Головна » Про лабораторію

Про лабораторію

Склад лабораторії:

Шабаліна Тетяна Миколаївна – завідувач

Швець Катерина Володимирівна – методист

Ніколаєва Олена Петрівна – методист

Плахута Світлана Миколаївна – методист


Одним із основних напрямів діяльності КОІППО є здійснення видавничої діяльності, розробка та видання навчальних програм, навчально-методичних та навчально-наочних посібників. Забезпечує цей напрямок лабораторія інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу.
Лабораторія інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу створена згідно з наказом управління освіти і науки облдержадміністрації від 24 вересня 2001 р. № 388, діє відповідно до Статуту обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, інших нормативно-правових актів.

Основним замовником редакційно-видавничої та копіювально-розмножувальної продукції лабораторії є структурні підрозділи ОІППО.
Предметом діяльності лабораторії є виконання редакційно-видавничих та копіювально-розмножувальних робіт, пов’язаних з друкуванням наукової, науково-методичної, навчально-методичної, методичної літератури, збірників наукових статей, інформаційних та службових матеріалів, а також іншої видавничої продукції наукового, науково-методичного, інформаційно-просвітницького, довідкового та управлінського характеру. Лабораторія працює на підставі розробленого нею видавничого стандарту, який визначає основні вимоги до оформлення видань інституту, призначених обслуговувати потреби його структурних підрозділів та освітян області.
У період з 2001 по 2009 рік лабораторією видано 161 найменування друкованої продукції.

Серед видань останніх років привертають увагу:
1. Серія «Методичний вісник», започаткована у 1995 р. У цій серії щорічно видаються науково-методичні матеріали до початку відповідного навчального року на допомогу освітянам області. Вони задають ритм діяльності всіх дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів області, використовуються РМО (ММО) вчителів, допомагають у діяльності творчих груп, методичних кабінетів (центрів) відділів, управлінь освіти тощо.
2. Книги науково-методичного, навчально-методичного та іншого характеру для освітян області.
3. Збірник документів, які регламентують діяльність КОІППО імені Василя Сухомлинського.
4. Видання, присвячені В.О.Сухомлинському та іншим відомим педагогам нашого краю. Серед них – серія видань, присвячених 85 та 90-річчю від дня народження В.О.Сухомлинського, серія книг до 90-річчя від дня народження І.Г.Ткаченка, а також книги про М.І.Кодака, О.О.Хмуру, А.Б.Рєзніка та ін.

5. Видання до 70-річчя заснування Кіровоградської області та КОІППО імені Василя Сухомлинського.
6. Серія книг краєзнавчого характеру, в якій висвітлюються актуальні аспекти дослідження історії, культури і природи краю та методики використання потенціалу навчальних закладів.

7. У 2007 році започатковане нове видання інституту – науково-методичний вісник». Він є ніби продовженням «Педагогического вестника», заснованого директором Єлисаветградського земського реального училища М.Р.Завадським у березні 1881 року. Сьогодні КОІППО намагається гідно продовжити його традиції. На сторінках журналу обговорюються актуальні проблеми організації освітньої справи, висвітлюються передові науково-педагогічні ідеї, розкриваються важливі питання навчання і виховання підростаючого покоління, подаються цікаві розробки та методичні знахідки творчо працюючих педагогів області.

Структурні підрозділи КОІППО працюють над питанням щодо активізації дослідницько-видавничої діяльності освітян та залучення вчителів загальноосвітніх навчальних закладів до співробітництва в плані видання власних методичних розробок, посібників, рекомендацій тощо. Вони прагнуть до того, щоб коло авторів друкованої продукції не обмежувалось тільки працівниками КОІППО. Так, останнім часом видано книги таких педагогів:
Вітвіцька І.В. Застосування дидактичних ігор в процесі пізнання учнями 1 класу рослинного і тваринного світу рідного краю;
Застосування усної народної творчості в процесі пізнання учнями 2 класу рослинного і тваринного світу рідного краю;
Пізнання учнями 3 класу рослинного і тваринного світу рідного краю в процесі розв’язування задач та тестових завдань;
Пізнання учнями 2 класу рослинного і тваринного світу рідного краю в процесі виконання математичних диктантів;
Таран Д.Г. Методичний посібник: Шкільний екологічний клуб у системі морального виховання учнів;
Легка В.А., Сємідєтна А.О. Програма спецкурсу «Літературне краєзнавство для 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів»;
Горобець О.В. Методичні рекомендації: Методика навчання учнів проектуванню в процесі вивчення технології обробки матеріалів;
Філіп І.В. Структура правової системи: Плани уроків для 10 класу з поглибленим вивченням курсу «Основи правознавства»;
Бачинська В.В. Формування громадянських компетенцій на уроках інтегрованих курсів «Громадянська освіта» та «Людина і світ»;
Ціпов’яз Л.В. Навчальний діалог в культурологічному аспекті вивчення зарубіжної літератури;
Бондаренко Е.Е. Особистісно орієнтоване навчання з біології. 7-9 класи;
Йовенко О.Г. Методичні рекомендації щодо проведення уроків фізичної культури.

