Головна » Он-лайн опитування керівних і педагогічних кадрів

Оплата за проживання та навчання здійснюється через будь-яке відділення банку у день початку навчання і у день поселення у гуртожиток. За довідками звертатись до навчально-організаційного центру освітньої діяльності:

т. (0522) 24-66-08

Он-лайн опитування керівних і педагогічних кадрів

Графік
проходження онлайн-опитування керівними і педагогічними кадрами,
які здійснюватимуть підвищення кваліфікації на курсах у комунальному закладі
«Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
імені Василя Сухомлинського» у 2018 році

 

Категорія педпрацівників
Тематика, проблематика курсів
Термін проведення КПК Термін проведення онлайн-опитування
Учителі трудового навчання, які викладають предмети освітньої галузі «Технології» (технічні види праці) та «Креслення».

Проблема: «Інформаційно-технологічний супровід сучасного уроку трудового навчання»

Науковий керівник, керівник курсів:
Буртовий С.В., Татаренко О.В.

13.08-23.08

04.06-06.06

Заповнити

Учителі, які викладають основи здоров’я, безпеку життєдіяльності, та педагоги-тренери, які впроваджують превентивні проекти в закладах освіти.

Проблема: «Інноваційні підходи до формування базових компетентностей учнів під час викладання предмета та впровадження превентивних здоров’язбережувальних проектів»

Науковий керівник, керівник курсів:
Гельбак А.М., Желєзнова Т.П.

13.08-23.08

04.06-06.06

Заповнити

Учителі музичного мистецтва, інтегрованого курсу «Мистецтво», художньої культури, керівники гуртків музичного профілю, концертмейстери, акомпаніатори закладів загальної середньої освіти.

Проблема: «Реалізація компетентнісного підходу до розвитку шкільної художньо-естетичної освіти»

Науковий керівник, керівник курсів:
Гельбак А.М., Черненко С.В.

13.08-23.08

04.06-06.06

Заповнити

Вихователі груп продовженого дня гімназій, ліцеїв, колегіумів, вихователі шкіл-інтернатів, закладів професійно-технічної освіти, гуртожитків та інших установ.

Проблема: «Диференціація та індивідуалізація організації виховної роботи: сучасні підходи»

Науковий керівник, керівник курсів:
Молчанова О.М., Марченко І.А.

13.08-23.08

04.06-06.06

Заповнити

Вихователі груп продовженого дня.

Проблема: «Організація виховного процесу з орієнтацією на потреби учня з особливими освітніми потребами»

Науковий керівник, керівник курсів:
Павлюх В.В., Червонець І.В.

13.08-23.08

04.06-06.06

Заповнити

Керівники гуртків науково-технічного напряму.

Проблема: «Формування ключових компетентностей учнів в умовах діяльності гуртків науково-технічного напряму»

Науковий керівник, керівник курсів:
Скрипка Г.В., Міцай Ю.В.

13.08-23.08

04.06-06.06

Заповнити

Учителі історії, правознавства, громадянської освіти, які викладають предмети освітньої галузі «Суспільствознавство».

Проблема: «Викладання предметів освітньої галузі «Суспільствознавство» в контексті функціонування інноваційного освітнього простору»

Науковий керівник, керівник курсів:
Митрофаненко Ю.С., Черткова Н.С.

03.09-14.09

20.08-22.08

Заповнити

Вихователі закладів дошкільної освіти.

Проблема: «Створення сучасного розвивального середовища для дітей раннього та молодшого дошкільного віку»

Науковий керівник, керівник курсів:
Гагаріна Н.П., Тарапака Н.В.

03.09-14.09

20.08-22.08

Заповнити

Педагоги-організатори.

Проблема: «Ідеї розвитку особистості та колективу в педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського в умовах Нової української школи»

Науковий керівник, керівник курсів:
Митрофаненко Ю.С., Пляка С.М.

03.09-14.09

20.08-22.08

Заповнити

Учителі математики, фізики, астрономії та природознавства.

Проблема: «Викладання предметів фізико-математичного циклу в контексті Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»

Науковий керівник, керівник курсів:
Скрипка Г.В., Ткаченко Л.А., Дробін А.А., Хлань Л.М.

