Головна » Он-лайн опитування керівних і педагогічних кадрів

Реквізити

Доводимо до Вашого відома, що змінились банківські реквізити для оплати за навчання на курсах підвищення кваліфікації вчителів та проживання у гуртожитку інституту.

Оплата здійснюється через будь-яке відділення банку у день початку навчання і у день поселення у гуртожиток. За довідками звертатись до навчального відділу -

т. (0522) 24-66-08

Увага!

Доводимо до Вашого відома, що з 1 лютого 2017 року встановлено нові тарифи на оплату за проживання у гуртожитку інституту для слухачів курсів:

(60.00 грн. на добу.)

Он-лайн опитування керівних і педагогічних кадрів

Графік

проходження онлайн-опитування керівними і педагогічними кадрами,
які здійснюватимуть підвищення кваліфікації на курсах у комунальному закладі
«Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
імені Василя Сухомлинського» у 2017 році

Категорія педпрацівників
Тематика, проблематика курсів
Термін проведення КПК Термін проведення онлайн-опитування
Учителі англійської мови.

Проблема: «Формування ключових компетентностей на уроках англійської мови»

Науковий керівник, керівник курсів:
Кендюхова А.А., Задубняк Ю.А.

18.09-29.09

04.09-06.09

Заповнити

Учителі-дефектологи (вчителі-логопеди, тифлопедагоги, сурдопедагоги, олігофренопедагоги), вчителі-реабілітологи, асистенти вчителів-реабілітологів, консультанти психолого-медико-педагогічних консультацій.

Проблема: «Формування і розвиток ключових компетентностей учнів з порушеннями психофізичного розвитку»

Науковий керівник, керівник курсів:
Войтко В.В., Павлюх В.В.

18.09-29.09

04.09-06.09

Заповнити

Учителі початкових класів.

Проблема: «Реалізація змістових ліній Державного стандарту початкової загальної освіти на уроках в початковій школі»

Науковий керівник, керівник курсів:
Тіхонова Н.Г., Кондратова В.В.

25.09-13.10

11.09-13.09

Заповнити

Учителі, які викладають українську мову і літературу, зарубіжну літературу і російську мову.

Проблема: «Викладання мови і літератури в контексті інноваційного освітнього простору»

Науковий керівник, керівник курсів:
Небеленчук І.О., Ревнивцева О.В., Маранська І.А.

25.09-13.10

11.09-13.09

Заповнити

Учителі, які викладають предмети освітньої галузі «Природознавство» (біологія, хімія, екологія, природознавство).

Проблема: «Реалізація компетентнісного підходу до організації навчання природничих наук»

Науковий керівник, керівник курсів:
Скрипка Г.В., Богданова О.П.

25.09-13.10

11.09-13.09

Заповнити

Учителі початкових класів та вчителі, які викладають інформатику в початкових класах.

Проблема: «Інформаційно-комунікаційні технології в початковій школі як умова спільної творчості вчителя і учня» (очно-дистанційна форма навчання)

Науковий керівник, керівник курсів:
Кондратова В.В., Литвиненко О.В., Тіхонова Н.Г.

І сесія (очна) – 26.09-28.09
ІІ сесія (дистанційна)
29.09-18.12
ІІІ сесія (очна)
19.12-20.12

11.09-13.09

Заповнити

Новопризначені керівники навчальних закладів та резерв на посаду.

Проблема: «Організація ефективного управління: забезпечення сталого розвитку навчального закладу»

Науковий керівник, керівник курсів:
Бик А.С., Трубіна В.Г.

02.10-13.10

18.09-20.09

Заповнити

Вихователі дошкільних навчальних закладів.

Проблема: «Комплексний підхід до розвитку дитини дошкільного віку»

Науковий керівник, керівник курсів:
Тарапака Н.В., Гагаріна Н.П.

02.10-13.10

18.09-20.09

Заповнити

Заступники директорів шкіл з виховної роботи.

Проблема: «Педагогічні умови реалізації основних орієнтирів виховання у виховній системі навчального закладу»

Науковий керівник, керівник курсів:
Молчанова О.М., Міцай Ю.В.

17.10-27.10

02.10-04.10

Заповнити

Учителі української мови і літератури.

Проблема: «Навчально-методичне забезпечення та інформаційно-технологічний супровід викладання української мови і літератури»

Науковий керівник, керівник курсів:
Вікторіна О.М., Мінич Г.В.

17.10-27.10

02.10-04.10

Заповнити

Учителі англійської мови.

Проблема: «Шляхи та засоби підвищення ефективності уроку з англійської мови»

Науковий керівник, керівник курсів:
Кендюхова А.А., Задубняк Ю.А.

17.10-27.10

02.10-04.10

Заповнити

Учителі фізичної культури та керівники гуртків спортивного профілю.

Проблема: «Методика організації навчально-виховного процесу з фізичної культури на уроках та в гуртковій роботі в 1-11 класах»

Науковий керівник, керівник курсів:
Войтко В.В., Коробов М.Г.

17.10-27.10

02.10-04.10

Заповнити

Учителі музичного мистецтва, художньої культури, інтегрованого курсу «Мистецтво», керівники гуртків музичного профілю, концертмейстери, акомпаніатори навчальних закладів.

Проблема: «Творче самовираження учнів у навчально-виховному процесі на уроках предметів художньо-естетичного циклу, заняттях музичних гуртків»

Науковий керівник, керівник курсів:
Гельбак А.М., Черненко С.В.