На підставі вищенаведених даних можна зробити такі висновки:
1. З 1991 по 2001 рр. (тобто за 10 років) друкована продукція КОІППО складала 92 видання – це період до створення лабораторії інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу. А в період з 2001 по 2009 рр., тобто за час функціонування вищеназваної лабораторії, що охоплює 9 років, – 161 видання. Отже, видавнича діяльність інституту за наявності власного видавничого центру суттєво активізувалась.
2. Якщо характеризувати друковану продукцію за видом матеріалів, то можна помітити, що найбільше приділяється увага методичним рекомендаціям:

На основі аналізу видавничої діяльності можна виділити декілька характерних аспектів.
По-перше, всі видання за періодичністю випуску поділяються на періодичні і неперіодичні. До періодичних належать:
– щоквартальний науково-методичний журнал «Педагогічний вісник»;
– збірник методичних матеріалів «Методичний вісник».
По-друге, виходячи із специфіки організації видавничого процесу, всі видання можна поділити на такі групи:
– видання, які віддруковані безпосередньо в лабораторії інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу КОІППО;
– видання, які підготовлені до друку у лабораторії, тобто забезпечене їх редагування, художнє оформлення, верстка, але віддруковані в друкарнях міста.
По-третє, якщо за основу характеристики взяти джерела фінансування, то окрім видань, які вийшли в світ за рахунок бюджетних коштів інституту (це переважна кількість видань інституту), є ті (дуже малий відсоток), що вийшли за рахунок спонсорських коштів. Зокрема, слід відзначити співпрацю інституту з Борисом Миколайовичем Кузиком, доктором економічних наук, професором, членом-кореспондентом РАН, заслуженим діячем науки Росії, генерал-майором запасу, директором Інституту економічних стратегій, членом Спілки письменників Росії. За його сприяння протягом останнього часу представлені видання:
– енциклопедичного характеру – Борис Кузик, Василь Білошапка «Кіровоградщина: історія та сучасність центру України»: в двох томах. – Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2005.
– Навчальна література – Навчально-методичний комплекс: Борис Кузик, Людмила Литвин:
1. «Краєвид»: Методичний посібник для вчителів. – Олександрівка-Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС,2006.
2. «До цілющих джерел рідної землі: Олександрівщина з найдавніших часів до сьогодення». – Олександрівка-Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2006.
3. Т.І.Безсмола, Б.М.Кузик «Стежинками рідного краю. Навчальний посібник з фізичної географії Олександрівського району».- Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2008.

Окремо слід виділити групу друкованої продукції, яка вийшла за рахунок коштів інших організацій, зокрема, громадських. Але тут слід зазначити, що це власне видання тієї чи іншої організації, однак їх співавторами чи членами редакційної колегії є співробітники КОІППО.

По-четверте, за характером участі науково-педагогічних працівників, методистів інституту у видавництві друкованої продукції можна виділити:
– авторські видання працівників інституту;
– видання, де працівники інституту виступають рецензентами або ж членами редколегії;
– видання, де авторами є вчителі області.
Слід відзначити, що професійна підготовка науковців, методистів не обмежується лише оволодінням фаховими знаннями, уміннями, навичками. Виконуючи професійні функції, вони аналізують, синтезують і, відповідно, продукують новітню наукову інформацію. Це потребує знань технології підготовки навчально-методичного й інформаційного забезпечення. Над цим разом із структурними підрозділами установи, працюють спеціалісти лабораторії інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського.