Категорія: 2016

Розв’язування задач на виведення формул органічних речовин

Швець Н.М., Ціперко Т.В. Розв’язування задач на виведення формул органічних речовин. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2016. – 24 с.

Запропонований посібник укладено згідно з навчальною програмою з хімії, що розроблена на основі положень Державного стандарту базової та повної  середньої освіти і передбачає вивчення найважливіших органічних речовин як у 9-их, так і в 11-их класах. Зважаючи на те, що однією з ключових вимог до загальноосвітньої підготовки учнів є вміння розв’язувати задачі на виведення формул органічних речовин, матеріали видання зорієнтовані на формування основних навичок самостійного і раціонального розв’язування задач такого типу. Даний вид роботи сприяє розвиткові логічного мислення, формує навички самостійної роботи, слугує критерієм рівня засвоєння знань і практичних умінь. Задачі в посібнику систематизовані за вихідними даними (густиною і молекулярною масою; відомими масовими частками елементів; відомими масою, об’ємами або кількістю речовини продуктів згоряння тощо).

Видання спрямоване на розвиток пізнавального інтересу учнів, на забезпечення успішного складання зовнішнього незалежного оцінювання з предмета «Хімія». Учитель може використовувати запропоновані матеріали для поглибленої підготовки учнів до олімпіад.

Посібник адресований учителям хімії загальноосвітніх навчальних закладів та учнів 9-их, 11-их класів.

Завантажити

Історичний календар Кіровоградщини на 2017 рік. Люди. Події. Факти

Історичний календар Кіровоградщини на 2017 рік. Люди. Події. Факти [Текст] : довідник / Автор-упоряд. В.М. Босько. – Кропивницький: Центрально-Українське видавництво, 2016. – 260 с.

12-й випуск альманаху містить відомості про ювілеї понад400 визначних осо-бистостей як минулих часів, так і сьогодення (від середини 18-го століття до наших часів), пов’язаних з Єлисаветградським і Олександрійським повітами та сучасною Кіровоградською областю. Історико-краєзнавчі нариси і розвідки роз-повідають про перейменування міста, його вулиць та драматичні долі відомих людей Степової Еллади. Зокрема представлено 23 біографічні довідки про наших земляків, героїв АТО, які віддали життя за суверенітет і територіальну цілісність України. Видання ілюстроване, розраховане на широке коло читачів.

Завантажити

Психолого-педагогічний супровід учнів з девіантною поведінкою в умовах професійно-технічної освіти

Молчанова Оксана. Психолого-педагогічний супровід учнів з девіантною поведінкою в умовах професійно-технічної освіти: [методичний посібник] / Оксана Молчанова. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2016. – 64 с.

У посібнику презентовано теоретико-метологічні питання вивчення девіантної поведінки особистості, розглянуто її основні види, форми й особливості прояву в підлітковому та юнацькому віці, звертається увага на дисгармонійну сім’ю як фактор формування поведінкових девіацій. Пропонується система психолого-педагогічного супроводу учнів з відхиленнями в поведінці, окреслені основні напрямки діагностики та корекції зазначених проявів.

Посібник адресований педагогічним працівникам системи професійно-технічної освіти, практичним психологам та соціальним педагогам, слухачам курсів підвищення кваліфікації.

Завантажити

Характерні особливості суїциду та суїцидальної поведінки

Войтко В. Характерні особливості суїциду та суїцидальної поведінки: [навчально-методичний посібник] / В. Войтко. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2016. – 44 с.

Навчально-методичний посібник містить теоретичні характеристики суїциду й суїцидальної поведінки; чинники суїцидальної поведінки та суїцидальні прояви; ознаки, що свідчать про суїцидальну загрозу. Подано перелік типових помилок у спілкуванні з особами, які скоїли суїцид чи  мають суїцидальні характеристики.

У посібнику подано методичні рекомендації щодо профілактики суїциду та надання першої допомоги дитині в суїцидальному стані.

Посібник рекомендовано для вчителів, батьків, підлітків, психологів, соціальних педагогів.

Завантажити

Навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами: сучасні підходи

Навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами: сучасні підходи : [навчально-методичний посібник] / В. Войтко. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2016. – 84 с.

Навчально-методичний посібник містить теоретичні характеристики дітей з особливими освітніми потребами та практичні рекомендації щодо роботи з ними. Визначаються напрямки навчальної діяльності, форми виховної та компенсаторної робіт.

У навчально-методичному посібнику надаються методичні рекомендації з  профілактики  і превентивні заходи щодо запобігання вторинних ускладнень у розвитку дітей з особливими освітніми потребами.

Посібник рекомендовано для вчителів, батьків, психологів.

Завантажити

Формування творчих здібностей у старших дошкільників у процесі їх художньо-естетичної діяльності

Гагаріна Н.П., Олійник Н.Є. Формування творчих здібностей у старших дошкільників у процесі їх художньо-естетичної діяльності: [навчально-методичний посібник] / Н.П. Гагаріна, Н.Є. Олійник. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2016. – 72 с.

У навчально-методичному посібнику висвітлено проблеми та подано методичні рекомендації педагогам щодо художньо-естетичного розвитку дошкільників. Запропоновано форми методичної роботи з педагогічними кадрами, діагностичні матеріали, конспекти занять з художньо-естетичного розвитку дітей старшого дошкільного віку.

Видання рекомендоване педагогічним працівникам дошкільних навчальних закладів, викладачам та студентам вищих навчальних закладів напряму підготовки «Дошкільна освіта».

Завантажити

Шляхи реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти

Шляхи реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти: матеріали обласних міжвузівських науково-практичних конференцій. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2016. – 230 с.

До збірника включено матеріали виступів учасників обласних міжвузівських науково-практичних конференцій, що проводились на базі комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» та Кіровоградського держаного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Завантажити

Зовнішнє незалежне оцінювання та державна підсумкова атестація у формі зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року

Зовнішнє незалежне оцінювання та державна підсумкова атестація у формі зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року (узагальнені результати). – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2016. – 124 с.

Видання містить матеріали щодо організації й проведення процедури зовнішнього незалежного оцінювання в 2016 році, статистичні дані за результатами зовнішнього незалежного оцінювання випускників загальноосвітніх навчальних закладів Кіровоградської області в розрізі районів і міст на підставі офіційного звіту про проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України та програмного додатку «Результати зовнішнього незалежного оцінювання. Регіональні дані».

Посібник рекомендований працівникам відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад, методичних служб, керівникам загальноосвітніх навчальних закладів, учителям, які викладають базові дисципліни в основній та старшій школі.

Завантажити

Формування освітнього середовища для розвитку математично обдарованих учнів сільської школи

Гришина Н.О., Ткаченко Л.А.  Формування освітнього середовища для розвитку математично обдарованих учнів сільської школи (з досвіду роботи Созонівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» Кіровоградської районної державної адміністрації Кіровоградської області). – Кіровоград: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2016. – 24 с.

У посібнику звертається увага на формування освітнього середовища для розвитку математично обдарованих учнів сільської школи на прикладі роботи вчителів математики Созонівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Кіровоградської районної державної адміністрації Кіровоградської області з математично обдарованими учнями. Розглянуто діяльність учителів під час підготовки учнів до турнірів, конкурсів, олімпіад на прикладі роботи секції «Математика» шкільного наукового товариства учнів «Ерудит».

Посібник покликаний допомогти вчителю у проведенні позаурочної роботи з учнями, які бажають досконало, поглиблено і всебічно вивчати математику, розширити їх математичний кругозір, підготувати до участі в математичних змаганнях.

Завантажити

Квести і проекти з використанням Інтернету на уроках української мови і літератури

Бугайова Н.А., Вікторіна О.М. Квести і проекти з використанням Інтернету на уроках української мови і літератури : [навчально-методичний посібник для вчителів української мови і літератури]. – Кіровоград: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2016. – 64 с.

У методичному посібнику розміщено рекомендації з використання технології «Веб-квест» та проектної технології на уроках української мови, літератури та в позаурочній діяльності. Наведено приклади реалізованих веб-квестів та проектів.

Упровадження інноваційних засобів у навчально-виховний процес сприяє підвищенню якості навчання, зацікавленості учнів і викладачів, розвитку компетенцій і є важливою стадією процесу реформування традиційної системи освіти в контексті глобалізації.

Завантажити