03.09-21.09

20.08-22.08

Заповнити

Учителі, які викладають українську мову і літературу, зарубіжну літературу та російську мову.

Проблема: «Викладання мови та літератури в контексті Нової української школи»

(очно-дистанційна форма навчання)

Науковий керівник, керівник курсів:
Небеленчук І.О., Ревнивцева О.В., Литвиненко О.В.

І сесія (очна) – 04.09-06.09

ІІ сесія (дистанційна)
07.09-26.11

ІІІ сесія (очна) -27.11-28.11

20.08-22.08

Заповнити

Учителі англійської мови.

Проблема: «Шляхи та засоби підвищення ефективності уроку англійської мови»

Науковий керівник, керівник курсів:
Кендюхова А.А., Задубняк Ю.А.

10.09-21.09

27.08-29.08

Заповнити

Директори, завідувачі філій, заступники директорів з навчальної, навчально-виховної  роботи закладів загальної середньої освіти, які викладають предмети освітніх галузей «Суспільствознавство» та «Природознавство».

Проблема: «Компетентнісний підхід в управлінні  та процесі викладання суспільствознавчих  і  природознавчих дисциплін» (очно-дистанційна форма навчання)

Науковий керівник, керівник курсів:
Корецька Л.В., Половенко О.В., Литвиненко О.В., Черткова Н.С., Хлань Л.М.

І сесія (очна) – 11.09-13.09

ІІ сесія (дистанційна)
14.09-03.12

ІІІ сесія (очна) -04.12-05.12

27.08-29.08

Заповнити

Учителі, які викладають інформатику в 1-4 класах.

Проблема: «Методика викладання інформатики в початковій школі» (очно-дистанційна форма навчання)

Науковий керівник, керівник курсів:
Кондратова В.В., Тіхонова Н.Г., Литвиненко О.В.

І сесія (очна) – 17.09-19.09

ІІ сесія (дистанційна)
20.09-23.12

ІІІ сесія (очна) -24.12-25.12

27.08-29.08

Заповнити

Учителі фізичної культури, керівники фізичного виховання.

Проблема: «Розвиток рухових функцій школярів засобами спеціальних вправ у період адаптації до навчальних навантажень»

Науковий керівник, керівник курсів:
Жосан О.Е., Коробов М.Г.

17.09-28.09

03.09-05.09

Заповнити

Вихователі закладів дошкільної освіти.

Проблема: «Сучасні підходи до організації супроводу дітей з особливими потребами»

Науковий керівник, керівник курсів:
Тарапака Н.В., Скуренко С.Л.

17.09-28.09

03.09-05.09

Заповнити

Учителі інформатики та математики.

Проблема: «Використання інноваційних онлайнових освітніх інструментів для забезпечення продуктивності та інтеграції навчання»

Науковий керівник, керівник курсів:
Скрипка Г.В., Чала М.С., Ткаченко Л.А.

17.09-05.10

03.09-05.09

Заповнити

Учителі української мови і літератури.

Проблема: «Навчально-методичне забезпечення та інформаційно-технологічний супровід викладання української мови і літератури»

Науковий керівник, керівник курсів:
Вікторіна О.М., Мінич Г.В.

24.09-05.10

10.09-12.09

Заповнити

Учителі економіки та математики.

Проблема: «Особливості змісту і методики викладання економіки та математики в контексті реалізації Концепції «Нова українська школа»

Науковий керівник, керівник курсів:
Скрипка Г.В., Богданова О.П., Ткаченко Л.А.

24.09-12.10

10.09-12.09

Заповнити

Учителі, які викладають предмети освітньої галузі «Природознавство» (хімія, біологія, екологія, природознавство).

Проблема: «Формування ключових та предметних компетентностей учнів у процесі викладання предметів природничого циклу»

Науковий керівник, керівник курсів:
Федірко Ж.В., Ціперко Т.В., Богданова О.П.

24.09-12.10

10.09-12.09

Заповнити

Вихователі закладів дошкільної освіти.

Проблема: «Сучасні підходи до організації супроводу дітей з особливими потребами»

Науковий керівник, керівник курсів:
Тарапака Н.В., Гагаріна Н.П.