17.10-27.10

02.10-04.10

Заповнити

Практичні психологи та соціальні педагоги.

Проблема: «Роль психологічної служби в організації комфортного освітнього середовища»

Науковий керівник, керівник курсів:
Молчанова О.М., Чебоненко В.Ф.

17.10-27.10

02.10-04.10

Заповнити

Вихователі груп продовженого дня.

Проблема: «Особистісно орієнтовані технології у виховному процесі»

Науковий керівник, керівник курсів:
Гельбак А.М., Червонець І.В.

17.10-27.10

02.10-04.10

Заповнити

Учителі історії, правознавства, які викладають предмети освітньої галузі «Суспільствознавство».

Проблема: «Компетентнісний підхід до викладання предметів освітньої галузі «Суспільствознавство» в процесі реалізації Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»

Науковий керівник, керівник курсів:
Митрофаненко Ю.С., Черткова Н.С.

30.10-10.11

17.10-19.10

Заповнити

Вихователі дошкільних навчальних закладів.

Проблема: «Сучасні підходи до організації змісту навчально-виховної роботи з дітьми раннього віку»

Науковий керівник, керівник курсів:
Тарапака Н.В., Гагаріна Н.П.

30.10-10.11

17.10-19.10

Заповнити

Учителі географії, економіки та природознавства.

Проблема: «Сучасний урок географії та економіки в контексті компетентнісного  навчання»

Науковий керівник, керівник курсів:
Скрипка Г.В., Хлань Л.М., Богданова О.П.

30.10-17.11

17.10-19.10

Заповнити

Учителі, які викладають предмети освітньої галузі «Природознавство» (хімія, біологія, екологія, природознавство).

Проблема: «Інноваційні підходи до викладання предметів природничого циклу»

Науковий керівник, керівник курсів:
Скрипка Г.В., Ціперко Т.В.

30.10-17.11

17.10-19.10

Заповнити

Учителі початкових класів.

Проблема: «Реалізація Державного стандарту в контексті особистісно зорієнтованого і компетентнісного підходів під час засвоєння змісту початкової загальної освіти»

Науковий керівник, керівник курсів:
Третяк О.П., Тіхонова Н.Г.

30.10-17.11

17.10-19.10

Заповнити

Учителі української мови і літератури.

Проблема: «Модернізація та технологізація уроку української мови ті літератури»

Науковий керівник, керівник курсів:
Вікторіна О.М., Маранська І.А.

13.11-24.11

30.10-01.11

Заповнити

Завідувачі дошкільних навчальних закладів.

Проблема: «Модернізація змісту, форм і методів управлінської діяльності керівника дошкільного закладу»

Науковий керівник, керівник курсів:
Гагаріна Н.П., Тарапака Н.В.

13.11-24.11

30.10-01.11

Заповнити

Учителі англійської мови.

Проблема: «Комунікативність як пріоритетний напрям у системі діяльності вчителя іноземної мови»

Науковий керівник, керівник курсів:
Кендюхова А.А., Коса І.Т.

20.11-01.12

06.11-08.11

Заповнити

Учителі математики.

Проблема: «Сучасний урок математики в контексті компетентнісного підходу»

Науковий керівник, керівник курсів:
Голодюк Л.С., Ткаченко Л.А.

20.11-01.12

06.11-08.11

Заповнити

Учителі, які викладають предмети «Захист Вітчизни» (для юнаків) та «Фізична культура».

Проблема: «Формування ключових предметних компетентностей учнів у процесі викладання предметів «Фізична культура» та «Захист Вітчизни»

Науковий керівник, керівник курсів:
Жосан О.Е., Коробов М.Г.

20.11-01.12

06.11-08.11

Заповнити

Бібліотекарі навчальних закладів.

Проблема: «Бібліотека як інформаційно-ресурсний центр навчального закладу: особливості становлення та функціонування»

Науковий керівник, керівник курсів:
Жосан О.Е., Дяченко Н.І.

20.11-01.12

06.11-08.11

Заповнити

Керівники опорних шкіл (директори, завідувачі філій, заступники директорів з навчально-виховної та науково-методичної роботи).

Проблема: «Формування організаційної структури шкільного управління: компетентнісний підхід»

Науковий керівник, керівник курсів:
Корецька Л.В., Половенко О.В.

27.11-08.12

13.11-15.11

Заповнити

Учителі початкових класів.

Проблема: «Особливості реалізації змісту початкової загальної освіти в умовах використання ІКТ у навчально-виховному процесі початкової школи»

Науковий керівник, керівник курсів:
Кондратова В.В., Третяк О.П.

27.11-15.12

13.11-15.11

Заповнити

Учителі німецької мови.

Проблема: «Стратегічні напрями розвитку шкільної іншомовної освіти»

Науковий керівник, керівник курсів:
Кендюхова А.А., Коса І.Т.

04.12-15.12

20.11-22.11

Заповнити

Учителі трудового навчання, які викладають предмети освітньої галузі «Технології» (обслуговуючі види праці).

Проблема: «Інформаційно-технологічний супровід сучасного уроку трудового навчання»

Науковий керівник, керівник курсів:
Буртовий С.В., Татаренко О.В.

04.12-15.12

20.11-22.11

Заповнити

Вихователі дошкільних навчальних закладів.

Проблема: «Комплексний підхід до розвитку дитини дошкільного віку»

Науковий керівник, керівник курсів:
Тарапака Н.В., Гагаріна Н.П.

04.12-15.12

20.11-22.11

Заповнити