Категорія: 2019

Анотований каталог педагогічного досвіду працівників психологічної служби системи освіти Кіровоградської області

Анотований каталог педагогічного досвіду працівників психологічної служби системи освіти Кіровоградської області / укладачі В.Ф. Чебоненко, А.А. Мирська, І.Ю. Снітко, – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»,
2019. – 20 с.

У каталозі подано відомості про авторів, бібліографічний опис та анотації найкращого педагогічного досвіду працівників психологічної служби системи освіти Кіровоградської області.

Каталог адресовано керівникам районних (міських) відділів освіти, керівникам центів практичної психології та соціальної роботи, методистам, які відповідають за психологічну службу в районних (міських) методичних кабінетах, практичним психологам, соціальним педагогам, іншим педагогічним працівникам дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів системи освіти.

Завантажити

Персональний бренд вчителя: створення та просування

Скрипка Г. В. Персональний бренд вчителя: створення та просування: [навчально-методичний посібник] / Г . В. Скрипка. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2019. – 76 с.

У посібнику розкрито теоретико-методичні питання побудови та просування персонального бренду вчителя, розглянуто основні способи просування власного бренду, розкрито детальний алгоритм створення персонального сайту-портфоліо для просування персонального бренду з використанням інструментів для створення сайтів – Portfoliobox та сайтів Google.

Посібник адресований педагогічним працівникам системи загальної середньої освіти, студентам, здобувачам освіти на курсах підвищення кваліфікації та всім зацікавленим особам.

Оновлення діяльності методичних служб у контексті Закону України «Про освіту»

Половенко О. В., Побережець О.С. Оновлення діяльності методичних служб у контексті Закону України «Про освіту»: [методичні рекомендації] / О.В. Половенко, О.С. Побережець. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2019. – 44 с.

Зміст методичних рекомендацій розкриває перегляд місії, нові функції, напрями та завдання діяльності методичних служб в умовах імплементації Закону України «Про освіту». Звернено увагу на технології професійного розвитку методистів, завідувачів (директорів) методичних кабінетів (центрів, інформаційно-ресурсних центрів, сервісних служб). Окреслено випереджаючі вектори розвитку методичних служб.

Рекомендації містять комплекс практичних порад для організації безперервної освіти педагогів.

Адресовані працівникам методичних служб.

Завантажити

Крок до майстерності: матеріали переможців та лауреатів обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека – 2017»

Крок до майстерності: матеріали переможців та лауреатів обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека – 2017». [Збірник] / укладач: Н.І. Дяченко. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2019. – 100 с.

У збірнику представлено матеріали переможців та лауреатів обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека – 2017», які розкривають різні аспекти діяльності бібліотек щодо здійснення ефективного бібліотечного супроводу освітнього процесу, інноваційних підходів у вихованні активного читача та створення підґрунтя для формування системи цінностей, ставлень, суджень учнів.

Видання адресоване бібліотекарям, працівникам методичних служб, усім, хто зацікавлений у підтримці кращих бібліотечних працівників та іміджу бібліотек закладів загальної середньої освіти області.

Завантажити

Проблеми унормування сучасної української мови. Наголос

Проблеми унормування сучасної української мови. Наголос [навчально-методичний посібник для вчителів української мови і літератури] / за наук. ред. О.М. Вікторіної. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2019. – 112 с.

У посібнику зібрано результати роботи творчої групи. Їх використання у практичній діяльності педагогів сприятиме розширенню знань учнів про наголоси, унормуванню усного мовлення школярів, активізуватиме інтерес до вивчення рідної мови.

Посібник містить теоретичні матеріали, конспекти уроків, дидактичні матеріали, словники.

Запропонований матеріал доцільно використовувати як на уроках української мови, так і в процесі позаурочної діяльності з предмета.

Посібник адресовано вчителям української мови і літератури; магістрантам; студентам філологічних факультетів; усім, хто цікавиться українською мовою.

Завантажити

Сучасний урок природничо-математичних дисциплін

Богданова О.П., Дробін А.А., Ткаченко Л.А., Хлань Л.М., Ціперко Т.В. Сучасний урок природничо-математичних дисциплін: [навчально-методичний посібник] / Під ред. А.А. Дробіна. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2019. – 88 с. 

 Посібник призначений для учителів закладів загальної середньої освіти, методистів, студентів педагогічних навчальних закладів, які опановують спеціальності природничо-математичних дисциплін. У посібнику систематизовано сучасне бачення типології та структури уроків природничо-математичних дисциплін, яке ґрунтується на модульному принципі побудови. Наведено приклади уроків різних типів та видів з різних навчальних дисциплін, які розроблені провідними педагогами та застосовуються у закладах загальної середньої освіти Кіровоградської області.

Завантажити

Формування предметних компетентностей під час вивчення теми «Транспортні артерії світу і України»

Гальченко Л.В. Формування предметних компетентностей під час вивчення теми «Транспортні артерії світу і України»: [навчальний посібник] / Л.В. Гальченко. – Кропивницький : КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2019. – 48 с.

Матеріали пропонованого навчального посібника висвітлюють особливості реалізації компетентнісного підходу в процесі навчання географії в закладах загальної середньої освіти. Зміст видання містить додаткову інформацію, що розкриває значення транспортних артерій.

Посібник буде корисним вчителям, студентам та учням, які готуються до участі у Всеукраїнських географічних олімпіадах і турнірах, природничих конкурсах, ЗНО з географії.

Завантажити

Онлайнові інструменти реалізації STEM-STEAM-STREAM-освіти

Чала М.С., Шовенко О.С. Онлайнові інструменти реалізації STEM-STEAM-STREAM-освіти: [каталог онлайнових ресурсів] / М.С. Чала, О.С. Шовенко. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2019. – 36 с.

Мета даного видання – сприяти оснащенню вчителів відповідними навичками та розумінням STEM для ефективного використання елементів STEM-освіти у власній педагогічній практиці. Каталог містить понад 100 релевантних, якісних та найсучасніших онлайнових інструмента.

Завантажити

Музикотерапія у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами

Гельбак А.М. Музикотерапія у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами: [навчально-методичний посібник] / А.М. Гельбак. – Кропивницький : КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2019. – 56 с.

У посібнику здійснено систематизацію основних теоретичних положень використання музикотерапії з метою корекції та розвитку; розкрито саногенний потенціал музикотерапії; науково обґрунтовано вплив музикотерапії на особистість; висвітлено аспекти музикотерапевтичного впливу при роботі з дітьми з особливими освітніми потребами.
Посібник підготовлено для вчителів, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами; вихователів шкіл-інтернатів, спеціальних шкіл, реабілітаційних центрів, центрів соціально-психологічної реабілітації і ресурсно-реабілітаційних центрів; психологів та соціальних педагогів закладів загальної середньої та професійно-технічної освіти; викладачів та студентів закладів вищої освіти.

Завантажити