01.10-12.10

17.09-19.09

Заповнити

Практичні психологи та соціальні педагоги.

Проблема: «Соціально-психологічний супровід освітнього процесу в контексті розбудови Нової української школи»

Науковий керівник, керівник курсів:
Молчанова О.М., Чебоненко В.Ф.

01.10-12.10

17.09-19.09

Заповнити

Учителі англійської мови.

Проблема: «Компетентнісна парадигма побудови змісту навчання іншомовного спілкування в закладах загальної середньої освіти»

Науковий керівник, керівник курсів:
Кендюхова А.А., Коса І.Т.

08.10-19.10

24.09-26.09

Заповнити

Педагоги-організатори.

Проблема: «Організація життєдіяльності учнівського колективу в контексті формування ціннісних орієнтацій особистості»

Науковий керівник, керівник курсів:

Митрофаненко Ю.С., Пляка С.М.

08.10-19.10

24.09-26.09

Заповнити

Учителі української мови і літератури.

Проблема: «Навчально-методичне забезпечення та інформаційно-технологічний супровід викладання української мови і літератури»

Науковий керівник, керівник курсів:
Вікторіна О.М., Котляренко Н.М.

16.10-26.10

01.10-03.10

Заповнити

Учителі математики.

Проблема: «Технології навчання математики: можливості їх реалізації в урочний та позаурочний час»

Науковий керівник, керівник курсів:
Голодюк Л.С., Ткаченко Л.А.

16.10-26.10

01.10-03.10

Заповнити

Учителі закладів загальної середньої освіти, які навчають учнів з особливими освітніми потребами, асистенти вчителів.

Проблема: «Формування і розвиток ключових компетентностей учнів з особливими освітніми потребами»

Науковий керівник, керівник курсів:
Войтко В.В., Червонець І.В.

16.10-26.10

01.10-03.10

Заповнити

Учителі початкових класів.

Проблема: «Інноваційні процеси та інноваційна діяльність учителя початкових класів в умовах реформування сучасної системи шкільної освіти»

Науковий керівник, керівник курсів:

Тіхонова Н.Г., Чернецька О.Г.

16.10-02.11

01.10-03.10

Заповнити

Учителі фізичної культури, керівники спортивних гуртків.

Проблема: «Методика викладання футболу в умовах сучасної школи. Форми і методи позакласної роботи з футболу»

Науковий керівник, керівник курсів:

Жосан О.Е., Коробов М.Г.

22.10-02.11

08.10-10.10

Заповнити

Вихователі-методисти закладів дошкільної освіти.

Проблема: «Навчально-методичне забезпечення та інформаційно-медіальний супровід діяльності вихователя-методиста»

Науковий керівник, керівник курсів:

Тарапака Н.В., Гагаріна Н.П.

22.10-02.11

08.10-10.10

Заповнити

Завідувачі (директори), методисти методичних кабінетів (центрів) органів управління освітою райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних територіальних громад.

Проблема: «Створення інноваційної моделі науково-методичного супроводу в умовах об’єднаних територіальних громад»

Науковий керівник, керівник курсів:
Бик А.С., Вареха А.Г.

29.10-09.11

16.10-18.10

Заповнити

Учителі музичного мистецтва, інтегрованого курсу «Мистецтво», художньої культури.

Проблема: «Розвиток професійної компетентності вчителя мистецьких дисциплін в умовах функціонування Нової української школи»

Науковий керівник, керівник курсів:
Гельбак А.М., Черненко С.В.

29.10-09.11

16.10-18.10

Заповнити

Учителі географії, економіки та природознавства.

Проблема: «Сучасні технології навчання географії, економіки та природознавства як основа реалізації завдань Концепції «Нова українська школа»

Науковий керівник, керівник курсів:
Федірко Ж.В., Хлань Л.М., Богданова О.П.

29.10-16.11

16.10-18.10

Заповнити

Вихователі закладів дошкільної освіти.

Проблема: «Особливості організації, підготовки та проведення освітнього процесу в різновіковій групі»

Науковий керівник, керівник курсів:
Гагаріна Н.П., Тарапака Н.В.

05.11-16.11

22.10-24.10

Заповнити

Учителі початкових класів.

Проблема: «Формування і розвиток ключових компетентностей учнів шляхом організації навчально-пошукової,  дослідницької діяльності в початковій школі»

Науковий керівник, керівник курсів:
Чернецька О.Г., Тіхонова Н.Г.

05.11-23.11

22.10-24.10

Заповнити

Учителі історії, правознавства, громадянської освіти, які викладають предмети освітньої галузі «Суспільствознавство».

Проблема: «Інноваційні підходи до формування предметних компетентностей учнів у процесі вивчення предметів освітньої галузі «Суспільствознавство»

Науковий керівник, керівник курсів:
Митрофаненко Ю.С., Кравченко Ю.В.

12.11-23.11

29.10-31.10

Заповнити

Практичні психологи.

Проблема: «Інноваційні підходи до організації психологічного супроводу освітнього процесу»

Науковий керівник, керівник курсів:
Молчанова О.М., Чебоненко В.Ф.

12.11-23.11

29.10-31.10

Заповнити

Учителі англійської мови.

Проблема: «Шляхи вдосконалення професійної компетентності вчителя англійської мови»

Науковий керівник, керівник курсів:
Кендюхова А.А., Коса І.Т.

19.11-30.11

05.11-07.11

Заповнити

Учителі хімії та природознавства.

Проблема: «Оновлення  змісту й методики викладання хімії та природознавства: дослідницький підхід»

Науковий керівник, керівник курсів:
Федірко Ж.В., Ціперко Т.В.

19.11-30.11

05.11-07.11

Заповнити

Учителі закладів загальної середньої освіти, які навчають учнів з особливими освітніми потребами, асистенти вчителів.

Проблема: «Формування і розвиток ключових компетентностей учнів з особливими освітніми потребами»

Науковий керівник, керівник курсів:
Войтко В.В., Червонець І.В.

19.11-30.11

05.11-07.11

Заповнити

Директори, завідувачі філій, заступники директорів з навчальної, навчально-виховної  роботи закладів загальної середньої освіти.

Проблема: «Управлінські засади формування освітнього простору  закладу освіти»

Науковий керівник, керівник курсів:
Корецька Л.В., Трубіна В.Г.

26.11-07.12

12.11-14.11

Заповнити

Учителі початкових класів.

Проблема: «Створення умов для розвитку та успішної самореалізації учнів під час реалізації нового змісту загальної початкової освіти»

Науковий керівник, керівник курсів:
Кондратова В.В., Чернецька О.Г.

26.11-14.12

12.11-14.11

Заповнити

Учителі, які викладають предмети «Захист Вітчизни» (для юнаків) та «Фізична культура».

Проблема: «Фізичне та військово-патріотичне виховання учнів під час уроків і навчально-тренувальних занять»

Науковий керівник, керівник курсів:
Жосан О.Е., Коробов М.Г.

03.12-14.12

19.11-21.11

Заповнити

Учителі, які викладають українську мову і літературу, зарубіжну літературу та російську мову.

Проблема: «Викладання мови та літератури в контексті Нової української школи»

Науковий керівник, керівник курсів:
Небеленчук І.О., Ревнивцева О.В., Котляренко Н.М.

03.12-21.12

19.11-21.11

Заповнити

Учителі математики, інформатики, фізики, астрономії.

Проблема: «Активізація творчого та інноваційного потенціалу школярів засобами STEM – освіти»

Науковий керівник, керівник курсів:
Бик А.С., Ткаченко Л.А., Чала М.С., Дробін А.А.

03.12-21.12

19.11-21.11

Заповнити

Учителі англійської мови.

Проблема: «Шляхи вдосконалення професійної компетентності вчителя англійської мови»

Науковий керівник, керівник курсів:
Кендюхова А.А., Задубняк Ю.А.

10.12-21.12

26.11-28.11

Заповнити

Бібліотекарі закладів освіти.

Проблема: «Сучасні підходи щодо розширення інформаційно-освітнього простору користувачів бібліотек закладів освіти»

Науковий керівник, керівник курсів:
Небеленчук І.О., Дяченко Н.І.

10.12-21.12

26.11-28.11

Заповнити