.В., Червонець І.В.
11.11-22.11 Тематика
Учителі початкових класів.
Проблема: «Створення умов для творчого розвитку й успішної самореалізації учнів у контексті оновлення змісту початкової освіти»
Науковий керівник, керівник курсів:
Тіхонова Н.Г., Кондратова В.В.
11.11-22.11 Тематика
Директори закладів загальної середньої освіти.
Проблема: «Управління якістю шкільної освіти»
Науковий керівник, керівник курсів:
Бик А.С., Трубіна В.Г.
25.11-06.12 Тематика
Учителі (викладачі) освітньої галузі «Суспільствознавство» (історія України, всесвітня історія, основи правознавства, основи філософії, етика, громадянська освіта)
Науковий керівник, керівник курсів:
Митрофаненко Ю.С, Черткова Н.С.
25.11-06.12 Тематика
Учителі, які викладають предмети освітньої галузі «Природознавство»
Науковий керівник, керівник курсів:
Федірко Ж.В., Хлань Л.М., Богданова О.П. , Ціперко Т.В.
25.11-06.12 Тематика
Вихователі закладів дошкільної  освіти.
Проблема: «Особливості організації життєдіяльності дітей різновікової групи в умовах сучасного закладу дошкільної освіти»
Науковий керівник, керівник курсів:
Тарапака Н.В., Гагаріна Н.П.
25.11-06.12 Тематика
Керівники гуртків  туристсько-краєзнавчого напряму закладів освіти.
Проблема: «Формування патріотичних почуттів та громадянської компетентності в умовах гурткової роботи»
Науковий керівник, керівник курсів:
Павлюх В.В., Міцай Ю.В
25.11-06.12 Тематика
Керівники закладів загальної середньої освіти (директори, заступники директорів із навчально-виховної, навчальної роботи)
Науковий керівник, керівник курсів:
Бик А.С., Половенко О.В.
09.12-20.12 Тематика
Учителі математики, фізики, інформатики та астрономії
Науковий керівник, керівник курсів:
Скрипка Г.В., Чала М.С., Ткаченко Л.А., Дробін А.А.
09.12-20.12 Тематика

Тематика 2

Учителі фізичної культури, керівники фізичного виховання, керівники гуртків спортивного профілю
Науковий керівник, керівник курсів:
Жосан О.Е., Коробов М.Г.
09.12-20.12 Тематика
Учителі предметів освітньої галузі «Технології» (технічні види праці) закладів загальної середньої освіти
Науковий керівник, керівник курсів:
Буртовий С.В., Татаренко О.В.
09.12-20.12 Тематика
Практичні психологи та соціальні педагоги.
Проблема: «Навички кризового консультування та розвиток психосоціальної стійкості до стресу у дітей»
Науковий керівник, керівник курсів:
Молчанова О.М., Чебоненко В.Ф.
09.12-20.12 Тематика